Кількість абзаців - 18 Таблиця поправок


Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
 
-1- Петьовка В.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції:
"Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва"
 
Відхилено   Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
 
3. Цей Закон визначає особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
 
-2- Петьовка В.В.
Преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва"
 
Відхилено   Цей Закон визначає особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
 
4. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
5. 1. У цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)" вживаються у значеннях Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", термін "єдиний податок" – у значенні Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".
 
-3- Кармазін Ю.А.
У статті 1 у частині першій слова: «Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» замінити на слова: «Податкового кодексу України».
 
Відхилено   1. У цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
 
    -4- Петьовка В.В.
У статті 1 слова "термін "єдиний податок" - у значенні Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 ""Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" - виключити
 
Враховано    
6. Стаття 2. Сфера дії цього Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
7. Дія цього Закону поширюється на фізичних осіб – підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі – фізичні особи – підприємці), та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі – юридичні особи).
 
-5- Кармазін Ю.А.
Статтю 2 викласти у наступній редакції:
«Дія цього Закону поширюється на фізичних осіб – підприємців, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі – фізичні особи – підприємці), та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі – юридичні особи)», тобто із тексту статті виключені слова: «які не зареєстровані платниками податку на додану вартість» та слова: «що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку»
 
Відхилено   Дія цього Закону поширюється на фізичних осіб – підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі – фізичні особи – підприємці), та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі – юридичні особи).
 
    -6- Петьовка В.В.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на суб'єктів малого підприємництва, що визначені такими згідно з Законом України "Про державну підтримку малого підприємництва" та діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
 
Відхилено    
8. Стаття 3. Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб
 
-7- Петьовка В.В.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва
1. Органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства.
2. Органи захисту прав споживачів проводять позапланові перевірки за скаргами споживачів.
3. Органи Пенсійного фонду України проводять планові та позапланові перевірки.
4. Органам державного нагляду (контролю), їх посадовим особам забороняється здійснювати щодо суб’єктів малого підприємництва заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, не передбачені цим Законом"
 
Враховано   Стаття 3. Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
9. 1. Щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб:
 
-8- Кармазін Ю.А.
частину першу викласти у наступній редакції:
«1. Щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства. Такі заходи проводяться за наявності підстав, передбачених статтею 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
 
Відхилено   1. Здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб:
 
10. органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства;
 
-9- Ляпіна К.М.
Абзац другий частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
"1. Органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства та законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки"
 
Відхилено   органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства;
 
11. органи захисту прав споживачів проводять позапланові перевірки за скаргами споживачів.
 
   органи захисту прав споживачів проводять позапланові перевірки за скаргами споживачів.
 
12. 2. Щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику, органи Пенсійного фонду України проводять планові та позапланові перевірки.
 
-10- Кармазін Ю.А.
у частині другій виключити слова: «діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику» і далі – за текстом.
 
Відхилено   2. Щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, діяльність яких віднесена до середнього ступеня ризику, органи Пенсійного фонду України проводять планові та позапланові перевірки.
 
13. 3. Органам державного нагляду (контролю), їх посадовим особам забороняється здійснювати щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, не передбачені цим Законом.
 
   3. Органам державного нагляду (контролю), їх посадовим особам забороняється здійснювати щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, не передбачені цим Законом.
 
14. Стаття 4. Прикінцеві положення
 
   Стаття 4. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
16. 2. Статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389) доповнити частиною такого змісту:
 
-11- Ляпіна К.М.
Частину 2 статті 4 виключити
 
Враховано      
17. "Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до цього Закону, та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до цього Закону, з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності".

-12- Кармазін Ю.А.
У статті 4 у частині другій абзац другий викласти у наступній редакції:
"Дія цього Закону поширюється на фізичних осіб – підприємців, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності".
 
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України забезпечити експертизу та перегляд нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, що регулюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, з метою усунення положень, що містять загрозу спонукання посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до корупційних дій.

    -13- Петьовка В.В.
Абзац другий частини другої статті 4 викласти в такій редакції:
"Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва, що визначені такими згідно з Законом України "Про державну підтримку малого підприємництва" та діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до цього Закону, з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності суб’єктів малого підприємництва"
 
Відхилено    
    -14- Петьовка В.В.
Доповнити статтю 4 частиною третьою такого змісту:
"3. Кабінету Міністрів України забезпечити експертизу та перегляд нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, що регулюють державний нагляд (контроль" у сфері господарської діяльності, з метою усунення положень, що містять загрозу спонукання посадових осіб органів державного нагляду (контролю) до корупційних дій"
 
Враховано