Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про реалізацію соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про реалізацію соціальних ініціатив Президента України щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів
 
3.

 
4. Стаття 1. Установити, що в Державному бюджеті України на 2013 та наступні роки передбачаються видатки на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.
 
5. Стаття 2. Установити, що інвестування та фінансування будівництва об’єктів, що здійснюється за бюджетними програмами, які передбачають надання громадянам державної підтримки для будівництва (придбання) житла, зокрема шляхом сплати частини його вартості, надання пільгового іпотечного кредиту, компенсації процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла, може здійснюватися шляхом укладення між замовниками будівництва (власниками, управителями) та громадянами договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в об’єктах незавершеного будівництва.
 
6. Стаття 3. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
9. 1) частину п’яту статті 126 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти у такій редакції:
 
10. «5. Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі або договором відчуження права оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.
 
11. Під час набуття права оренди на земельну ділянку на підставі договору відчуження права оренди землі первинний договір оренди землі, право оренди на яку відчужується, додається до договору відчуження права оренди землі в кожному такому випадку відчуження.
На договорі оренди земельної ділянки орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно робить відмітку про перехід права оренди земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбувся такий перехід.»;