Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо функцій уповноваженого органу) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо функцій уповноваженого органу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2000 р., № 30, ст. 240; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 4, ст. 91, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 33, ст. 278; 2007 р., № 4, ст. 32; 2009 р., № 18, ст. 246; 2010 р., № 11, ст. 111, № 30, ст. 398, № 48, ст. 564, із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 р. № 2756-VI) такі зміни:
 
5. 1) у статті 15:
 
6. частину першу доповнити реченням такого змісту: «Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право імпорту алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, але здійснюють також оптову або роздрібну торгівлю такою продукцією на території України, повинні отримати ліцензію на відповідний вид діяльності.»;
 
7. частину сьому викласти в такій редакції:
«Плата за ліцензії справляється у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до відповідного бюджету.»;
 
8. у частині восьмій слова «або імпорт» виключити;
 
9. частину тридцяту викласти в такій редакції:
«У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом 10 календарних днів переоформлює ліцензію на новому бланку з урахуванням змін. Переоформлення ліцензії проводиться в порядку, установленому для її видачі, без справляння плати.»;
 
10. 2) частину третю статті 16 викласти в такій редакції:
«Суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії на виробництво або на право імпорту, експорту і оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, щомісяця до 10 числа наступного періоду звіт про обсяги виробництва та/або обігу, у тому числі імпорту та експорту, такої продукції за формою, встановленою цим органом.»;
 
11. 3) доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:
 
12. «Стаття 16-1. Контроль за сплатою та фактичним надходженням річної плати за ліцензії
 
13. Контроль за сплатою та фактичним надходженням річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво або на право імпорту і експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право оптової торгівлі спиртом, на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає зазначеному органу копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату) та довідки, виданої відповідним фінансовим органом, про фактичне надходження коштів до бюджету згідно із законодавством.»;
 
14. 4) частину другу статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
«неподання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу, в тому числі імпорту та експорту такої продукції до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, - 1700 гривень.».
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.