Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів
 
   Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
4.

 
-1- Баранов В.О.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, що були відвантажені з акцизного складу, для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої ним ліцензії, не є акцизним складом».
 
Відхилено      
    -2- Царьов О.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
«абзац сьомий підпункту 14.1.97 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
«об'єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менш як 75 відсотків його первісної вартості, а орендар зобов'язаний на підставі лізингового договору та протягом строку його дії придбати об'єкт лізингу з наступним переходом права власності від орендодавця до орендаря за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі».
 
Відхилено    
    -3- Шпенов Д.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
підпункт 14.1.223 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
«14.1.223. розміщення відходів – у значенні, наведеному в Законі України «Про відходи»;
 
Відхилено    
    -4- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
«Статтю 137 доповнити пунктом 137.20 такого змісту:
«137.20 Доходи платника податку – ліцензіата з постачання природного газу за регульованими тарифом (гарантовані постачальники), які визначаються відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», враховані для визначення об’єкта оподаткування відповідно до норм цієї статті, зменшуються на суму нарахованих але не отриманих у звітному періоді коштів з бюджету за програмою фінансування пільг та житлових субсидій окремим категоріям населення на оплату окремих видів енергії, товарів та послуг.
Сума заборгованості бюджету з оплати пільг та житлових субсидій, погашеної з бюджету у наступному звітному податковому періоді включається до суми доходу, визначеної як об’єкт оподаткування.»
 
Відхилено    
    -5- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
Пункт 138.8 статті 138 доповнити підпунктом 138.8. 6 такого змісту:
«138.8.6 Витрати з придбання природного газу, що формують собівартість послуг гарантованого постачальника з постачання природного газу споживачам за регульованим тарифом у звітному податковому періоді, визначаються в розмірі суми коштів, перерахованих власнику природного газу з відкритого у банку відповідно до закону гарантованим постачальником поточного рахунку із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів.
Після оформлення акту приймання-передачі природного газу між власником природного газу та гарантованим постачальником витрати, включені до собівартості постачання природного газу підлягають коригуванню (у сторону збільшення чи зменшення) відповідно до суми вартості придбаного природного газу гарантованим постачальником, визначеної в акті прийому-передачі природного газу за звітний податковий період»
 
Відхилено    
    -6- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзац перший пункту 187.10 статті 187 викласти у такій редакції:
«187.10. Платники податку, які постачають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), у тому числі вартість його транспортування та постачання, надають послуги з водопостачання, водовідведення чи послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (надавачам послуг) у рахунок компенсації їх вартості (далі - ЖЕКи), визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом»
 
Відхилено    
    -7- Царьов О.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Статтю 203 доповнити пунктом 203.3 такого змісту:
«203.3 Платник податку – вітчизняний виробник алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, у строки для сплати акцизного податку при придбанні марок акцизного податку сплачує авансові внески з податку на додану вартість у розмірі 20 відсотків суми, визначеної для сплати акцизного податку при придбанні марок акцизного податку.
Податкове зобов’язання, обчислене відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) період сплачується у строки, визначені пунктом 203.2 цієї статті, з урахуванням фактично внесених авансових внесків»;
 
Відхилено    
5. 1. Пункт 215.3 статті 215 викласти у такій редакції:
 
   1. Пункт 215.3 статті 215 викласти у такій редакції:
 
6. «215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
 
   «215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
 
7. 215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
 
-8- Джоджик Я.І.
У пункті 1 розділу І слова та цифри викласти в наступній редакції:
«2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,74»
 
Відхилено   215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
 
8. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0, 81
2204
(крім2204 10,
2204 2110 00,
2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0, 01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
гривень за 1 літр 2, 33
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 3, 38
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр 2, 33
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 45, 87
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0, 46
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 45, 87
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 45, 87
 
-9- Климець П.А.
У розділі І пункт 1 на коди товарів (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2207 - Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації та 2208 - Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові:
цифри «45, 87» замінити цифрами «42,12»
 
Відхилено   Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0, 81
2204
(крім2204 10,
2204 2110 00,
2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0, 01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
гривень за 1 літр 2, 33
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 3, 38
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр 2, 33
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 45, 87
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0, 46
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 45, 87
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 45, 87
 
    -10- Кармазін Ю.А.
Пункт 215.3 статті 215 залишити в чинній редакції, а саме: 215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниці виміруСтавки податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,74
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00) Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
гривень за 1 літр 2,14
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 3,1
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактівгривень за 1 літр 2,14
2206 00
(крім 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додавання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)
гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 42,12
2206 00 31 00
2206 00 51 00
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,42
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентраціїгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 42,12
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 42,12
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку
специфічна адвалорна
одиниці виміру ставка одиниці виміру ставка
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто)
0
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто) 149,66
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 43,03 відсотків 20
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 96,21 відсотків 25
2403
(крім
2403 99 10 00,
2403 10) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто) 53,45
2403 10 Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції гривень за 1 кілограм (нетто) 74,83
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн гривень за 1 кілограм (нетто) 21,38
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Мінімальне акцизне податкове зобов'язання
одиниці виміру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 61,47
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 160,35
215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниці виміру ставка
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1000 кілограмів 17
2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 євро за 1000 кілограмів 17
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00 уайт-спірит євро за 1000 кілограмів 17
2710 11 25 00 інші спеціальні бензини євро за 1000 кілограмів 182
Бензини моторні:
2710 11 31 00 бензини авіаційні євро за 1000 кілограмів 28
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11 із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: євро за 1000 кілограмів 182
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99 інші бензини євро за 1000 кілограмів 182
2710 11 51 00
2710 11 59 00 з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л євро за 1000 кілограмів 182
2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунів євро за 1000 кілограмів 28
2710 11 90 00 Інші легкі дистиляти євро за 1000 кілограмів 182
Середні дистиляти:
2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1000 кілограмів 28
2710 19 15 00 для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 євро за 1000 кілограмів 17
Гас:
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів євро за 1000 кілограмів 17
2710 19 25 00 інший гас євро за 1000 кілограмів 28
2710 19 29 00 Інші середні дистиляти євро за 1000 кілограмів 28
Важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00 більш як 0,2 мас. % євро за 1000 кілограмів 90
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00 більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. % євро за 1000 кілограмів 69
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20 більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. % євро за 1000 кілограмів 62
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10 не більш як 0,005 мас. % євро за 1000 кілограмів 42
2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00 Тільки паливо пічне: євро за 1000 кілограмів 42
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00 скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) євро за 1000 кілограмів 40
215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10
- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00
- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням
0, 65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 10 18 00
- - інші
0, 65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00
- - - нові
0, 05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90
- - - що використовувалися:
8703 21 90 10
- - - - не більш як п’ять років
1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30
- - - - понад п’ять років
1, 36 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00
- - - нові
0, 03 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90
- - - що використовувалися:
8703 22 90 10
- - - - не більш як п’ять років
1, 36 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30
- - - - понад п’ять років
1, 63 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад
1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см
0, 16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см
0, 65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19
- - - - інші:
8703 23 19 10
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см
0, 13 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см
0, 13 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90
- - - що використовувалися:
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:
8703 23 90 11
- - - - - не більш як п’ять років
1, 63 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13
- - - - - понад п’ять років
2, 18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31
- - - - - не більш як п’ять років
2, 18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33
- - - - - понад п’ять років
3, 27 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00
- - - нові
1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90
- - - що використовувалися:
8703 24 90 10
- - - - не більш як п’ять років
3, 27 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30
- - - - понад п’ять років
3, 81 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00
- - - нові
0, 05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90
- - - що використовувалися:
8703 31 90 10
- - - - не більш як п’ять років
1, 36 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30
- - - - понад п’ять років
1, 63 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
0, 16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00
- - - - інші
0, 16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90
- - - що використовувалися:
8703 32 90 10
- - - - не більш як п’ять років
1, 91 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30
- - - - понад п’ять років
2, 18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00
- - - - інші
1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90
- - - що використовувалися:
8703 33 90 10
- - - - не більш як п’ять років
2, 72 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30
- - - - понад п’ять років
3, 54 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 90
- інші:
8703 90 10 00
- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами
109 євро за 1 штуку
8703 90 90 00
- - інші
109 євро за 1 штуку
215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8707 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705:
8707 10 - кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
8707 10 10 - - для промислового складання:
8707 10 10 10 - - - укомплектовані 100 євро за 1 штуку
8707 10 10 20 - - - не укомплектовані 100 євро за 1 штуку
8707 10 90 - - інші:
8707 10 90 10 - - - що використовувалися 5 років або менше 400 євро за 1 штуку
8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад 5 років 400 євро за 1 штуку
8707 10 90 90 - - - інші 400 євро за 1 штуку
215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або
без них:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з
одиниці реалізованого товару
(продукції) (специфічні)
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см 0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 800 куб. см 0,2 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна
8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски 10 євро за 1 штуку
215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу
причіпних будиночків:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8716 10 99 00 причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються 100 євро за 1 штуку
 
Відхилено    
9. 215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
   215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
10. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку
специфічнаадвалорна
Одиниця
виміруставкаОдиниця
виміруставка
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто)0
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто)162, 98
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук46, 86відсотків20
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук104, 77відсотків25
2403
(крім
2403 99 10 00,
2403 10) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто)58, 21
2403 10 Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції гривень за 1 кілограм (нетто)81, 49
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн гривень за 1 кілограм (нетто)23, 28
 
-11- Каракай Ю.В.
Чинні специфічні ставки акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, а також мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби, визначені підпунктами 215.3. 2 та 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 збільшити на 15 відсотків.
 
Враховано   Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку
специфічнаадвалорна
Одиниця
виміруставкаОдиниця
виміруставка
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто)0
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто)172,11
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук49, 48відсотків20
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук
110, 64відсотків25
2403
(крім
2403 99 10 00,
2403 10) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто)61, 47
2403 10 Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції гривень за 1 кілограм (нетто)86, 05
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн гривень за 1 кілограм (нетто)24, 59
 
11. 215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
 
   215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
 
12. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДМінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця вимірусума
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 66, 94
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук 174, 62
 
   Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДМінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця вимірусума
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 70,69
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук 184, 40
 
13. 215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
 
   215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
 
14. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка акцизного податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміруставка
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів19
2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 євро за 1 тис. кілограмів19
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00 уайт-спірит євро за 1тис. кілограмів19
2710 11 25 00 інші спеціальні бензини євро за 1 тис. кілограмів198
Бензини моторні:
2710 11 31 00 бензини авіаційні євро за 1 тис. кілограмів30
бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше:
2710 11 41 11,
2710 11 41 31,
2710 11 41 91,
2710 11 45 11,
2710 11 49 11 із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: євро за 1 тис. кілограмів198
2710 11 41 19,
2710 11 41 39,
2710 11 41 99,
2710 11 45 99,
2710 11 49 99 інші бензини євро за 1 тис. кілограмів198
2710 11 51 00
2710 11 59 00 з вмістом свинцю більш як 0, 013 г/л євро за 1 тис. кілограмів198
2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунів євро за 1 тис. кілограмів30
2710 11 90 00 Інші легкі дистиляти євро за 1 тис. кілограмів198
Середні дистиляти:
2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів30
2710 19 15 00 для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 євро за 1 тис. кілограмів19
Гас:
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів євро за 1 тис. кілограмів19
2710 19 25 00 інший гас євро за 1 тис. кілограмів30
2710 19 29 00 Інші середні дистиляти євро за 1 тис. кілограмів30
Важкі дистиляти (газойлі) з вмістом сірки:
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00 більш як 0, 2 мас. % євро за 1 тис. кілограмів98
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00 більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. % євро за 1 тис. кілограмів75
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20 більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. % євро за 1 тис. кілограмів68
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10 не більш як 0, 005 мас. % євро за 1 тис. кілограмів46
2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00 Тільки паливо пічне побутовеєвро за 1 тис. кілограмів46
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00 Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) євро за 1 тис. кілограмів44
 
-12- Хомутиннік В.Ю.
Абзац сьомий пункту 1 розділу І щодо ставок акцизного податку на нафтопродукти викласти в такій редакції:
«215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка акцизного податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміруставка
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів182
2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 євро за 1 тис. кілограмів182
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00 уайт-спірит євро за 1тис. кілограмів182
2710 11 25 00 інші спеціальні бензини євро за 1 тис. кілограмів198
Бензини моторні:
2710 11 31 00 бензини авіаційні євро за 1 тис. кілограмів30
бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше:
2710 11 41 11,
2710 11 41 31,
2710 11 41 91,
2710 11 45 11,
2710 11 49 11 із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: євро за 1 тис. кілограмів198
2710 11 41 19,
2710 11 41 39,
2710 11 41 99,
2710 11 45 99,
2710 11 49 99 інші бензини євро за 1 тис. кілограмів198
2710 11 51 00
2710 11 59 00 з вмістом свинцю більш як 0, 013 г/л євро за 1 тис. кілограмів198
2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунів євро за 1 тис. кілограмів30
2710 11 90 00 Інші легкі дистиляти євро за 1 тис. кілограмів198
Середні дистиляти:
2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів18230
2710 19 15 00 для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 євро за 1 тис. кілограмів182
Гас:
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів євро за 1 тис. кілограмів19
2710 19 25 00 інший гас євро за 1 тис. кілограмів182
2710 19 29 00 Інші середні дистиляти євро за 1 тис. кілограмів182
Важкі дистиляти (газойлі) з вмістом сірки:
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00 більш як 0, 2 мас. % євро за 1 тис. кілограмів98
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00 більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. % євро за 1 тис. кілограмів75
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20 більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. % євро за 1 тис. кілограмів68
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10 не більш як 0, 005 мас. % євро за 1 тис. кілограмів46
2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00 Тільки паливо пічне побутовеєвро за 1 тис. кілограмів46
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) євро за 1 тис. кілограмів44»
 
Враховано частково   Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка акцизного податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміруставка
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів182
2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 євро за 1 тис. кілограмів182
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00 уайт-спірит євро за 1тис. кілограмів182
2710 11 25 00 інші спеціальні бензини євро за 1 тис. кілограмів198
Бензини моторні:
2710 11 31 00 бензини авіаційні євро за 1 тис. кілограмів30
бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше:
2710 11 41 11,
2710 11 41 31,
2710 11 41 91,
2710 11 45 11,
2710 11 49 11 із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: євро за 1 тис. кілограмів198
2710 11 41 19,
2710 11 41 39,
2710 11 41 99,
2710 11 45 99,
2710 11 49 99 інші бензини євро за 1 тис. кілограмів198
2710 11 51 00
2710 11 59 00 з вмістом свинцю більш як 0, 013 г/л євро за 1 тис. кілограмів198
2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунів євро за 1 тис. кілограмів30
2710 11 90 00 Інші легкі дистиляти євро за 1 тис. кілограмів198
Середні дистиляти:
2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів182
2710 19 15 00 для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 євро за 1 тис. кілограмів182
Гас:
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів євро за 1 тис. кілограмів19
2710 19 25 00 інший гас євро за 1 тис. кілограмів182
2710 19 29 00 Інші середні дистиляти євро за 1 тис. кілограмів182
Важкі дистиляти (газойлі) з вмістом сірки:
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00 більш як 0, 2 мас. % євро за 1 тис. кілограмів98
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00 більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. % євро за 1 тис. кілограмів75
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20 більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. % євро за 1 тис. кілограмів68
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10 не більш як 0, 005 мас. % євро за 1 тис. кілограмів46
2710 19 61 00
2710 19 63 00
2710 19 65 00
2710 19 69 00 Тільки паливо пічне побутовеєвро за 1 тис. кілограмів46
2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) євро за 1 тис. кілограмів44»
 
    -13- Каракай Ю.В.
У абзаці сьомому пункту 1 розділу І щодо ставок акцизного податку на нафтопродукти за чинною редакцією
цифри і слова
«2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів17
2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 євро за 1 тис. кілограмів17
замінити цифрами і словами
«2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів19
2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 євро за 1 тис. кілограмів19
цифри та слова:
«2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів28
2710 19 15 00 для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 євро за 1 тис. кілограмів17
замінити цифрами та словами:
«2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки євро за 1 тис. кілограмів30
2710 19 15 00 для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 євро за 1 тис. кілограмів19
 
Відхилено    
    -14- Каракай Ю.В.
У абзаці сьомому пункту 1 розділу І щодо ставок акцизного податку на скраплений газ у колонці коду товару цифри « 2711 14 00 00» та «2711 19 00 00» виключити.
 
Враховано    
    -15- Дубіль В.О.
Виключити із законопроекту підпункт 215.3.4 «нафтопродукти» з пункту 1 розділу І.
 
Відхилено    
    -16- Климець П.А.
У пункті 1 розділу І встановити диференційованість ставки акцизного податку в таблиці «215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:» для кодів товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 41 11, 2710 11 41 31, 2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 та описом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД «із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:», а саме:
2710 11 41 11,
2710 11 41 31,
2710 11 41 91,
2710 11 45 11,
2710 11 49 11 із вмістом від 5 до 10 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:євро за 1 тис. кілограмів198
2710 11 41 11,
2710 11 41 31,
2710 11 41 91,
2710 11 45 11,
2710 11 49 11 із вмістом від 10 до 20 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:євро за 1 тис. кілограмів34
2710 11 41 11,
2710 11 41 31,
2710 11 41 91,
2710 11 45 11,
2710 11 49 11 із вмістом від 20 до 30 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:євро за 1 тис. кілограмів19
 
Відхилено    
15. 215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10 - транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00 - - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 0, 65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 10 18 00 - - інші 0, 65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00 - - - нові 0, 05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90 - - - що використовувалися:
8703 21 90 10 - - - - не більш як п’ять років 1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30 - - - - понад п’ять років 1, 36 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00 - - - нові 0, 03 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90 - - - що використовувалися:
8703 22 90 10 - - - - не більш як п’ять років 1, 36 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30 - - - - понад п’ять років 1, 63 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад
1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10 - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0, 16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30 - - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0, 65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 - - - - інші:
8703 23 19 10 - - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0, 13 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30 - - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0, 13 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 - - - що використовувалися:
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:
8703 23 90 11 - - - - - не більш як п’ять років 1, 63 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13 - - - - - понад п’ять років 2, 18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31 - - - - - не більш як п’ять років 2, 18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33 - - - - - понад п’ять років 3, 27 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00 - - - нові 1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90 - - - що використовувалися:
8703 24 90 10 - - - - не більш як п’ять років 3, 27 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30 - - - - понад п’ять років 3, 81 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00 - - - нові 0, 05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90 - - - що використовувалися:
8703 31 90 10 - - - - не більш як п’ять років 1, 36 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30 - - - - понад п’ять років 1, 63 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 0, 16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00 - - - - інші 0, 16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90 - - - що використовувалися:
8703 32 90 10 - - - - не більш як п’ять років 1, 91 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30 - - - - понад п’ять років 2, 18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00 - - - - інші 1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90 - - - що використовувалися:
8703 33 90 10 - - - - не більш як п’ять років 2, 72 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30 - - - - понад п’ять років 3, 54 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 90 - інші:
8703 90 10 00 - - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами 109 євро за 1 штуку
8703 90 90 00 - - інші 109 євро за 1 штуку
 
   підпункти 215.3.5 — 215.3.8 викласти в такій редакції:
«215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10 - транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00 - - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 0, 65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 10 18 00 - - інші 0, 65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00 - - - нові 0, 05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90 - - - що використовувалися:
8703 21 90 10 - - - - не більш як п’ять років 1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30 - - - - понад п’ять років 1, 36 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00 - - - нові 0, 03 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90 - - - що використовувалися:
8703 22 90 10 - - - - не більш як п’ять років 1, 36 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30 - - - - понад п’ять років 1, 63 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад
1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10 - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0, 16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30 - - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0, 65 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 - - - - інші:
8703 23 19 10 - - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см 0, 13 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30 - - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см 0, 13 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 - - - що використовувалися:
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:
8703 23 90 11 - - - - - не більш як п’ять років 1, 63 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13 - - - - - понад п’ять років 2, 18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31 - - - - - не більш як п’ять років 2, 18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33 - - - - - понад п’ять років 3, 27 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00 - - - нові 1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90 - - - що використовувалися:
8703 24 90 10 - - - - не більш як п’ять років 3, 27 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30 - - - - понад п’ять років 3, 81 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00 - - - нові 0, 05 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90 - - - що використовувалися:
8703 31 90 10 - - - - не більш як п’ять років 1, 36 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30 - - - - понад п’ять років 1, 63 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей 0, 16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00 - - - - інші 0, 16 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90 - - - що використовувалися:
8703 32 90 10 - - - - не більш як п’ять років 1, 91 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30 - - - - понад п’ять років 2, 18 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00 - - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00 - - - - інші 1, 09 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90 - - - що використовувалися:
8703 33 90 10 - - - - не більш як п’ять років 2, 72 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30 - - - - понад п’ять років 3, 54 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8703 90 - інші:
8703 90 10 00 - - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами 109 євро за 1 штуку
8703 90 90 00 - - інші 109 євро за 1 штуку
 
16. 215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8707
Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів
товарних позицій
8701—8705:
8707 10
- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
8707 10 10
- - для промислового складення:
8707 10 10 10
- - - укомплектовані
109 євро за 1 штуку
8707 10 10 20
- - - не укомплектовані
109 євро за 1 штуку
8707 10 90
- - інші:
8707 10 90 10
- - - що використовувалися
п’ять років або менше
436 євро за 1 штуку
8707 10 90 20
- - - що використовувалися понад п’ять років
436 євро за 1 штуку
8707 10 90 90
- - - інші
436 євро за 1 штуку
 
   215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8707
Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів
товарних позицій
8701—8705:
8707 10
- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
8707 10 10
- - для промислового складення:
8707 10 10 10
- - - укомплектовані
109 євро за 1 штуку
8707 10 10 20
- - - не укомплектовані
109 євро за 1 штуку
8707 10 90
- - інші:
8707 10 90 10
- - - що використовувалися п’ять років або менше
436 євро за 1 штуку
8707 10 90 20
- - - що використовувалися понад п’ять років
436 євро за 1 штуку
8707 10 90 90
- - - інші
436 євро за 1 штуку
 
17. 215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8711 40 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см
0, 22 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 50 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 куб. см
0, 22 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 90 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски
11 євро за 1 штуку
 
   215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8711 40 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см
0, 22 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 50 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 куб. см
0, 22 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 90 00 00
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски
11 євро за 1 штуку
 
18. 215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8716 10 99 00
причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються
109 євро за 1 штуку».
 
-17- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
«Абзац четвертий пункту 226.9 статті 226 Податкового кодексу України замінити трьома абзацами такого змісту:
«алкогольні напої з марками акцизного податку, на яких зазначення суми акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає:
для вироблених на митній території України алкогольних напоїв – сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату розливу продукції ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари;
для ввезених на митну територію України алкогольних напоїв – сумі, визначеній з урахуванням чинних на дату видачі таких марок імпортеру ставок акцизного податку, міцності продукції та місткості тари».
 
Відхилено   215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8716 10 99 00
причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються
109 євро за 1 штуку».
 
    -18- Царьов О.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«абзаці другий пункту 226.12 статті 226 після слів «за ставками на готову продукцію» доповнити словами «про сплачений авансовий внесок з податку на додану вартість у розмірі та строки, визначені пунктом 203.3 статті 203 цього Кодексу».
 
Відхилено    
    -19- Климець П.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
«До пункту 226.12. додати абзац наступного змісту:
«Починаючи з 1 січня 2013 року продаж марок акцизного збору українським виробникам алкогольних напоїв здійснюється на підставі довідок про сплату акцизного збору або про взяття на облік податкових векселів, наданих на строк до 90 днів та авальованих банком, в яких зазначається сума акцизного збору, розрахована за ставками на готову продукцію, в підтвердження якої надано такий вексель.»
 
Відхилено    
    -20- Климець П.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
«Сировиною для виробництва етилену та іншої нафтохімічної продукції окрім легких дистилятів для специфічних процесів переробки (код 2710 11 11 00 згідно з УКТ ЗЕД), важких дистилятів із вмістом сірки більш як 0,035 мас.%, але не більш як 0,2 мас.% (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД) є ще й важкі дистиляти (код УКТ ЗЕД 2710 19 49 00) та скраплений газ (код 2711 13 10 00 згідно УКТ ЗЕД), котрі (згідно з пунктом 215.3 статті 215 кодексу) все ще обкладаються акцизним податком, що негативно впливає на виробничу діяльність нафтохімічного комплексу.
В статті 229 пунктах 229.2., 229.3. та підпунктах 229.2.1., 229.2.2., 229.2.3., 229.2.9., 229.2.10., 229.2.11., 229.2.13., 229.2.14., 229.2.15., 229.2.16., 229.3.1., 229.3.2., 229.3.3., 229.3.7., 229.3.11., 229.3.12., 229.3.13., 229.3.15., 229.3.16., 229.3.17., 229.3.18. доповнити словами та цифрами «та скрапленого газу (код 2711 13 10 00 згідно з УКТ ЗЕД)» та код 2710 19 49 00 згідно з УКТ ЗЕД.
 
Відхилено    
    -21- Климець П.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
У статті 229:
1) «У підпунктах 229.2.13., 229.2.14., 229.2.15. після слів «для використання у якості сировини для виробництва етилену» доповнити словами «за нульовою ставкою акцизного податку»;
2) У підпунктах 229.3.15., 229.3.16., 229.3.17. після слів «для використання у якості сировини для виробництва етилену» доповнити словами «без сплати акцизного податку».
 
Відхилено    
    -22- Климець П.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
«у підпунктах 229.4.1., 229.5.1., 229.5.3. та 229.5.7. після цифр «2710 11 21 00» доповнити цифрами «2710 11 41 39».
 
Відхилено    
    -23- Климець П.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
у підпунктах 229.4.13., 229.4.14., 229.4.15. після слів «для виробництва у хімічній промисловості» доповнити словами «за нульовою ставкою акцизного податку»;
у підпунктах 229.5.15., 229.5.16., 229.5.17. після слів «для виробництва у хімічній промисловості» доповнити словами «без сплати акцизного податку».
 
Відхилено    
19. 2. У статті 234:
у пункті 234.1:
підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти у такій редакції:
«234.1.1. для мотоциклів:
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 5003, 27
25018005, 45
3понад 80010, 89
234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 10003, 27
2100115005, 45
3150118007, 62
41801250010, 89
52501350027, 23
63501450043, 56
74501550049, 01
85501650059, 90
9понад 650065, 34»;
у підпункті 234.1.3 цифри «0, 5» замінити цифрами «0, 54»;
у підпункті 234.1.4 цифру «5» замінити цифрами
«5, 45»;
у підпункті 234.1.5 цифри «2, 5» замінити цифрами «2, 72»;
підпункт 234.1.6 викласти у такій редакції:
«234.1.6. для вантажних автомобілів:
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 820016, 34
282011500021, 78
3понад 1500027, 23»;
у підпункті 234.1.7 цифри «15» замінити цифрами «16, 34»;
у підпункті 234.1.8 цифру «5» замінити цифрами
«5, 45»;
 
-24- Кармазін Ю.А.
У пункті 234.1:
1) підпункти 234.1.1- 234.1.8 залишити у чинній редакції, а саме:
234.1. Ставки збору для колісних транспортних засобів:
234.1.1. для мотоциклів:
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 5003
25018005
3понад 80010
234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 1 0003
21 0011 5005
315011 8007
418012 50010
52 5013 50025
63 5014 50040
74 5015 50045
85 5016 50055
9понад 6 50060
234.1.3. для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном, - 0,5 гривні за 1 кВт потужності двигуна;
234.1.4. для автобусів, у тому числі мікроавтобусів, - 5 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;
234.1.5. для тракторів - 2,5 гривні за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;
234.1.6. для вантажних автомобілів:
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 8 20015
28 20115 00020
3понад 15 00025
234.1.7. для сідельних тягачів - 15 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;
234.1.8. для автомобілів спеціального призначення - 5 гривень за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.»
 
Відхилено   2. У статті 234:
у пункті 234.1:
підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти в такій редакції:
«234.1.1. для мотоциклів:
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 5003, 27
25018005, 45
3понад 80010, 89
234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 10003, 27
2100115005, 45
3150118007, 62
41801250010, 89
52501350027, 23
63501450043, 56
74501550049, 01
85501650059, 90
9понад 650065, 34»;
у підпункті 234.1.3 цифри «0, 5» замінити цифрами «0, 54»;
у підпункті 234.1.4 цифру «5» замінити цифрами
«5, 45»;
у підпункті 234.1.5 цифри «2, 5» замінити цифрами «2, 72»;
підпункт 234.1.6 викласти в такій редакції:
«234.1.6. для вантажних автомобілів:
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 820016, 34
282011500021, 78
3понад 1500027, 23»;
у підпункті 234.1.7 цифри «15» замінити цифрами «16, 34»;
у підпункті 234.1.8 цифру «5» замінити цифрами
«5, 45»;
 
20. підпункти 234.2.1 і 234.2.2 пункту 234.2 викласти у такій редакції:
«234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):
ГрупаПотужність двигуна, кВтСтавка збору, гривень
за 1 кВт потужності двигуна
1до 55 (включно)2, 72
2понад 553, 27
234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
ГрупаДовжина корпусу судна, метрівСтавка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна
1до 7, 5 (включно)7, 62
2понад 7, 515, 25»;
 
-25- Кармазін Ю.А.
Підпункти 234.2.1 і 234.2.2 пункту 234.2 залишити у чинній редакції, а саме:
«234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):
ГрупаПотужність двигуна, кВтСтавка збору, гривень
за 1 кВт потужності двигуна
1до 55 (включно)2,72
2понад 553,27
234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
ГрупаДовжина корпусу судна, метрівСтавка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна
1до 7,5 (включно)7,62
2понад 7,515,25»;
 
Враховано   підпункти 234.2.1 і 234.2.2 пункту 234.2 викласти в такій редакції:
«234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):
ГрупаПотужність двигуна, кВтСтавка збору, гривень
за 1 кВт потужності двигуна
1до 55 (включно)2, 72
2понад 553, 27
234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
ГрупаДовжина корпусу судна, метрівСтавка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна
1до 7, 5 (включно)7, 62
2понад 7, 515, 25»;
 
21. у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифру «1» замінити цифрами «1, 09».
 
-26- Кармазін Ю.А.
Підпункти 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 залишити в чинній редакції, а саме:
234.3. Ставки збору для літаків і вертольотів:
234.3.1. для літаків - 1 гривня за кожен кілограм максимальної злітної маси;
234.3.2. для вертольотів - 1 гривня за кожен кілограм максимальної злітної маси
 
Відхилено   у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифру «1» замінити цифрами «1, 09».
 
    -27- Шпенов Д.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«підпункт 240.1.3 пункту 240.1 статті 240 викласти в такій редакції:
«240.1.3. розміщення відходів, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання»;
пункт 240.5 виключити; «
 
Відхилено    
    -28- Шпенов Д.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«підпункт 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 викласти в такій редакції:
«242.1.3. обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання»;
 
Відхилено    
22. 3. Пункти 243.1—243.4 статті 243 викласти у такій редакції:
«243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азоту оксиди1329, 67
Аміак249, 38
Ангідрид сірчистий1329, 67
Ацетон498, 76
Бенз (о)пірен1692679, 53
Бутилацетат299, 48
Ванадію п’ятиокис 4987, 62
Водень хлористий 50, 09
Вуглецю окис50, 09
Вуглеводні75, 14
Газоподібні фтористі сполуки3292, 05
Тверді речовини 50, 09
Кадмію сполуки10524, 1
Марганець та його сполуки10524, 1
Нікель та його сполуки53620, 18
Озон1329, 67
Ртуть та її сполуки56363, 37
Свинець та його сполуки56363, 37
Сірководень4273, 24
Сірковуглець2776, 95
Спирт н-бутиловий1329, 67
Стирол9709, 52
Фенол6035, 24
Формальдегід3292, 05
Хром та його сполуки35696, 33
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечностіСтавка податку,
гривень за 1 тонну
І9510, 24
ІІ2178
ІІІ324, 52
ІV75, 14
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук),міліграмів на 1 куб. метрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Менше ніж 0, 0001400329, 47
0, 0001—0, 001 (включно)34300, 23
Понад 0, 001—0, 01 (включно)4738, 24
Понад 0, 01—0, 1 (включно)1329, 67
Понад 0, 150, 09
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0, 22 гривні за 1 тонну».
 
-29- Кармазін Ю.А.
Пункти 243.1—243.4 статті 243 залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Назва забруднюючої речовиниСтавка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди1221
Аміак229
Ангідрид сірчистий1221
Ацетон458
Бенз (о) пірен1554343
Бутилацетат275
Ванадію п`ятиокис 4580
Водень хлористий 46
Вуглецю окис46
Вуглеводні69
Газоподібні фтористі сполуки3023
Тверді речовини 46
Кадмію сполуки9664
Марганець та його сполуки9664
Нікель та його сполуки49238
Озон1221
Ртуть та її сполуки51757
Свинець та його сполуки51757
Сірководень3924
Сірковуглець2550
Спирт н-бутиловий1221
Стирол8916
Фенол5542
Формальдегід3023
Хром та його сполуки32779
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечностіСтавка податку, гривень за тонну
І8733
ІІ2000
ІІІ298
ІV69
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовнобезпечний рівень
впливу речовин (сполук)
(міліграмів на куб. метр)
Ставка податку, гривень за тонну
Менше 0,0001367612
0,0001 – 0,001 (включно)31497
0,001 – 0,01 (включно)4351
0,01 – 0,1 (включно)1221
0,1 – більше 1046
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,2 гривні за 1 тонну.
 
Відхилено   3. Пункти 243.1—243.4 статті 243 викласти в такій редакції:
«243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азоту оксиди1329, 67
Аміак249, 38
Ангідрид сірчистий1329, 67
Ацетон498, 76
Бенз (о)пірен1692679, 53
Бутилацетат299, 48
Ванадію п’ятиокис 4987, 62
Водень хлористий 50, 09
Вуглецю окис50, 09
Вуглеводні75, 14
Газоподібні фтористі сполуки3292, 05
Тверді речовини 50, 09
Кадмію сполуки10524, 1
Марганець та його сполуки10524, 1
Нікель та його сполуки53620, 18
Озон1329, 67
Ртуть та її сполуки56363, 37
Свинець та його сполуки56363, 37
Сірководень4273, 24
Сірковуглець2776, 95
Спирт н-бутиловий1329, 67
Стирол9709, 52
Фенол6035, 24
Формальдегід3292, 05
Хром та його сполуки35696, 33
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечностіСтавка податку,
гривень за 1 тонну
І9510, 24
ІІ2178
ІІІ324, 52
ІV75, 14
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук),міліграмів на 1 куб. метрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Менше ніж 0, 0001400329, 47
0, 0001—0, 001 (включно)34300, 23
Понад 0, 001—0, 01 (включно)4738, 24
Понад 0, 01—0, 1 (включно)1329, 67
Понад 0, 150, 09
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0, 22 гривні за 1 тонну».
 
23. 4. Пункти 244.1 та 244.2 статті 244 викласти у такій редакції:
«244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:
Вид паливаСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Бензин неетилований74, 05
Бензин сумішевий60, 98
Зріджений нафтовий газ100, 19
Дизельне біопаливо63, 16
Дизельне пальне з вмістом сірки:
більш як 0, 2 мас. %74, 05
більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. %56, 63
більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. %51, 18
не більш як 0, 005 мас. %32, 67
Мазут74, 05
Стиснений природний газ50, 09
Бензин авіаційний51, 18
Гас63, 16
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
Вид паливаКод товару згідно з УКТ ЗЕДОпис товару згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку, гривень за тонну
Бензин неетилований2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99Бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше74, 05
Бензин сумішевий2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11Бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші60, 98
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99Бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
Зріджений нафтовий газ2711 11 00 00 газ природний скраплений (зріджений)100, 19
2711 12 11 00 пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо
2711 14 00 00 етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)
2711 19 00 00 інші гази нафтові скраплені (зріджені)
Дизельне біопаливо3824 90 98 00біодизель63, 16
Дизельне пальне з вмістом сірки важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 49 00більш як 0, 2 мас. %74, 05
2710 19 41 30
2710 19 45 00більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. %56, 63
2710 19 41 20більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. %51, 18
2710 19 41 10не більш як 0, 005 мас. %32, 67
паливо рідке (мазут)
2710 19 61 00не більш як 1 мас. %32, 67
2710 19 63 00більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %51, 18
2710 19 65 00більш як 2 мас. %, але не більш як 2, 8 мас. %56, 63
2710 19 69 00більш як 2, 8 мас. %74, 05
Бензин авіаційний2710 11 31 00бензини авіаційні51, 18
Гас2710 19 21 00гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів63, 16».
2710 19 25 00гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів
 
-30- Кармазін Ю.А.
Пункти 244.1 та 244.2 статті 244 залишити в чинній редакції, а саме:
Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива:
Вид паливаСтавка податку,
гривень за тонну
Бензин неетилований68
Бензин сумішевий56
Зріджений нафтовий газ92
Дизельне біопаливо58
Дизельне пальне із вмістом сірки:
- більш як 0,2 мас. %68
більш як 0,035 мас. %, але не більше як 0,2 мас. %52
більш як 0,005 мас. %, але не більше як 0,035 мас. %47
не більше як 0,005 мас. %30
Мазут68
Стиснений природний газ46
Бензин авіаційний47
Гас58
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними
джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
Вид паливаКод товару згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку, гривень за тонну
Бензин неетилований2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99Бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше
68
Бензин сумішевий2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11Бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
56
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99Бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
Зріджений нафтовий газ2711 11 00 00 газ природний скраплений (зріджений)92
2711 12 11 00 пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо
2711 14 00 00 етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)
2711 19 00 00 інші гази нафтові скраплені (зріджені)
Дизельне біопаливо
3824 90 98 00Біодизель58
Дизельне пальне з вмістом сірки важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 49 00більш як 0,2 мас. %68
2710 19 41 30
2710 19 45 00більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %
52
2710 19 41 20більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %
47
2710 19 41 10не більш як 0,005 мас. %30
паливо рідке (мазут)
2710 19 61 00не більш як 1
мас. %30
2710 19 63 00більш як 1 мас. %, але не більш
як 2 мас. %
47
2710 19 65 00більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %
52
2710 19 69 00більш як 2,8
мас. %68
Бензин авіаційний2710 11 31 00бензини авіаційні47
Гас2710 19 21 00гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів
58
2710 19 25 00гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів
 
Відхилено   4. Пункти 244.1 та 244.2 статті 244 викласти в такій редакції:
«244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:
Вид паливаСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Бензин неетилований74, 05
Бензин сумішевий60, 98
Зріджений нафтовий газ100, 19
Дизельне біопаливо63, 16
Дизельне пальне з вмістом сірки:
більш як 0, 2 мас. %74, 05
більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. %56, 63
більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. %51, 18
не більш як 0, 005 мас. %32, 67
Мазут74, 05
Стиснений природний газ50, 09
Бензин авіаційний51, 18
Гас63, 16
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
Вид паливаКод товару згідно з УКТ ЗЕДОпис товару згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку, гривень за тонну
Бензин неетилований2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99Бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше74, 05
Бензин сумішевий2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11Бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші60, 98
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99Бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
Зріджений нафтовий газ2711 11 00 00 газ природний скраплений (зріджений)100, 19
2711 12 11 00 пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо
2711 14 00 00 етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)
2711 19 00 00 інші гази нафтові скраплені (зріджені)
Дизельне біопаливо3824 90 98 00біодизель63, 16
Дизельне пальне з вмістом сірки важкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 49 00більш як 0, 2 мас. %74, 05
2710 19 41 30
2710 19 45 00більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. %56, 63
2710 19 41 20більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. %51, 18
2710 19 41 10не більш як 0, 005 мас. %32, 67
паливо рідке (мазут)
2710 19 61 00не більш як 1 мас. %32, 67
2710 19 63 00більш як 1 мас. %, але не
більш як 2 мас. %51, 18
2710 19 65 00більш як 2 мас. %, але не більш як 2, 8 мас. %56, 63
2710 19 69 00більш як 2, 8 мас. %74, 05
Бензин авіаційний2710 11 31 00бензини авіаційні51, 18
Гас2710 19 21 00гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів
63, 16».
2710 19 25 00гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів
 
24. 5. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти у такій редакції:
«245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азот амонійний873, 38
Органічні речовини (за показниками БСК 5)349, 57
Завислі речовини 25, 05
Нафтопродукти5137, 9
Нітрати 75, 14
Нітрити4289, 57
Сульфати25, 05
Фосфати698, 05
Хлориди 25, 05
245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу,
міліграмів на 1 літрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
До 0, 001 (включно)91511, 94
Понад 0, 001—0, 1 (включно)66350, 59
Понад 0, 1—1 (включно)11438, 86
Понад 1—10 (включно)1164, 14
Понад 10233, 05».
 
-31- Кармазін Ю.А.
Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 залишити у чинній редакції, а саме:
Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:
Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за тонну
Азот амонійний802
Органічні речовини (за показниками БСК 5)321
Завислі речовини 23
Нафтопродукти4718
Нітрати 69
Нітрити3939
Сульфати23
Фосфати641
Хлориди 23
245.2. Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму
концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу
(міліграмів на літр)Ставка податку,
гривень за тонну
до 0,001 (включно)84033
0,001 – 0,1 (включно)60928
0,1 – 1 (включно)10504
1 – 10 (включно)1069
понад 10214
 
Відхилено   5. Пункти 245.1 та 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:
«245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азот амонійний873, 38
Органічні речовини (за показниками БСК 5)349, 57
Завислі речовини 25, 05
Нафтопродукти5137, 9
Нітрати 75, 14
Нітрити4289, 57
Сульфати25, 05
Фосфати698, 05
Хлориди 25, 05
245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу,
міліграмів на 1 літрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
До 0, 001 (включно)91511, 94
Понад 0, 001—0, 1 (включно)66350, 59
Понад 0, 1—1 (включно)11438, 86
Понад 1—10 (включно)1164, 14
Понад 10233, 05».
 
25. 6. У пункті 246.1 статті 246 цифри «431» і «7, 5» замінити відповідно цифрами «469, 36» і «8, 17».
7. Пункт 246.2 статті 246 викласти у такій редакції:
«246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходівРівень небезпечності відходівСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Інадзвичайно небезпечні762, 3
ІІвисоконебезпечні27, 77
ІІІпомірно небезпечні6, 97
ІVмалонебезпечні2, 72
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості0, 27».
 
-32- Кармазін Ю.А.
Пункти 246.1 та 246.2 статті 246 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах
246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:
246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 431 гривня за одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп - 7,5 гривні за одиницю.
246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходівРівень небезпечності відходівСтавка податку,
гривень за тонну
Інадзвичайно небезпечні700
ІІвисоконебезпечні25,5
ІІІпомірно небезпечні6,4
ІVмалонебезпечні2,5
малонебезпечні
нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості0,25
 
Відхилено   6. У статті 246:
у пункті 246.1 цифри «431» і «7, 5» замінити відповідно цифрами «469, 36» і «8, 17»;
пункт 246.2 викласти в такій редакції:
«246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходівРівень небезпечності відходівСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Інадзвичайно небезпечні762, 3
ІІвисоконебезпечні27, 77
ІІІпомірно небезпечні6, 97
ІVмалонебезпечні2, 72
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості0, 27».
 
26. 8. У пункті 247.1 статті 247 цифри «0, 0063» замінити цифрами «0, 0069»;
 
-33- Кармазін Ю.А.
Статтю 247 залишити у чинній редакції, а саме:
«Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)
247.1. Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій), включаючи вже накопичені, становить 0,0063 гривні у розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії.»
 
Відхилено   7. У пункті 247.1 статті 247 цифри «0, 0063» замінити цифрами «0, 0069».
 
27. 9. Пункт 248.1 статті 248 викласти у такій редакції:
 
   8. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій редакції:
 
28. «248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
 
   «248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
 
29. Категорія відходівСтавка податку
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання),
гривень за 1 куб. метрСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивні 326 70010 890
Середньоактивні та низькоактивні 6098, 42 178».
 
-34- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Статтю 256 доповнити пунктом 256.2 такого змісту:
«256.2. Платником рентної плати під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа, яка –згідно з договором про спільну діяльність, визначена відповідальною за утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності. Облік результатів спільної діяльності ведеться окремо від обліку господарської діяльності такої уповноваженої особи. Такий договір про спільну діяльність без утворення юридичної особи додатково береться на облік у порядку, визначеному статтею 46 та пункту 64.6 статті 64 цього Кодексу»;
 
Відхилено   Категорія відходівСтавка податку
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання),
гривень за 1 куб. метрСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивні 326 70010 890
Середньоактивні та низькоактивні 6098, 42 178».
 
30. 10. У пунктах 258.2 і 258.3 статті 258:
 
-35- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Пункт 10 розділу І виключити.
 
Враховано      
    -36- Дубіль В.О.
Виключити із законопроекту пункт 10 розділу І.
 
Враховано    
31. в абзаці другому цифри «2141, 86» замінити цифрами «2383, 89 «;
 
-37- Кармазін Ю.А.
У статті 258:
1) абзац другий пункту 258.2 залишити в чинній редакції, а саме - залишити ставку рентної плати за тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, у розмірі «2141,86».
2) абзац третій пункту 258.2 залишити в чинній редакції, а саме - залишити ставку рентної плати за одну тонну нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, у розмірі «792,54».
3) абзац другий пункту 258.3 залишити в чинній редакції, а саме - залишити ставку рентної плати за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, у розмірі «2141,86».
4) абзац третій пункту 258.3 залишити в чинній редакції, а саме - залишити ставку рентної плати за одну тонну газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, у розмірі «792,54».
 
Враховано      
32. в абзаці третьому цифри «792, 54» замінити цифрами «882, 10».
 
-38- Палиця І.П.
Пункт 10 розділу І (зміни до пунктів 258.2 і 258.3 статті 258 Податкового кодексу України, які збільшують розмір ставок рентної плати за нафту та за газовий конденсат) викласти в такій редакції:
«10. У пунктах 258.2 і 258.3 статті 258:
в абзаці другому цифри «2141,86» замінити цифрами «1820,58»;
в абзаці третьому цифри «792,54» замінити цифрами «673,66».
 
Відхилено      
    -39- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 258.4.1 пункту 258.4 статті 258 викласти в наступній редакції:
«258.4.1. Перелік ділянок надр та/або об'єктів ділянок надр, на яких реалізуються інвестиційні проекти (програми), визначається центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.»;
 
Відхилено    
    -40- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 258.4.5 пункту 258.4 статті 258 викласти в такій редакції:
«258.4.5. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, розташованих на ділянках надр, визначаються як різниця фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку на таких об'єктах протягом останніх 12 місяців, що передували початку капітального ремонту.»
 
Відхилено    
    -41- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Пункт 260.4 статті 260 викласти в такій редакції:
«260.4. Податкові розрахунки з рентної плати подаються платником податків починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий платник отримав ліцензію на здійснення видобутку вуглеводневої сировини.
260.4.1. Податкові розрахунки з рентної плати під час виконання договорів про спільну без утворення юридичної особи діяльність подаються уповноваженою особою, яка згідно з договором про спільну діяльність, яка визначена відповідальною за утримання та внесення податків і зборів до бюджету, починаючи з календарного місяця, що настає за місяцем, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби»;
 
Відхилено    
    -42- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Пункт 263.1 статті 263 доповнити підпунктом 263.1.4 такого змісту:
«263.1.4. Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи є уповноважена особа, яка згідно з договором про спільну діяльність визначена відповідальною за утримання та внесення податків і зборів до бюджету з єдиного поточного рахунку спільної діяльності, та за умови, що один із учасників договору про спільну діяльність без утворення юридичної особи має відповідний спеціальний дозвіл на користування надрами. Такий договір про спільну діяльність без утворення юридичної особи додатково береться на облік у порядку, визначеному статтею 46 та пунктом 64.6 статті 64 цього Кодексу»;
 
Відхилено    
33. 11. Пункт 263.9 статті 263 викласти у такій редакції:
 
-43- Дубіль В.О.
У пункті 11 розділу І:
Цифри «164,31» замінити цифрами «147,63»;
Цифри «42,05» замінити цифрами «37,78».
 
Враховано частково (в частині встановлення ставки на нафту і газовий конденсат)  9. Пункт 263.9 статті 263 викласти в такій редакції:
 
34. «263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
 
-44- Палиця І.П.
У пункті 11 розділу І (зміни до пункту 263.9. статті 263 Податкового кодексу України, які збільшують ставки плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату та газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтовий (попутний газ):
цифри «164,31» замінити цифрами «125,48»;
цифри «42,05» замінити цифрами «32,11»
 
Відхилено   «263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:
 
35. Назва корисної
копалиниОдиниця виміруЗа одиницю погашених запасів корисних копалин, гривеньЗа одиницю видобутих корисних копалин, гривеньВід вартості видобутих корисних копалин, відсотків
Корисні копалини загальнодержавного значення
Горючі корисні копалини:
нафта, конденсат
тонн
164, 31
газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан
тис. куб. метрів
42, 05
вугілля кам’яне марки антрацит
тонн
5, 33
енергетичне та інші марки кам’яного вугілля
—»—
3, 51
вугілля буре
—»—
0, 57
торф, сапропель
—»—
0, 59
Металічні руди:
залізна руда для збагачення
—»—
3, 64
залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків
—»—
0, 89
залізна багата
—»—
11, 45
марганцева
—»—
21, 70
титанова (розсипних родовищ)
—»—
3, 99
титано-цирконієва (розсипних родовищ)
—»—
7, 40
нікелева (силікатна)
—»—
9, 72
хромова
—»—
10, 98
ртутна
—»—
0, 59
уранова
—»—
3, 19
золота
—»—
15, 98
ванадію
—»—
6, 12
гафнію
—»—
9, 46
бариту
—»—
6, 45
Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів —глина бентонітова
—»—
3, 59
Сировина вогнетривка:
доломіт
тонн
11, 30
кварцит та пісок кварцовий для металургії
—»—
7, 5
пісок формувальний
—»—
25, 24
кварцит для виробництва кремнію
—»—
2, 64
сировина високо глиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)
куб. метрів
1, 23
Сировина флюсова—вапняк (флюсовий)
тонн
11, 30
Сировина хімічна:
сірчана руда
—»—
6, 50
сіль кам’яна (галіт)
—»—
5, 85
сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості
—»—
5, 85
сіль калійно-магнієва
—»—
3
крейда для виробництва соди
—»—
25, 78
вапняк для цукрової промисловості
—»—
25, 51
крейда для хімічної промисловості
—»—
25, 67
Сировина агрохімічна —фосфорити (агроруди)
—»—
2, 30
Сировина для мінеральних пігментів
—»—
6, 07
Електро- та радіотехнічна сировина:
графітова руда
тонн
3, 87
пірофіліт
—»—
34, 08
озокерит
—»—
34, 51
Сировина оптична та п’єзооптична
кілограмів
13, 62
Сировина адсорбційна— бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт
тонн
3, 66
Сировина абразивна
—»—
2, 09
Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) — бурштин, топаз, моріон, берил тощо
кілограмів,
грамів,
каратів
5
Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)
кілограмів
4
Сировина виробна
тонн,
куб. метрів
4
Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)
куб. метрів
3
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:
польовий шпат (пегматит)
тонн
5
пісок для виробництва скла
—»—
7, 5
Сировина цементна
—»—
16, 99
Сировина для пиляних стінових матеріалів
куб. метрів
3
Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:
перліт
тонн
3, 53
сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)
—»—
7, 5
Сировина для покриття доріг — бітуми
—»—
8, 44
Підземні води:
мінеральні для промислового розливу
куб. метрів
39, 30
мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами
—»—
14, 18
мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами
—»—
9, 47
промислові (розсіл)
—»—
0, 92
теплоенергетичні (термальні)
—»—
0, 77
прісні підземні води
100
куб. метрів
8, 95
Поверхневі води —ропа (лікувальна, промислова)
куб. метрів
0, 86
Грязі лікувальні
куб. метрів
10, 24
Корисні копалини місцевого значення
Сировина для будівельного вапна та гіпсу:
крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна
тонн
25, 24
гіпс
—»—
25, 73
Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів —вапняк
—»—
16, 73
Сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)
—»—
7, 5
Сировина піщано-гравійна:
сировина піщано-гравійна
—»—
5
сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожних насипів, дамб тощо
куб. метрів
1, 37
Глинисті породи:
глина тугоплавка
тонн
5
каолін первинний
—»—
5
глина вогнетривка
—»—
5
каолін вторинний
—»—
5
сировина керамзитова
—»—
5
сировина цегельно-черепична
—»—
5».
 
-45- Кармазін Ю.А.
У пункті 263.9 статті 263 ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин залишити в чинних розмірах, а саме:
Назва корисної
копалиниОдиниця виміруЗа одиницю погашених запасів корисних копалин, гривеньЗа одиницю видобутих корисних копалин, гривеньВід вартості видобутих корисних копалин, відсотків
Корисні копалини загальнодержавного значення
Горючі корисні копалини:
нафта, конденсат
тонн
147,63
газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан
тис. куб. метрів
37,78
вугілля кам’яне марки антрацит
тонн
4,79
енергетичне та інші марки кам’яного вугілля
—»—
3,15
вугілля буре
—»—
0,51
торф, сапропель
—»—
0,53
Металічні руди:
залізна руда для збагачення
—»—
3,27
залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків
—»—
0,80
залізна багата
—»—
10,29
марганцева
—»—
19,50
титанова (розсипних родовищ)
—»—
3,59
титано-цирконієва (розсипних родовищ)
—»—
6,65
нікелева (силікатна)
—»—
8,73
хромова
—»—
9,87
ртутна
—»—
0,53
уранова
—»—
2,87
золота
—»—
14,36
ванадію
—»—
5,5
гафнію
—»—
8,5
бариту
—»—
5,8
Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів —глина бентонітова
—»—
3,23
Сировина вогнетривка:
доломіт
тонн
10,15
кварцит та пісок кварцовий для металургії
—»—
7,50
пісок формувальний
—»—
22,68
кварцит для виробництва кремнію
—»—
2,37
сировина високо глиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)
куб. метрів
1,11
Сировина флюсова—вапняк (флюсовий)
тонн
10,15
Сировина хімічна:
сірчана руда
—»—
5,84
сіль кам’яна (галіт)
—»—
5,26
сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості
—»—
5,26
сіль калійно-магнієва
—»—
3, 00
крейда для виробництва соди
—»—
23,16
вапняк для цукрової промисловості
—»—
22,92
крейда для хімічної промисловості
—»—
23,06
Сировина агрохімічна —фосфорити (агроруди)
—»—
2,07
Сировина для мінеральних пігментів
—»—
5,45
Електро- та радіотехнічна сировина:
графітова руда
тонн
3,48
пірофіліт
—»—
30,62
озокерит
—»—
31,01
Сировина оптична та п’єзооптична
кілограмів
12,24
Сировина адсорбційна— бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт
тонн
3,29
Сировина абразивна
—»—
1,88
Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) — бурштин, топаз, моріон, берил тощо
кілограмів,
грамів,
каратів
5,00
Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)
кілограмів
4,00
Сировина виробна
тонн, куб. метрів
4,00
Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)
куб. метрів
3,00
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:
польовий шпат (пегматит)
тонн
5,00
пісок для виробництва скла
—»—
7,50
Сировина цементна
—»—
15,27
Сировина для пиляних стінових матеріалів
куб. метрів
3,00
Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:
перліт
тонн
3,17
сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)
—»—
7,50
Сировина для покриття доріг — бітуми
—»—
7,58
Підземні води:
мінеральні для промислового розливу
куб. метрів
35,31
мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами
—»—
12,74
мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами
—»—
8,51
промислові (розсіл)
—»—
0,83
теплоенергетичні (термальні)
—»—
0,69
прісні підземні води
100
куб. метрів
8,04
Поверхневі води —ропа (лікувальна, промислова)
куб. метрів
0,77
Грязі лікувальні
куб. метрів
9,20
Корисні копалини місцевого значення
Сировина для будівельного вапна та гіпсу:
крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна
тонн
22,68
гіпс
—»—
23,12
Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів —вапняк
—»—
15,03
Сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)
—»—
7,50
Сировина піщано-гравійна:
сировина піщано-гравійна
—»—
5,00
сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожних насипів, дамб тощо
куб. метрів
1,23
Глинисті породи:
глина тугоплавка
тонн
5,00
каолін первинний
—»—
5,00
глина вогнетривка
—»—
5,00
каолін вторинний
—»—
5,00
сировина керамзитова
—»—
5,00
сировина цегельно-черепична
—»—
5,00».
 
Враховано частково (в частині встановлення ставки на нафту і газовий конденсат)  Назва корисної
копалиниОдиниця виміруЗа одиницю погашених запасів корисних копалин, гривеньЗа одиницю видобутих корисних копалин, гривеньВід вартості видобутих корисних копалин, відсотків
Корисні копалини загальнодержавного значення
Горючі корисні копалини:
нафта, конденсат
тонн
147,63
газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан
тис. куб. метрів
42, 05
вугілля кам’яне марки антрацит
тонн
5, 33
енергетичне та інші марки кам’яного вугілля
—»—
3, 51
вугілля буре
—»—
0, 57
торф, сапропель
—»—
0, 59
Металічні руди:
залізна руда для збагачення
—»—
3, 64
залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків
—»—
0, 89
залізна багата
—»—
11, 45
марганцева
—»—
21, 70
титанова (розсипних родовищ)
—»—
3, 99
титано-цирконієва (розсипних родовищ)
—»—
7, 40
нікелева (силікатна)
—»—
9, 72
хромова
—»—
10, 98
ртутна
—»—
0, 59
уранова
—»—
3, 19
золота
—»—
15, 98
ванадію
—»—
6, 12
гафнію
—»—
9, 46
бариту
—»—
6, 45
Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів —глина бентонітова
—»—
3, 59
Сировина вогнетривка:
доломіт
тонн
11, 30
кварцит та пісок кварцовий для металургії
—»—
7, 5
пісок формувальний
—»—
25, 24
кварцит для виробництва кремнію
—»—
2, 64
сировина високо глиноземна, крім глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)
куб. метрів
1, 23
Сировина флюсова—вапняк (флюсовий)
тонн
11, 30
Сировина хімічна:
сірчана руда
—»—
6, 50
сіль кам’яна (галіт)
—»—
5, 85
сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості
—»—
5, 85
сіль калійно-магнієва
—»—
3
крейда для виробництва соди
—»—
25, 78
вапняк для цукрової промисловості
—»—
25, 51
крейда для хімічної промисловості
—»—
25, 67
Сировина агрохімічна —фосфорити (агроруди)
—»—
2, 30
Сировина для мінеральних пігментів
—»—
6, 07
Електро- та радіотехнічна сировина:
графітова руда
тонн
3, 87
пірофіліт
—»—
34, 08
озокерит
—»—
34, 51
Сировина оптична та п’єзооптична
кілограмів
13, 62
Сировина адсорбційна— бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт
тонн
3, 66
Сировина абразивна
—»—
2, 09
Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння) — бурштин, топаз, моріон, берил тощо
кілограмів,
грамів,
каратів
5
Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)
кілограмів
4
Сировина виробна
тонн,
куб. метрів
4
Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)
куб. метрів
3
Сировина скляна та фарфоро-фаянсова:
польовий шпат (пегматит)
тонн
5
пісок для виробництва скла
—»—
7, 5
Сировина цементна
—»—
16, 99
Сировина для пиляних стінових матеріалів
куб. метрів
3
Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону:
перліт
тонн
3, 53
сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт)
—»—
7, 5
Сировина для покриття доріг — бітуми
—»—
8, 44
Підземні води:
мінеральні для промислового розливу
куб. метрів
39, 30
мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами
—»—
14, 18
мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами
—»—
9, 47
промислові (розсіл)
—»—
0, 92
теплоенергетичні (термальні)
—»—
0, 77
прісні підземні води
100
куб. метрів
8, 95
Поверхневі води — ропа (лікувальна, промислова)
куб. метрів
0, 86
Грязі лікувальні
куб. метрів
10, 24
Корисні копалини місцевого значення
Сировина для будівельного вапна та гіпсу:
крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна
тонн
25, 24
гіпс
—»—
25, 73
Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів —вапняк
—»—
16, 73
Сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції)
—»—
7, 5
Сировина піщано-гравійна:
сировина піщано-гравійна
—»—
5
сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожних насипів, дамб тощо
куб. метрів
1, 37
Глинисті породи:
глина тугоплавка
тонн
5
каолін первинний
—»—
5
глина вогнетривка
—»—
5
каолін вторинний
—»—
5
сировина керамзитова
—»—
5
сировина цегельно-черепична
—»—
5».
 
    -46- --Н.д.Горіна І. А. (Реєстр.картка №339) - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
Пункт 11 розділу І законопроекту:
Доповнити абзацами такого змісту:
підпункт 263.11.3 пункту 263.11 викласти в такій редакції:
«263.11.3. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин подаються платником починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий платник отримав спеціальний дозвіл на право користування надрами для видобування корисних копалин.
263.11.4. Податкові розрахунки з плати за користування надрами для видобування корисних копалин під час виконання договорів про спільну діяльність без утворення юридичної особи подаються уповноваженою особою, яка згідно з договором про спільну діяльність, визначена відповідальною за утримання та внесення податків і зборів до бюджету під час виконання договору, починаючи з календарного кварталу, що настає за кварталом, у якому такий договір про спільну діяльність зареєстровано в органах державної податкової служби»;
 
Відхилено    
36. 12. Пункт 264.4 статті 264 викласти у такій редакції:
«264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами,
гривень на рік
Використання підземного простору надр — пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів — колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму0, 26
Використання підземного простору — спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів0, 26
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів0, 71
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин —»—0, 41
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів —»—0, 30
провадження іншої господарської діяльності —»—1, 01».
 
-47- Кармазін Ю.А.
Пункт 264.4 статті 264 залишити в чинній редакції, а саме:
«264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами,
гривень на рік
Використання підземного простору надр — пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів — колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму0, 23
Використання підземного простору — спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів0, 23
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів0, 64
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин —»—0, 37
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів —»—0, 27
провадження іншої господарської діяльності —»—0,91.
 
Відхилено   10. Пункт 264.4 статті 264 викласти в такій редакції:
«264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами,
гривень на рік
Використання підземного простору надр — пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів — колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму0, 26
Використання підземного простору — спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів0, 26
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів0, 71
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин —»—0, 41
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів —»—0, 30
провадження іншої господарської діяльності —»—1, 01».
 
    -48- Каракай Ю.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Статтю 271 доповнити пунктом 271.2 такого змісту:
«271.2. Рішення рад щодо затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом»
 
Відхилено    
    -49- Ващук К.Т.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«У пункті 274.1 статті 274 слово та цифри «і 278» виключити».
 
Відхилено    
37. 13. Пункт 275.1 статті 275 викласти у такій редакції:
«275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи
населених пунктів з чисельністю населення, тис. осібСтавка податку,
гривень за 1 кв. метрКоефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
До 30, 26
Від 3 до 100, 52
Від 10 до 200, 84
Від 20 до 501, 31, 2
Від 50 до 1001, 571, 4
Від 100 до 2501, 831, 6
Від 250 до 5002, 092
Від 500 до 10002, 612, 5
Від 1000 і більше3, 663».
 
-50- Кармазін Ю.А.
У пункті 275.1 статті 275 ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, залишити в чинних розмірах, а саме:
Групи населених
пунктів з чисельністю населення, тис. осібСтавка податку,
гривень за 1 кв. метрКоефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
до 30,24
від 3 до 100,48
від 10 до 200,77
від 20 до 501,21,2
від 50 до 1001,441,4
від 100 до 2501,681,6
від 250 до 5001,922,0
від 500 до 10002,42,5
від 1000 і більше3,363,0
 
Відхилено   11. Пункт 275.1 статті 275 викласти в такій редакції:
«275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи
населених пунктів з чисельністю населення, тис. осібСтавка податку,
гривень за 1 кв. метрКоефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
До 30, 26
Від 3 до 100, 52
Від 10 до 200, 84
Від 20 до 501, 31, 2
Від 50 до 1001, 571, 4
Від 100 до 2501, 831, 6
Від 250 до 5002, 092
Від 500 до 10002, 612, 5
Від 1000 і більше3, 663».
 
    -51- Каракай Ю.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«пункт 275.3 доповнити підпунктом 275.3.1 такого змісту:
«275.3.1. рішення рад щодо затвердження ставок податку за земельні ділянки набирають чинності у строки, встановлені відповідно до підпункту 271.2 статті 271 цього Кодексу»;
 
Відхилено    
    -52- Ващук К.Т.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Назву статті 278 доповнити словами «нормативну грошову оцінку яких не проведено».
 
Відхилено    
    -53- Каракай Ю.В.
Пункт 1 законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«У статті 308:
у пункті 308.1 слова та цифри "подають до 1 лютого поточного року" замінити словами та цифрами "щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають";
абзаци третій і четвертий підпункту 308.4 доповнити словами "або орендованих виробничих потужностях"
 
Відхилено    
38. 14. Статтю 320 викласти у такій редакції:
«Стаття 320. Ставки збору
Вид радіозв’язкуДіапазон радіочастотСтавка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби 0, 03—300 ГГц0, 39
2.Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб 0, 03—470 МГц378, 7
3.Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30—470 МГц378, 7
4.Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів 30—470 МГц189, 94
5.Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427—2400 МГц
2400—2483, 5 МГц
5150—5850 МГц9, 56
6.Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DЕСТ 30—3000 МГц19, 11
7.Транкінговий радіозв’язок 30—470 МГц1174, 32
8.Пошуковий радіозв’язок 30—960 МГц15147, 95
9.Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30—3000 МГц
3—30 ГГц38, 22
10.Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30—3000 МГц
3—30 ГГц25, 09
11.Стільниковий радіозв’язок 300—2200 МГц9 437, 6
12.Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2—7 ГГц
10—42,
5 ГГц16, 73
5, 98
13.Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц—30 МГц
до 1 кВт включно 453, 96
від 1, 1 до 10 кВт включно 682, 14
від 10, 1 до 100 кВт включно 965, 27
від 101 до 500 кВт включно 1136, 1
від 501 кВт і вище 1887, 52
14.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30—300 МГц
від 1 до 10 Вт включно 19, 11
від 10, 1 до 100 Вт включно 57, 35
від 101 Вт до 1 кВт включно 94, 37
від 1, 1 до 5 кВт включно 151, 72
від 5, 1 до 20 кВт включно 284, 33
від 20, 1 кВт і вище 378, 7
15.Передавання звуку залежно від потужності: 66—74 МГц
87, 5—108 МГц
до 100 Вт включно 142, 16
від 101 Вт до 1 кВт включно 284, 33
від 1, 1 до 10 кВт включно 453, 96
від 10, 1 кВт і вище 568, 64
16.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300—880 МГц
до 10 Вт включно 13, 14
від 10, 1 до 100 Вт включно 26, 28
від 101 Вт до 1 кВт включно 57, 35
від 1, 1 до 5 кВт включно 113, 5
від 5, 1 до 20 кВт включно 226, 98
від 20, 1 кВт і вище 284, 33
17.Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1—16 цієї статті 9 кГц—400 ГГц568, 64».
 
-54- Кармазін Ю.А.
Статтю 320 залишити в чинній редакції, а саме:
«Стаття 320. Ставки збору
Вид радіозв'язку Діапазон радіочастот Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1. Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби 0,03 - 300 ГГц 0,36
2. Радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб 0,03 - 470 МГц 347,75
3. Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації
30 - 470 МГц 347,75
4. Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів
30 - 470 МГц 174,42
5. Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427 - 2400 МГц
2400 - 2483,5 МГц
5150 - 5850 МГц
8,78
6. Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DЕСТ
30 - 3000 МГц 17,55
7. Транкінговий радіозв'язок 30 - 470 МГц 1078,35
8. Пошуковий радіозв'язок 30 - 960 МГц 13909,96
9. Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц 35,10
10. Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30 - 3000 МГц
3 - 30 ГГц 23,04
11. Стільниковий радіозв'язок 300 - 2200 МГц 8666,30
12. Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2 - 7 ГГц 15,36
10 - 42,5 ГГц 5,49
13. Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц - 30 МГц
до 1 кВт включно 416,86
від 1,1 до 10 кВт включно 626,39
від 10,1 до 100 кВт включно 886,38
від 101 до 500 кВт включно 1043,25
від 501 кВт і вище 1733,26
14. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30 - 300 МГц
від 1 до 10 Вт включно 17,55
від 10,1 до 100 Вт включно 52,66
від 101 Вт до 1 кВт включно 86,66
від 1,1 до 5 кВт включно 139,32
від 5,1 до 20 кВт включно 261,09
від 20,1 кВт і вище 347,75
15. Передавання звуку залежно від потужності: 66 - 74 МГц
87,5 - 108 МГц
до 100 Вт включно 130,54
від 101 Вт до 1 кВт включно 261,09
від 1,1 до 10 кВт включно 416,86
від 10,1 кВт і вище 522,17
16. Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300 - 880 МГц
до 10 Вт включно 12,07
від 10,1 до 100 Вт включно 24,13
від 101 Вт до 1 кВт включно 52,66
від 1,1 до 5 кВт включно 104,22
від 5,1 до 20 кВт включно 208,43
від 20,1 кВт і вище 261,09
17. Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 - 16 цієї статті 9 кГц - 400 ГГц 522,17
 
Відхилено   12. Статтю 320 викласти в такій редакції:
«Стаття 320. Ставки збору
Вид радіозв’язкуДіапазон радіочастотСтавка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби 0, 03—300 ГГц0, 39
2.Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб 0, 03—470 МГц378, 7
3.Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30—470 МГц378, 7
4.Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів 30—470 МГц189, 94
5.Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427—2400 МГц
2400—2483, 5 МГц
5150—5850 МГц9, 56
6.Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DЕСТ 30—3000 МГц19, 11
7.Транкінговий радіозв’язок 30—470 МГц1174, 32
8.Пошуковий радіозв’язок 30—960 МГц15147, 95
9.Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30—3000 МГц
3—30 ГГц38, 22
10.Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30—3000 МГц
3—30 ГГц25, 09
11.Стільниковий радіозв’язок 300—2200 МГц9 437, 6
12.Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2—7 ГГц
10—42,
5 ГГц16, 73
5, 98
13.Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц—30 МГц
до 1 кВт включно 453, 96
від 1, 1 до 10 кВт включно 682, 14
від 10, 1 до 100 кВт включно 965, 27
від 101 до 500 кВт включно 1136, 1
від 501 кВт і вище 1887, 52
14.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30—300 МГц
від 1 до 10 Вт включно 19, 11
від 10, 1 до 100 Вт включно 57, 35
від 101 Вт до 1 кВт включно 94, 37
від 1, 1 до 5 кВт включно 151, 72
від 5, 1 до 20 кВт включно 284, 33
від 20, 1 кВт і вище 378, 7
15.Передавання звуку залежно від потужності: 66—74 МГц
87, 5—108 МГц
до 100 Вт включно 142, 16
від 101 Вт до 1 кВт включно 284, 33
від 1, 1 до 10 кВт включно 453, 96
від 10, 1 кВт і вище 568, 64
16.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300—880 МГц
до 10 Вт включно 13, 14
від 10, 1 до 100 Вт включно 26, 28
від 101 Вт до 1 кВт включно 57, 35
від 1, 1 до 5 кВт включно 113, 5
від 5, 1 до 20 кВт включно 226, 98
від 20, 1 кВт і вище 284, 33
17.Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1—16 цієї статті 9 кГц—400 ГГц568, 64».
 
    -55- Каракай Ю.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«статтю 323 доповнити пунктом 323.2 такого змісту:
«323.2. Не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних та фізичних осіб - підприємців»;
 
Відхилено    
    -56- Каракай Ю.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«підпункт 324.4.1 доповнити словами «в тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних та фізичних осіб – підприємців»;
 
Відхилено    
39. 15. Пункти 325.1—325.7 статті 325 викласти у такій редакції:
«325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавка збору,
гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від міста Києва (Прип’яті та Десни), включаючи місто Київ 30, 02
Дніпра на південь від міста Києва (без Інгульця) 28, 55
Інгульця 43, 54
Сіверського Дінця 58, 54
Південного Бугу (без Інгулу) 33, 01
Інгулу 40, 5
Дністра 17, 99
Вісли та Західного Бугу 17, 99
Пруту та Сірету 13, 51
Тиси 13, 51
Дунаю 12, 04
Річок Криму 60, 02
Річок Приазов’я 72, 07
Інших водних об’єктів 33, 01
 
-57- Кармазін Ю.А.
У статті 325:
Пункт 325.1 залишити в чинній редакції, а саме:
«325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавки збору,
гривень/100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті та Десни), включаючи
м. Київ 26,97
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця) 25,65
Інгульця 39,12
Сіверського Дінця 52,60
Південного Бугу (без Інгулу) 29,66
Інгулу 36,39
Дністра 16,16
Вісли та Західного Бугу 16,16
Пруту та Сірету 12,14
Тиси 12,14
Дунаю 10,82
Річок Криму 53,93
Річок Приазов'я 64,75
Інших водних об'єктів 29,66
 
Відхилено   13. Пункти 325.1—325.7 статті 325 викласти в такій редакції:
«325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавка збору,
гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від міста Києва (Прип’яті та Десни), включаючи місто Київ 30, 02
Дніпра на південь від міста Києва (без Інгульця) 28, 55
Інгульця 43, 54
Сіверського Дінця 58, 54
Південного Бугу (без Інгулу) 33, 01
Інгулу 40, 5
Дністра 17, 99
Вісли та Західного Бугу 17, 99
Пруту та Сірету 13, 51
Тиси 13, 51
Дунаю 12, 04
Річок Криму 60, 02
Річок Приазов’я 72, 07
Інших водних об’єктів 33, 01
 
40. 325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
Найменування регіонуСтавка збору,
гривень за 100 куб. метрів Автономна Реєстр.картка №31), 52
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони 47, 98
інші райони 43, 54
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони 75, 04
інші райони 42, 04
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони 34, 88
інші райони41, 15
Кіровоградська 55, 51
Львівська 43, 54
Луганська 63, 02
Миколаївська 63, 02
Одеська 52, 53
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони 32, 46
інші райони 36, 18
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони 38, 72
інші райони 44, 97
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 36, 18
інші райони 41, 19
Тернопільська 58, 54
Харківська 45, 01
Херсонська 45, 01
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони 37, 53
інші райони 57, 05
Черкаська 32, 46
Чернівецька 52, 53
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 45, 01
інші райони 35, 18
місто Київ 44, 84
 
-58- Каракай Ю.В.
У підпункті 325.2 пункту 14 розділу І законопроекту слова «інші райони»замінити словами «інші адміністративно-територіальні одиниці області»;
 
Враховано   325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
Найменування регіонуСтавка збору,
гривень за 100 куб. метрів Автономна Реєстр.картка №31), 52
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони 47, 98
інші адміністративно-територіальні одиниці області43, 54
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони 75, 04
інші адміністративно-територіальні одиниці області42, 04
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони 34, 88
інші адміністративно-територіальні одиниці області41, 15
Кіровоградська 55, 51
Львівська 43, 54
Луганська 63, 02
Миколаївська 63, 02
Одеська 52, 53
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони 32, 46
інші адміністративно-територіальні одиниці області36, 18
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони 38, 72
інші адміністративно-територіальні одиниці області44, 97
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 36, 18
інші адміністративно-територіальні одиниці області41, 19
Тернопільська 58, 54
Харківська 45, 01
Херсонська 45, 01
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони 37, 53
інші адміністративно-територіальні одиниці області57, 05
Черкаська 32, 46
Чернівецька 52, 53
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 45, 01
інші адміністративно-територіальні одиниці області35, 18
місто Київ 44, 84
 
41. 325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 5, 83 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, становлять:
325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, — 0, 1 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, — 0, 01113 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:
325.5.1. 30, 63 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
325.5.2. 36, 83 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води.
325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:
325.6.1. 28, 49 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
325.6.2. 33, 23 гривні за 1 куб. метр підземної води.
325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води становить 6, 6 гривні за 100 куб. метрів води.».
 
-59- Кармазін Ю.А.
2) Пункт 325.2 залишити в чинній редакції, а саме:
«325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
Найменування регіонуСтавки збору,
гривень/100 куб. метрів Автономна Реєстр.картка №28),32
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони 43,11
решта районів області 39,12
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони 67,42
решта районів області 37,77
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони 31,34
решта районів області 36,97
Кіровоградська 49,87
Львівська 39,12
Луганська 56,62
Миколаївська 56,62
Одеська 47,20
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Реєстр.картка №5),93 гривні за 100 куб. метрів води.».
 
Відхилено   325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 5, 83 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, становлять:
325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, — 0, 1 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, — 0, 01113 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:
325.5.1. 30, 63 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
325.5.2. 36, 83 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води.
325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:
325.6.1. 28, 49 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
325.6.2. 33, 23 гривні за 1 куб. метр підземної води.
325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води становить 6, 6 гривні за 100 куб. метрів води».
 
42. 16. Пункти 331.1 і 331.2 статті 331 викласти у такій редакції:
«331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний
куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної з корою (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс
Сосна
178, 2850, 0619, 251, 98
255, 6335, 7613, 91, 52
344, 928, 9211, 151, 22
433, 7721, 468, 250, 91
522, 2514, 35, 50, 61
Модрина
135, 1629, 811, 612, 59
225, 3321, 468, 251, 98
319, 9817, 286, 571, 52
414, 912, 824, 891, 07
510, 138, 653, 360, 77
Ялина, ялиця
148, 5841, 4315, 891, 84
236, 0630, 711, 921, 22
328, 9224, 749, 471, 07
421, 7618, 487, 030, 77
514, 6112, 224, 740, 61
Дуб (крім дуба коркового)
1205, 3898, 6932, 863, 36
2147, 3270, 8323, 532, 45
3117, 9856, 3818, 951, 98
488, 6342, 6414, 211, 38
558, 0728, 199, 471, 07
Ясен, клен (крім явору)
177, 0265, 7932, 863, 36
255, 2447, 2223, 532, 45
344, 2437, 618, 951, 98
433, 2328, 4314, 211, 38
521, 7818, 89, 471, 07
Бук
1148,0795, 2531, 792, 9
2105, 4567, 7522, 621, 98
384, 8154, 3318, 191, 68
463, 7240, 5713, 61, 22
542, 6427, 179, 020, 77
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
111, 469, 867, 332, 59
28, 026, 885, 281, 98
36, 425, 734, 351, 52
44, 814, 133, 211, 07
53, 212, 752, 060, 77
Осика, вільха сіра, тополя
16, 645, 734, 351, 84
24, 814, 132, 981, 22
33, 93, 212, 531, 07
42, 982, 531, 840, 77
51, 841, 61, 150, 3
Другий пояс
Сосна
166, 7542, 6216, 351, 68
247, 2830, 411, 761, 22
337, 7424, 439, 471, 07
428, 618, 197, 030, 77
519, 0812, 224, 740, 46
Модрина
130, 1125, 939, 932, 45
221, 7618, 487, 031, 68
317, 2814, 615, 651, 38
412, 8211, 034, 271, 07
58, 657, 462, 90, 61
Ялина, ялиця
142, 9136, 6614, 061, 52
230, 726, 2210, 081, 07
324, 4320, 868, 10, 91
418, 4815, 86, 110, 77
512, 2210, 443, 970, 46
Дуб (крім дуба коркового)
1174, 8284, 2428, 112, 75
2125, 3160, 1820, 021, 98
399, 6448, 1415, 891, 52
474, 5735, 7612, 081, 22
550, 1224, 068, 10, 77
Ясен, клен (крім явора)
165, 5656, 1628, 112, 75
246, 9940, 1120, 021, 98
337, 3632, 0915, 891, 52
427, 9723, 8412, 081, 22
518, 816, 058, 10, 77
Бук
1126, 0780, 826, 892, 45
289, 8557, 4319, 251, 68
371, 9846, 0815, 441, 38
454, 0934, 3811, 611, 07
536, 2223, 047, 650, 77
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
19, 398, 026, 192, 29
26, 885, 954, 351, 68
35, 54, 593, 671, 22
44, 133, 672, 531, 07
52, 752, 291, 840, 61
Осика, вільха сіра, тополя
15, 735, 043, 671, 52
24, 133, 672, 531, 07
33, 212, 982, 290, 91
42, 532, 061, 60, 77
51, 61, 61, 150, 46
331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід
Найменування лісової породи
Розряд
Ставка за 1 щільний
куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)
дров’яної (з корою)
великої
середньої
дрібної
Перший пояс
Самшит
1
361, 26
308, 76
154, 34
3, 36
2
258, 1
220, 51
110, 33
2, 45
3
206, 53
176, 5
88, 17
1, 98
4
154, 95
132, 26
66, 17
1, 38
5
103, 15
88, 25
44, 16
1, 07
Бархат, горіх
1
225, 09
192, 55
96, 27
3, 36
2
160, 92
137, 53
68, 77
2, 45
3
128, 6
110, 03
55, 02
1, 98
4
96, 5
82, 52
41, 41
1, 38
5
64, 41
55, 02
27, 5
1, 07
Груша, кизил, явір
1
180, 63
154, 5
77, 18
3, 36
2
129, 05
110, 25
55, 17
2, 45
3
103, 15
88, 25
44, 16
1, 98
4
77, 48
66, 25
33, 16
1, 38
5
51, 58
44, 24
22, 16
1, 07
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня
1
135, 01
115, 3
57, 61
3, 36
2
96, 5
82, 3
41, 1
2, 45
3
77, 02
65, 79
32, 86
1, 98
4
58
49, 28
24, 61
1, 38
5
38, 51
33, 01
16, 51
1, 07
Каштан, дуб корковий
1
112, 55
96, 27
48, 14
3, 36
2
80, 46
68, 77
34, 38
2, 45
3
64, 41
55, 02
27, 5
1, 98
4
48, 37
41, 26
20, 64
1, 38
5
32, 09
27, 5
13, 9
1, 07
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1
90, 31
77, 02
38, 67
3, 36
2
64, 41
55, 02
27, 5
2, 45
3
51, 34
44, 01
22
1, 98
4
38, 51
33, 01
16, 51
1, 38
5
25, 9
22, 24
11, 15
1, 07
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1
67, 63
57, 76
28, 88
3, 36
2
48, 37
41, 26
20, 64
2, 45
3
38, 51
33, 01
16, 51
1, 98
4
29, 12
24, 75
12, 53
1, 38
5
19, 49
16, 51
8, 25
1, 07
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
1
22, 46
19, 25
9, 63
1, 84
2
16, 05
13, 76
6, 88
1, 22
3
12, 83
11, 01
5, 5
1, 07
4
9, 63
8, 25
4, 13
0, 77
5
6, 42
5, 5
2, 75
0, 61
Другий пояс
Самшит
1
306, 01
261, 54
130, 81
2, 75
2
218, 45
186, 82
93, 37
1, 98
3
174, 9
149, 45
74, 88
1, 52
4
131, 11
112, 09
56, 08
1, 22
5
87, 56
74, 73
37, 44
0, 77
Бархат, горіх
1
191, 63
163, 89
81, 91
2, 75
2
136, 84
117, 13
58, 53
1, 98
3
109, 56
93, 53
46, 76
1, 52
4
82, 06
70, 6
34, 99
1, 22
5
54, 78
46, 99
23, 38
0, 77
Груша, кизил, явір
1
152, 89
130, 66
65, 4
2, 75
2
109, 34
93, 29
46, 76
1, 98
3
87, 56
74, 73
37, 44
1, 52
4
65, 56
56, 16
28, 11
1, 22
5
43, 79
37, 36
18, 64
0, 77
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня
1
115, 07
98, 11
49, 21
2, 75
2
82, 06
70, 14
34, 99
1, 98
3
65, 56
56, 16
28, 11
1, 52
4
49, 28
42, 17
21, 09
1, 22
5
32, 78
27, 97
14, 06
0, 77
Каштан, дуб корковий
1
95, 82
82, 06
41, 1
2, 75
2
68, 54
58, 68
29, 34
1, 98
3
54, 78
46, 99
23, 38
1, 52
4
41, 04
35, 07
17, 57
1, 22
5
27, 28
23, 38
11, 76
0, 77
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1
76, 56
65, 33
32, 7
2, 75
2
54, 56
46, 76
23, 23
1, 98
3
43, 79
37, 36
18, 64
1, 52
4
32, 78
27, 97
14, 06
1, 22
5
21, 78
18, 8
9, 33
0, 77
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1
57, 53
49, 05
24, 61
2, 75
2
41, 04
35, 07
17, 57
1, 98
3
32, 78
27, 97
14, 06
1, 52
4
24, 53
21, 09
10, 54
1, 22
5
16, 51
13, 98
7, 03
0, 77
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
1
19, 02
16, 27
8, 1
1, 52
2
13, 76
11, 69
5, 81
1, 07
3
11, 01
9, 39
4, 74
0, 91
4
8, 25
7, 1
3, 52
0, 77
5
5, 5
4, 59
2, 45
0, 46».
 
-60- Кармазін Ю.А.
У статті 331:
1) у пункті 331.1 ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід залишити в чинних розмірах;
2) у пункт 331.2 ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід залишити в чинних розмірах.
 
Відхилено   14. Пункти 331.1 та 331.2 статті 331 викласти в такій редакції:
«331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний
куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної з корою (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс
Сосна
178, 2850, 0619, 251, 98
255, 6335, 7613, 91, 52
344, 928, 9211, 151, 22
433, 7721, 468, 250, 91
522, 2514, 35, 50, 61
Модрина
135, 1629, 811, 612, 59
225, 3321, 468, 251, 98
319, 9817, 286, 571, 52
414, 912, 824, 891, 07
510, 138, 653, 360, 77
Ялина, ялиця
148, 5841, 4315, 891, 84
236, 0630, 711, 921, 22
328, 9224, 749, 471, 07
421, 7618, 487, 030, 77
514, 6112, 224, 740, 61
Дуб (крім дуба коркового)
1205, 3898, 6932, 863, 36
2147, 3270, 8323, 532, 45
3117, 9856, 3818, 951, 98
488, 6342, 6414, 211, 38
558, 0728, 199, 471, 07
Ясен, клен (крім явору)
177, 0265, 7932, 863, 36
255, 2447, 2223, 532, 45
344, 2437, 618, 951, 98
433, 2328, 4314, 211, 38
521, 7818, 89, 471, 07
Бук
1148,0795, 2531, 792, 9
2105, 4567, 7522, 621, 98
384, 8154, 3318, 191, 68
463, 7240, 5713, 61, 22
542, 6427, 179, 020, 77
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
111, 469, 867, 332, 59
28, 026, 885, 281, 98
36, 425, 734, 351, 52
44, 814, 133, 211, 07
53, 212, 752, 060, 77
Осика, вільха сіра, тополя
16, 645, 734, 351, 84
24, 814, 132, 981, 22
33, 93, 212, 531, 07
42, 982, 531, 840, 77
51, 841, 61, 150, 3
Другий пояс
Сосна
166, 7542, 6216, 351, 68
247, 2830, 411, 761, 22
337, 7424, 439, 471, 07
428, 618, 197, 030, 77
519, 0812, 224, 740, 46
Модрина
130, 1125, 939, 932, 45
221, 7618, 487, 031, 68
317, 2814, 615, 651, 38
412, 8211, 034, 271, 07
58, 657, 462, 90, 61
Ялина, ялиця
142, 9136, 6614, 061, 52
230, 726, 2210, 081, 07
324, 4320, 868, 10, 91
418, 4815, 86, 110, 77
512, 2210, 443, 970, 46
Дуб (крім дуба коркового)
1174, 8284, 2428, 112, 75
2125, 3160, 1820, 021, 98
399, 6448, 1415, 891, 52
474, 5735, 7612, 081, 22
550, 1224, 068, 10, 77
Ясен, клен (крім явора)
165, 5656, 1628, 112, 75
246, 9940, 1120, 021, 98
337, 3632, 0915, 891, 52
427, 9723, 8412, 081, 22
518, 816, 058, 10, 77
Бук
1126, 0780, 826, 892, 45
289, 8557, 4319, 251, 68
371, 9846, 0815, 441, 38
454, 0934, 3811, 611, 07
536, 2223, 047, 650, 77
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
19, 398, 026, 192, 29
26, 885, 954, 351, 68
35, 54, 593, 671, 22
44, 133, 672, 531, 07
52, 752, 291, 840, 61
Осика, вільха сіра, тополя
15, 735, 043, 671, 52
24, 133, 672, 531, 07
33, 212, 982, 290, 91
42, 532, 061, 60, 77
51, 61, 61, 150, 46
331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід
Найменування лісової породи
Розряд
Ставка за 1 щільний
куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)
дров’яної (з корою)
великої
середньої
дрібної
Перший пояс
Самшит
1
361, 26
308, 76
154, 34
3, 36
2
258, 1
220, 51
110, 33
2, 45
3
206, 53
176, 5
88, 17
1, 98
4
154, 95
132, 26
66, 17
1, 38
5
103, 15
88, 25
44, 16
1, 07
Бархат, горіх
1
225, 09
192, 55
96, 27
3, 36
2
160, 92
137, 53
68, 77
2, 45
3
128, 6
110, 03
55, 02
1, 98
4
96, 5
82, 52
41, 41
1, 38
5
64, 41
55, 02
27, 5
1, 07
Груша, кизил, явір
1
180, 63
154, 5
77, 18
3, 36
2
129, 05
110, 25
55, 17
2, 45
3
103, 15
88, 25
44, 16
1, 98
4
77, 48
66, 25
33, 16
1, 38
5
51, 58
44, 24
22, 16
1, 07
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня
1
135, 01
115, 3
57, 61
3, 36
2
96, 5
82, 3
41, 1
2, 45
3
77, 02
65, 79
32, 86
1, 98
4
58
49, 28
24, 61
1, 38
5
38, 51
33, 01
16, 51
1, 07
Каштан, дуб корковий
1
112, 55
96, 27
48, 14
3, 36
2
80, 46
68, 77
34, 38
2, 45
3
64, 41
55, 02
27, 5
1, 98
4
48, 37
41, 26
20, 64
1, 38
5
32, 09
27, 5
13, 9
1, 07
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1
90, 31
77, 02
38, 67
3, 36
2
64, 41
55, 02
27, 5
2, 45
3
51, 34
44, 01
22
1, 98
4
38, 51
33, 01
16, 51
1, 38
5
25, 9
22, 24
11, 15
1, 07
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1
67, 63
57, 76
28, 88
3, 36
2
48, 37
41, 26
20, 64
2, 45
3
38, 51
33, 01
16, 51
1, 98
4
29, 12
24, 75
12, 53
1, 38
5
19, 49
16, 51
8, 25
1, 07
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
1
22, 46
19, 25
9, 63
1, 84
2
16, 05
13, 76
6, 88
1, 22
3
12, 83
11, 01
5, 5
1, 07
4
9, 63
8, 25
4, 13
0, 77
5
6, 42
5, 5
2, 75
0, 61
Другий пояс
Самшит
1
306, 01
261, 54
130, 81
2, 75
2
218, 45
186, 82
93, 37
1, 98
3
174, 9
149, 45
74, 88
1, 52
4
131, 11
112, 09
56, 08
1, 22
5
87, 56
74, 73
37, 44
0, 77
Бархат, горіх
1
191, 63
163, 89
81, 91
2, 75
2
136, 84
117, 13
58, 53
1, 98
3
109, 56
93, 53
46, 76
1, 52
4
82, 06
70, 6
34, 99
1, 22
5
54, 78
46, 99
23, 38
0, 77
Груша, кизил, явір
1
152, 89
130, 66
65, 4
2, 75
2
109, 34
93, 29
46, 76
1, 98
3
87, 56
74, 73
37, 44
1, 52
4
65, 56
56, 16
28, 11
1, 22
5
43, 79
37, 36
18, 64
0, 77
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня
1
115, 07
98, 11
49, 21
2, 75
2
82, 06
70, 14
34, 99
1, 98
3
65, 56
56, 16
28, 11
1, 52
4
49, 28
42, 17
21, 09
1, 22
5
32, 78
27, 97
14, 06
0, 77
Каштан, дуб корковий
1
95, 82
82, 06
41, 1
2, 75
2
68, 54
58, 68
29, 34
1, 98
3
54, 78
46, 99
23, 38
1, 52
4
41, 04
35, 07
17, 57
1, 22
5
27, 28
23, 38
11, 76
0, 77
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
1
76, 56
65, 33
32, 7
2, 75
2
54, 56
46, 76
23, 23
1, 98
3
43, 79
37, 36
18, 64
1, 52
4
32, 78
27, 97
14, 06
1, 22
5
21, 78
18, 8
9, 33
0, 77
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
1
57, 53
49, 05
24, 61
2, 75
2
41, 04
35, 07
17, 57
1, 98
3
32, 78
27, 97
14, 06
1, 52
4
24, 53
21, 09
10, 54
1, 22
5
16, 51
13, 98
7, 03
0, 77
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
1
19, 02
16, 27
8, 1
1, 52
2
13, 76
11, 69
5, 81
1, 07
3
11, 01
9, 39
4, 74
0, 91
4
8, 25
7, 1
3, 52
0, 77
5
5, 5
4, 59
2, 45
0, 46».
15. Підрозділ 10 розділу ХХ «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 13 такого змісту:
«13. У податкових (звітних) періодах 2012 року обчислення коригуючого коефіцієнта, встановленого абзацом першим пункту 259. 1 статті 259 цього Кодексу здійснюється шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urаls", що склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка дорівнює 100 доларів США за барель».
 
    -61- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«Підрозділ 4 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктом 27 такого змісту:
«27. У звітних (податкових) періодах 2012 року при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до складу витрат включається, відповідно до пункту 150.1 статті 150 цього Кодексу, сума в розмірі 25 відсотків від суми від’ємного значення об’єкта оподаткування за підсумками попереднього податкового року, яка утворилася станом на 1 січня 2012 року та суми від’ємного значення за попередні звітні (податкові) роки, які не були враховані у складі витрат звітних (податкових) кварталів 2011 року.»
 
Відхилено    
    -62- Каракай Ю.В.
Доповнити підрозділ 10 розділу ХХ Податкового кодексу України пунктом 13 такого змісту:
«13. У податкових (звітних) періодах 2012 року обчислення коригуючого коефіцієнта, встановленого абзацом першим пункту 259. 1 статті 259 цього Кодексу здійснюється шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urаls", що склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка дорівнює 100 доларів США за барель».
 
Враховано    
    -63- Мошак С.М.
Доповнити законопроект новим підпунктом такого змісту:
«пункт 16 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України викласти в такій редакції:
«16. У період з 1 січня 2012 року до 31 грудня 2015 року включно операції з постачання хутрової сировини (товарна позиція 4301УКТ ЗЕД) та у період з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року включно операції з постачання необроблених шкур (товарні позиції 4101 – 4103 УКТ ЗЕД), у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.
Операції з вивезення в митному режимі експорту товарів, зазначених у цьому пункті, звільняються від оподаткування податком на додану вартість»
 
Відхилено    
    -64- Прасолов І.М.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«У підрозділі 3 розділу ХХ:
1) назву доповнити словами: «та підприємствами машинобудування для агропромислового комплексу»;
2) пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Вітчизняні підприємства машинобудування для агропромислового комплексу (класи 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005) при ввезенні у митному режимі імпорту на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей та/або комплектуючих виробів, що не виробляються в Україні, для виробництва такими підприємствами техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, за умови оформлення митної декларації, можуть за власним бажанням видавати митному органу (а митний орган зобов'язаний прийняти) податковий вексель на суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, визначену у такій митній декларації. Перелік матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей та комплектуючих виробів, що ввозяться вітчизняними підприємствами машинобудування для агропромислового комплексу та не виробляються в Україні, а також перелік зазначених підприємств встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
3) пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. Строк погашення векселя настає:
- для вітчизняних підприємств суднобудівної промисловості – на дату виникнення податкових зобов’язань по постачанню збудованого судна, для будівництва якого були ввезені устаткування, обладнання та комплектуючі, із застосуванням вексельної форми розрахунків з податку на додану вартість;
- для вітчизняних підприємств машинобудування для агропромислового комплексу – на дату виникнення податкових зобов’язань по постачанню готової техніки та/або обладнання для агропромислового комплексу, для виробництва яких використовувались ввезені матеріали, вузли, агрегати, деталі та/або комплектуючі вироби, із застосуванням вексельної форми розрахунків з податку на додану вартість».
 
Відхилено    
    -65- Климець П.А.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом із відповідною нумерацією за структурою законопроекту такого змісту:
«По тексту Податкового кодексу України у пункті 166.37. статті 166, підпункті ґ пункту 229.1.1. статті 229, підпункті ґ пункту 229.1.5. статті 229, пункті 229.1.16. статті 229, підпункту б пункту 2 підрозділу 2, другому абзаці підпункту 15 підрозділу 4 слово «біопалива» замінити словами «альтернативних видів палива, у тому числі біопалива» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -66- Каракай Ю.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
Статтю 23 Закону України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Рішення рад, зазначених у цій статті, щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок набирають чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 272 Податкового кодексу України»;
 
Відхилено    
    -67- Каракай Ю.В.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України 1997 р., №N 24, ст.170 із наступними змінами):
пункт 34 частини першої статті 26 доповнити словами «а також прийняття рішень щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок»;
пункт 21 частини статті 43 доповнити словами «а також прийняття рішень щодо технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок».
 
Відхилено    
    -68- Шпенов Д.Ю.
Розділ І доповнити новим пунктом такого змісту:
«4. Абзаци сьомий та дев’ятнадцятий статті 1 Закону України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 36-37, ст.242) викласти в такій редакції:
«зберігання відходів – тимчасове зберігання відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення)»;
«розміщення відходів – постійне (остаточне) перебування або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах (місцях розміщення відходів сховищах, полігонах, накопичувачах, відвалах, спорудах, ділянках надр тощо), у тому числі зберігання відходів на полігонах».
 
Відхилено    
43. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 1 розділу І про зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.

-69- Каракай Ю.В.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 1 розділу І цього Закону про зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.
2. На часткову зміну положень статті 220 Податкового кодексу України виробники або імпортери тютюнових виробів можуть подати у місяці, в якому опубліковано цей Закон, нову декларацію про встановлені максимальні роздрібні ціни, включаючи останній робочий день цього календарного місяця.
3 .Підпункт 96 пункту 1 розділу І та слова і цифри «підпункту 96 (щодо змін до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215) абзацу третього пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 7 липня 20111 року № 3609-VІ виключити.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 1 розділу І цього Закону про зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.
2. На часткову зміну положень статті 220 Податкового кодексу України виробники або імпортери тютюнових виробів можуть подати у місяці, в якому опубліковано цей Закон, нову декларацію про встановлені максимальні роздрібні ціни, включаючи останній робочий день цього календарного місяця.
3. Підпункт 96 пункту 1 розділу І та слова і цифри «підпункту 96 (щодо змін до підпункту 215.3.4 пункту 215.3 статті 215) абзацу третього пункту 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 7 липня 2011 року № 3609-VІ виключити.
4.Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

    -70- Кармазін Ю.А.
Розділ ІІ викласти в наступній редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.».
 
Відхилено    
    -71- Дубіль В.О.
Розділ ІІ викласти в наступній редакції:
«ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.».
 
Відхилено    
    -72- Климець П.А.
У розділі ІІ пункт 1 викласти в новій редакції наступного змісту:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 1 розділу І про зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 січня 2013 року».
 
Відхилено    
    -73- Прасолов І.М.
Доповнити розділ ІІ законопроекту пунктами 2 та 3 такого змісту:
«2. Пункт щодо внесення змін до підрозділу 3 Розділу ХХ Податкового кодексу України діє до 1 січня 2017 року.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
1) затвердити перелік матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей та комплектуючих виробів, з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, які не виробляються в Україні та ввозяться вітчизняними підприємствами машинобудування для агропромислового комплексу відповідно до норм цього Закону, а також таких підприємств, що ввозять зазначені товари;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону».
 
Враховано частково (в попередній правці Н.д.Каракай Ю.В.)