Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України
 
3. Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу галузі машинобудування України і підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування, створення сприятливих умов для залучення інвестицій.
 
4. Стаття 1. Визнати машинобудування пріоритетною галуззю промисловості України.
 
5. Стаття 2. Цей Закон застосовується до юридичних осіб - резидентів України, які здійснюють діяльність у галузі машинобудування та згідно із законом мають відповідні ліцензії, а також відповідні сертифікати на право розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або технічного обслуговування продукції машинобудування (далі - суб'єкти машинобудування).
 
6. Перелік суб'єктів машинобудування, щодо яких запроваджено тимчасові заходи державної підтримки, формує Міністерство промислової політики України та затверджує Кабінет Міністрів України.
 
7. Суб'єкти машинобудування, які не відповідають критеріям, встановленим цією статтею, виключаються Кабінетом Міністрів України із затвердженого Переліку за поданням Міністерства промислової політики України.
 
8. Стаття 3. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, з метою створення належних умов для розвитку виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу галузі машинобудування України і підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування, до суб'єктів машинобудування, що підпадають під дію норм статті 2 цього Закону, застосовуються особливості сплати ввізного мита щодо товарів (що використовуються для потреб розробки та/або виробництва продукції машинобудування, призначеної виключно для реалізації на експорт) за кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) згідно з нормами пункту "р-1" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф", особливості здійснення розрахунків в іноземній валюті згідно з нормами статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", а також особливості податкової політики.
 
9. Стаття 4. Особливістю податкової політики, яка може застосовуватися до підприємств - суб’єктів машинобудування, є зменшення ставки податку на прибуток, отриманий від реалізації продукції машинобудування на експорт.
 
10. Стаття 5. Прикінцеві положення
 
11. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
12. 2. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів з дня набрання чинності цим Законом:
 
13. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
14. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
15. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
16. 1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 19, ст.259)доповнити пунктом "р-1" такого змісту:
 
17. "р-1) у період з 1 січня 2012 року до 1 січня 2020 року при ввезенні на митну територію України сировини та матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей (далі - товари), що використовуються для потреб розробки та/або виробництва продукції машинобудування (призначеної виключно для реалізації на експорт) підприємствами - суб’єктами машинобудування, визначеними статтею 2 Закону України "Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначених умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.
 
18. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених Законом".
 
19. 2) статтю 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 40, ст.364)доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
 
20. "Розрахунки за експортними операціями суб'єктів машинобудування, визначених відповідно до статті 2 Закону України "Про визнання галузі машинобудування однією з пріоритетних у промисловості України", здійснюються у строки, визначені контрактами, але не пізніше 300 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції машинобудування, що експортується. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.
 
21. У зв’язку з цим частини п’яту-шосту статті 6 вважати відповідно частинами шостою-сьомою".