Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом
 
-1- Кармазін Ю.А.
Пропоную назву законопроекту викласти у наступній редакції:
«Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом (щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій)».
Обґрунтування пропозиції: назва законопроекту має надто загальний характер і не відображає його суті. З огляду на зміст законопроекту та коло питань, які він охоплює, вважаю, що в його назві має бути зафіксований той факт, що він вирішує питання про розміщення, проектування та будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій.
 
Враховано   Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій
 
3.

 
-2- Скубенко В.П.
Пропоную назву поданого проекту Закону викласти у такій редакції:
«Про довготривале зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВР, розташованих на території України».
Обґрунтування пропозиції: проект Закону підготовлений у чіткій відповідності до вимог статті 2 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» від 08.09.2005 № 2861-ІV, згідно яких «рішення про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, приймаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону про розміщення, проектування, будівництво ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення». Зміст поданого проекту Закону однозначно відповідає вимогам статті 4 Закону України від 08.09.2005 № 2861-ІV і, відповідно, містить визначення місця конкретного майданчика, граничні параметри за обсягами, загальні характеристики палива, термін та загальні характеристики технології зберігання.
Таким чином, поданий проект Закону визначає лише умови (згідно виключного переліку) довготривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива українських реакторів типу ВВР у чорнобильській зоні відчуження і жодним чином не торкається питань подальшого поводження з цим ядерним паливом.
Зважаючи на те, що термін «поводження» включає не лише зберігання, а й обробку, переробку та інше, а також з метою уникнення неоднозначного трактування назви і мети поданого проекту Закону пропонується відкоригувати назву Закону.
 
Враховано частково з урахуванням пропозиції 1 Н.д.Кармазіна Ю.А. та вимог частини 1 статті 2 Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення». В запропонованій назві відображено, що законопроект вирішує питання розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій.     
4. Цей Закон встановлює правові засади поводження з відпрацьованим ядерним паливом, зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР, створення єдиної системи та оптимізації структури поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій.
 
   Цей Закон встановлює правові засади поводження з відпрацьованим ядерним паливом, зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР, створення єдиної системи та оптимізації структури поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій.
 
5. Стаття 1. Основні положення
 
-3- Кармазін Ю.А.
Пропоную назву статті 1 викласти у наступній редакції:
«Стаття 1. Вимоги до розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива».
Обґрунтування пропозиції: корегування назви статті таким чином, щоб привести її у відповідність із змістом, бо у запропонованій редакції назва не відображає її реального змісту
 
Враховано   Стаття 1. Вимоги до розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива
 
6. Централізоване сховище для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (далі — централізоване сховище) є частиною єдиного комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».
 
   Централізоване сховище для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій (далі — централізоване сховище) є частиною єдиного комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС».
 
7. Централізоване сховище розміщується на майданчику, що розташовується між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області у зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
   Централізоване сховище розміщується на майданчику, розташованому між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області в зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
 
8. У проекті будівництва централізованого сховища обов’язково визначаються строк його експлуатації, розміри та межі санітарно-захисної зони і зони спостереження, граничні значення характеристик відпрацьованого ядерного палива, зокрема максимальне збагачення до опромінення, максимальне вигоряння і остаточне тепловиділення тощо.
 
-4- Скубенко В.П.
Пропоную у частині 3 статті 1 перед словом «тощо» додати слова:
«, вимоги до системи інформування органів влади і населення про стан радіаційної безпеки об’єкту і навколишнього середовища на всіх етапах його будівництва і експлуатації».
 
Відхилено . Законом України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» вимоги, що запропоновані, не передбачені. Вимоги до системи інформування органів державної влади і населення про стан радіаційної безпеки і навколишнього середовища ядерних установок і об’єктів на всіх етапах будівництва і експлуатації передбачаються Законами України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про екологічну експертизу», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».  У проекті будівництва централізованого сховища обов’язково визначаються строк його експлуатації, розміри та межі санітарно-захисної зони і зони спостереження, граничні значення характеристик відпрацьованого ядерного палива, зокрема максимальне збагачення до опромінення, максимальне вигоряння і остаточне тепловиділення тощо.
 
9. Проектування та будівництво централізованого сховища проводиться з дотриманням вимог щодо цивільного захисту, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міжнародних договорів.
 
-5- Кармазін Ю.А.
Пропоную у частині четвертій після слів: «міжнародних договорів» додати слова: «та міжнародних зобов’язань.»
Обґрунтування пропозиції: уточнення положень законопроекту та потреби при проектуванні та будівництві централізованого сховища дотримуватися закріплених за Україною міжнародних зобов’язань.
 
Відхилено . Дана норма передбачена, зокрема, статтею 9 Конституції України, статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України». Згідно них міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною чинного національного законодавства України.  Проектування та будівництво централізованого сховища проводиться з дотриманням вимог щодо цивільного захисту, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міжнародних договорів.
 
10. Загальна місткість централізованого сховища становить
 
   Загальна місткість централізованого сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних
 
11. 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та
 
   збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.
 
12. ВВЕР-1000.
 
      
13. Для зберігання у централізованому сховищі передається відпрацьоване ядерне паливо реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій.
 
   Для зберігання в централізованому сховищі передається відпрацьоване ядерне паливо реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій.
 
14. Стаття 2. Загальні характеристики
 
-6- Кармазін Ю.А.
Пропоную назву статті 2 викласти у наступній редакції:
«Стаття 2. Строки та порядок зберігання відпрацьованого ядерного палива».
Обґрунтування пропозиції: корегування назви статті таким чином, щоб привести її у відповідність із змістом, бо у запропонованій редакції назва не відображає її реального змісту.
 
Враховано   Стаття 2. Строки та порядок зберігання відпрацьованого ядерного палива
 
15. Відпрацьоване ядерне паливо зберігається у централізованому сховищі протягом строку його експлуатації, що обґрунтовується в його проекті.
 
   Відпрацьоване ядерне паливо зберігається в централізованому сховищі протягом строку його експлуатації, що обґрунтовується в його проекті.
 
16. Для зберігання у централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива використовується технологія поверхневого «сухого» зберігання із застосуванням двобар’єрної системи його ізоляції, що забезпечується обладнанням спеціально спроектованих інженерних систем контейнерного типу.
 
   Для зберігання в централізованому сховищі відпрацьованого ядерного палива використовується технологія поверхневого «сухого» зберігання із застосуванням двобар’єрної системи його ізоляції, що забезпечується обладнанням спеціально спроектованих інженерних систем контейнерного типу.
 
17. Стаття 3. Соціально-економічний розвиток прилеглих територій
 
   Стаття 3. Соціально-економічний розвиток прилеглих територій
 
18. Замовник будівництва централізованого сховища спрямовує кошти в обсязі 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва на спорудження об’єктів соціального призначення у місті Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області згідно з переліком, затвердженим Київською обласною державною адміністрацією.
 
   Замовник будівництва централізованого сховища спрямовує кошти в обсязі 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва на спорудження об’єктів соціального призначення у місті Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області згідно з переліком, затвердженим Київською обласною державною адміністрацією.
 
19. Зазначені кошти враховуються в кошторисі будівництва централізованого сховища. Перерахування коштів здійснюється пропорційно фактично освоєним капітальним інвестиціям за даними бухгалтерського обліку, без урахування податку на додану вартість.
 
   Зазначені кошти враховуються в кошторисі будівництва централізованого сховища. Перерахування коштів здійснюється пропорційно фактично освоєним капітальним інвестиціям за даними бухгалтерського обліку, без урахування податку на додану вартість.
 
20. Стаття 4. Прикінцеві положення
 
   Стаття 4. Прикінцеві положення
 
21. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-7- Кармазін Ю.А.
Пропоную статтю 4 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
Обґрунтування пропозиції:
1) до пункту 1:
приведення даної норми у відповідність із статтею 57 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти, які не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, не є чинними.
Вважаю, що Закон має починати діяти із наступного дня після дня його опублікування, адже має поширювати свою дію саме на правовідносини, що мали місце після його прийняття і суб’єкти правовідносин повинні мати час на те, щоб ознайомитися з новими положеннями Закону;
2) до пункту 2:
Беручи до уваги той факт, що у разі прийняття цього Закону чинні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, як зазначається у Пояснювальній записці до законопроекту, будуть приводитись у відповідність до його положень, вважаю за доцільне включити до цієї статті відповідний пункт із зазначенням терміну виконання.
 
Враховано частково . Запропоноване доповнення Прикінцевих положень пунктом 2 призведе до дублювання положень пп. 1 та 9 статті 116 Конституції України, які Кабінет Міністрів України зобов’язаний виконувати без додаткових приписів Верховної Ради України.  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -8- Скубенко В.П.
Пропоную у прикінцеві положення додати нову частину такого змісту:
«Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом розробити і затвердити концепцію довготривалого поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні.»
Обґрунтування пропозиції: В обґрунтувальній частині Пояснювальної записки до поданого проекту Закону зазначено, що до 97% ядерних матеріалів можуть бути ефективно використані в реакторах наступного покоління. Можливе використання у майбутньому відпрацьованого ядерного палива як додаткового енергоресурсу на сьогодні не має достатніх науково-технічних і економічних обґрунтувань на сучасному рівні знань і технологій, а також залежить від соціальних, екологічних, політичних і військово-політичних міркувань. Водночас, з огляду на хронічний дефіцит енергоресурсів, що поглиблюється, у світі подібні можливі наміри заслуговують на прискіпливу увагу, розробку і закріплення у вигляді довготривалої державної стратегії.
 
Відхилено . Згідно Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» Верховна Ради України має санкціонувати рішення Кабінету Міністрів України тільки щодо розміщення-будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вітчизняних атомних електростанцій.