Кількість абзаців - 7 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 11 Закону України ''Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів'' щодо сидру і перрі (без додання спирту) (Друге читання)

0. проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо сидру і перрі (без додання спирту)
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. . 1. Частину другу статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами) після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
4. частину другу статті 11 після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
5. «Розлив сидру і перрі (без додання спирту) здійснюється виключно у передбачену діючими стандартами скляну тару, а також металеві банки із харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла, глазурованої кераміки або дерева, упаковку типу «Теtrа-Раk» і «Ваg іn bох». Розлив сидру і перрі (без додання спирту) здійснюється у тару (посуд) місткістю 0, 05 л, 0, 1 л, 0, 2 л, 0, 25 л, 0, 275 л, 0, 3 л, 0, 33 л, 0, 35 л, 0, 375 л, 0, 4 л, 0, 45 л, 0, 5 л, 0, 61 л, 0, 68 л, 0, 7 л, 0, 75 л, 0, 8 л, 1, 0 л і більше, а також у тару (посуд) місткістю від 25 до 100 л, виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями, і у такому випадку передбачені цією статтею вимоги щодо маркування сидру і перрі (без додання спирту) не застосовуються».
 
6. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.