Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накладення арешту на морські судна (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накладення арешту на морські судна
 
-1- Притика Д.М.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ про арешт на морські судна».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ про арешт на морські судна
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Статтю 16 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   1. Статтю 16 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
6. «Справи у спорах, що випливають з морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, щодо якого має бути здійснено забезпечення морської вимоги.».
 
-2- Притика Д.М.
Ч.1 проекту викласти в такій редакції: «Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морських вимог, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна».
 
Враховано   «Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна».
 
7. У зв’язку з цим частини другу –– восьму вважати відповідно частинами третьою –– дев’ятою.
 
   У зв’язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно частинами третьою - дев’ятою.
 
8. 2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40—42, ст. 492):
 
      
9. 1) частину одинадцяту статті 110 після слів «за рятування на морі» доповнити словами «та з інших морських вимог»;
 
-3- Притика Д.М.
П.1 частини 2 проекту виключити.
 
Враховано      
    -4- Толстенко В.Л.
П.1 частини 2 проекту виключити.
 
Враховано    
10. 2) частину четверту статті 114 доповнити реченням такого змісту: «Позови у спорах, що випливають з морської вимоги, розглядаються судом
за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, щодо якого має бути здійснено забезпечення морської вимоги».
 
-5- Притика Д.М.
Ч.4 ст. 114 ЦПК України доповнити абзацем такого змісту: «Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно».
 
Враховано   2. Частину четверту статті 114 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40—42, ст. 492) доповнити абзацем такого змісту:
«Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна».
 
    -6- Кармазін Ю.А.
У ч.4 ст.114 у другому реченні після
слів «морської вимоги» доповнити словами «або за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна».
 
Враховано    
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дати набрання чинності для України Міжнародною конвенцією з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна.

-7- Кармазін Ю.А.
Розд.2 проекту доповнити п.2 такого змісту:
«Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести законодавство України у відповідність з цим Законом».
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності для України Міжнародною конвенцією з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна.