Кількість абзаців - 9 Таблиця поправок


Про внесення змiн до Закону України "Про поставки продукцiї для державних потреб" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. I. Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб      I. Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб  
1. 4. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поставками (закупівлею) для державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства, озброєння та військової техніки, а також інших спеціально визначених (специфічних) товарів, регулюються окремими актами законодавства України.   -1- Акопян В.Г. (в.о. № 131)
Частину 4 статті 1 після слів "на висвітлення" доповнити словами "у засобах масової інформації" і далі за текстом.  
Враховано   4. Особливості відносин, що виникають у зв'язку з формуванням і розміщенням державного замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування засобами масової інформації, поставками (закупівлею) для державних потреб сільськогосподарської продукції, продовольства, озброєння та військової техніки, а також інших спеціально визначених (специфічних) товарів, регулюються окремими актами законодавства України.  
2. ІІ. У тексті Закону слова "центральні органи державної виконавчої влади" і "Уряд Автономної Республіки Крим" замінити відповідно словами "центральні органи державної влади" і "Рада міністрів Автономної республіки Крим" у відповідному відмінку.   -2- Чиж І.С. (в.о. № 190)
ІІ. Визначення "центральні органи державної виконавчої влади" у тексті Закону застосовані тричі, вони не є аутентичними і зробити таку просту заміну неможливо. Тому у кожному випадку пропонується окрема редакція. ІІІ. Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб п. 1, абзац третiй: "Державні замовники - це міністерства, інші центральні органи державної влади України, Уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, державнi органiзацiї та установи, визначенi законом про державний бюджет України, а також державнi органiзацiї та установи, уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв України укладати державнi контракти з виконавцями державного замовлення". IV. Стаття 2. Формування державних замовлень, розміщення поставок продукції для державних потреб і контроль за їх виконанням "1. Держава виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовникiв." "2. З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням державного замовлення, розміщенням поставок продукції для державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів визначає: державних замовників; центральнi органи виконавчої влади, якi координують роботу державних замовникiв щодо розмiщення поставок продукцiї для державних потреб, формують державне замовлення і доводять до державних замовників збалансовані з фінансовими ресурсами обсяги поставок продукції для укладення державних контрактів з виконавцями державного замовлення. "4. Державнi замовники забезпечуються Кабiнетом Мiнiстрiв України фiнансовими ресурсами в обсягах, необхiдних для повної оплати державного замовлення, якщо iнше не передбачене законом, i є вiдповiдальними за задоволення державних потреб у вiдповiднiй продукцiї". "5. Контроль за виконанням поставок продукцiї для державних потреб здiйснюють державнi замовники та органи виконавчої влади, зазначенi у частинi другiй статтi 2 цього Закону". V. У текстi Закону слова "Уряд Автономної Республiки Крим" замiнити словами "Рада мiнiстрiв Автономної республiки Крим" у вiдповiдному вiдмiнку.  
Враховано    
3. III. Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб п. 1, абзац третiй: "Державні замовники - це міністерства, інші центральні органи державної влади України, Уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, державні організації та установи, уповноважені Кабінетом Міністрів України укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення".      III. Стаття 1. Поставки продукції для державних потреб п. 1, абзац третiй: "Державнi замовники - Верховна Рада України та iншi центральнi органи державної влади України, Уряд Автономної Республiки Крим, обласнi, мiськi державнi адмiнiстрацiї, державнi органiзацiї та установи, визначенi законом про державний бюджет України, а також державнi органiзацiї та установи, уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв України укладати державнi контракти з виконавцями державного замовлення".  
4. IV. Стаття 2. Формування державних замовлень, розміщення поставок продукції для державних потреб і контроль за їх виконанням      IV. Стаття 2. Формування державних замовлень, розміщення поставок продукції для державних потреб і контроль за їх виконанням  
5. "1. Кабінет Міністрів України виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовників".      "1. Держава виступає гарантом за зобов'язаннями державних замовникiв."  
6. "2. З метою організації робіт, пов'язаних з формуванням державного замовлення, розміщенням поставок продукції для державних потреб і контролем за їх виконанням, Кабінет Міністрів визначає і затверджує: державних замовників; міністерства, відомства, інші центральні органи державної влади, які координують роботу державних замовників щодо розміщення поставок продукції для державних потреб, формують державне замовлення і доводять до державних замовників збалансовані з фінансовими ресурсами обсяги поставок продукції для укладення державних контрактів з виконавцями державного замовлення.      "2. З метою органiзацiї робiт, пов'язаних з формуванням державного замовлення, розмiщенням поставок продукцiї для державних потреб i контролем за їх виконанням, Кабiнет Мiнiстрiв визначає центральнi органи виконавчої влади, якi координують роботу державних замовникiв щодо розмiщення поставок продукцiї для державних потреб, доводять до державних замовникiв збалансованi з фiнансовими ресурсами обсяги поставок продукцiї для укладення державних контрактiв з виконавцями державного замовлення.  
7. "4. Державні замовники забезпечуються Кабінетом Міністрів України фінансовими ресурсами в обсягах, необхідних для повної оплати державного замовлення, і є відповідальними за задоволення державних потреб у відповідній продукції."      "4. Державнi замовники забезпечуються Кабiнетом Мiнiстрiв України фiнансовими ресурсами в обсягах, необхiдних для повної оплати державного замовлення, якщо iнше не передбачене законом, i є вiдповiдальними за задоволення державних потреб у вiдповiднiй продукцiї".  
8. "5. Контроль за виконанням поставок продукції для державних потреб здійснюють державні замовники та центральні органи державної виконавчої влади, зазначені у частині другій статті 2 цього Закону".      "5. Контроль за виконанням поставок продукцiї для державних потреб здiйснюють державнi замовники та органи виконавчої влади, зазначенi у частинi другiй статтi 2 цього Закону". V. У текстi Закону слова "Уряд Автономної Республiки Крим" замiнити словами "Рада мiнiстрiв Автономної республiки Крим" у вiдповiдному вiдмiнку.