Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України" (щодо вдосконалення механізму повернення) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України
"Про державні гарантії відновлення
заощаджень громадян України"
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до Закону України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 8, ст. 60, ст. 61; 1998 р., № 35, ст. 240) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
у частині першій слова «цінні папери: « замінити словами «цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, у тому числі»;
у частині другій слова «на рахунках Ощадного банку України» замінити словами «на рахунках зазначених установ»;
 
6. частини четверту - шосту виключити;
 
7. 2) у статті 6:
частину першу замінити частинами такого змісту:
 
8. «Стаття 6. Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться починаючи з 1997 року в грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України та інших формах відповідно до законодавства.
 
9. Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в таких установах, проводиться їх власникам у готівковій чи безготівковій формі через установи Ощадного банку України після внесення в інформаційно-аналітичну систему «Реєстр вкладників заощаджень громадян» відомостей про них, необхідних для ідентифікації вкладника під час відкриття рахунка. Обслуговування громадян, пов’язане із внесенням зазначених відомостей, здійснюється безоплатно».
 
10. У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;
 
11. частину четверту викласти в такій редакції:
 
12. «Порядок проведення компенсації, у тому числі перерахування коштів, передбачених у Державному бюджеті України, установам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху, визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
13. у частині п’ятій слова «та залучення коштів з Офіційного валютного резерву Національного банку України» виключити;
 
14. 3) у статті 7:
 
15. у частині першій слова «віку вкладника, « та «інших обставин, « виключити;
 
16. у частині другій слово «черговість» замінити словами «порядок проведення»;
 
17. 4) статтю 8 викласти у такій редакції:
 
18. «Стаття 8. У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску, сума якої визначається Кабінетом Міністрів України, для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів».
 
19. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.