Кількість абзаців - 199 Розмітка (ліва колонка)


про державні лотереї в Україні (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ДЕРЖАВНІ ЛОТЕРЕЇ В УКРАЇНІ
 
1. Цей Закон встановлює основні засади державного регулювання лотерейної сфери в Україні з метою створення сприятливих умов для розвитку лотерейного ринку, виходячи із принципів державної монополії на випуск і проведення лотерей, соціальної спрямованості лотерей, забезпечення потреб державного бюджету, прав і законних інтересів громадян.
 
2. Стаття 1. Визначення термінів
 
3. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
4. 1) лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має повністю або частково випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі;
 
5. 2) державна лотерея - лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону;
 
6. 3) приз - виграш у вигляді коштів, майна, майнових чи немайнових прав, що безоплатно передається у власність гравцю, що переміг в лотереї;
 
7. 4) призовий фонд - сукупність призів, що підлягають виплаті в лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення;
 
8. 5) валовий гральний дохід - сукупні грошові надходження, одержані оператором лотерей від прийняття ставок протягом звітного періоду в всіх лотереях, які проводяться оператором;
 
9. 6) призовий фонд тиражу - сукупність призів, які підлягають виплаті (видачі) переможцям окремого тиражу лотереї, відповідно до оприлюднених умов їх проведення;
 
10. 7) ігровий варіант - варіантна одиниця, що дає право на однократну участь у лотереї відповідно до умов її проведення;
 
11. 8) ставка - плата гравця за придбання одного ігрового варіанту;
 
12. 9) лотерейний білет - бланк суворого обліку, встановленої умовами проведення лотереї форми, виготовлений відповідно до вимог законодавства, наявність якого засвідчує внесення гравцем лотереї ставки і надає право одержати приз відповідно до умов проведення лотереї. Державна лотерея може проводитись як із застосуванням лотерейних білетів, так і через термінали електронної системи прийняття ставок, використання яких дозволяє заміняти лотерейні білети іншими документами або в інший спосіб засвідчувати участь у грі та забезпечувати право на одержання призу;
 
13. 10) джек-пот - максимальний приз, що формується відповідно до умов проведення тиражної лотереї в кожному тиражі, в декількох тиражах або іншим чином;
 
14. 11) тираж - це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового фонду тиражу, та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, прилюдний розіграш призового фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші технологічні операції;
 
15. 12) оператор лотереї - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, що одержала право на проведення лотерей у порядку, визначеному цим Законом;
 
16. 13) розповсюджувач лотереї - юридична або фізична особа, яка за дорученням (дозволом) оператора лотереї здійснює у сукупності прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції;
 
17. 14) гравець - фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з умовами проведення лотереї;
 
18. 15) залишковий фонд лотереї - частина призового фонду, що залишається незапитаною з будь-яких причин переможцями лотереї у встановлений умовами її проведення термін;
 
19. 16) проведення лотерей - господарська діяльність оператора лотерей, яка включає прийняття ставок, проведення розіграшів призового фонду, виплату призів та інші господарські операції, що прямо або опосередковано забезпечують проведення лотерей;
 
20. 17) електронна система прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок в лотереї, виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій з проведення лотереї, який складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок;
 
21. 18) термінал електронної системи прийняття ставок - програмно-технічний комплекс, призначений для реєстрації операцій з прийому ставок у лотереї та виплати призів, який відповідає встановленим вимогам;
 
22. 19) умови проведення лотерей - локальний акт оператора лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення лотереї, затверджується оператором лотерей у відповідності до законодавства та не може йому суперечити.
 
23. Стаття 2. Законодавство про лотереї
 
24. 1. Законодавство про лотереї складається з цього Закону, що є спеціальним (базовим) законом у регулюванні лотерей, інших законів, а також нормативно-правових актів, виданих на їх підставі.
 
25. 2. Законодавство у сфері захисту прав споживачів поширюється на лотерейну сферу в частині, що стосується процесу прийняття ставок в лотереї та дотримання терміну видачі призів переможцям.
 
26. 3. Якщо міжнародним договором, чинність якого встановлюється Верховною Радою України, визначаються правила, відмінні від передбачених цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
27. 4. Дія цього Закону не поширюється на:
 
28. рекламні ігри, що проводяться юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, за рахунок власних коштів з метою сприяння продажу будь-якого товару чи наданню платних послуг, та передбачають участь споживачів товарів (послуг) без внесення за це плати;
 
29. організацію випуску (емісії), обіг та погашення цінних паперів, за якими здійснюється виплата доходів у формі виграшів, а також на їх виплату за депозитними вкладами (внесками) у банках, відповідно до законодавства;
 
30. організацію, експлуатацію казино, інших гральних місць (домів), які не передбачають прилюдного обіцяння винагороди, здійснюють діяльність в межах окремого індивідуально визначеного стаціонарного приміщення та регулюються відповідними законами.
 
31. Стаття 3. Принципи проведення лотерей
 
32. 1. Проведення лотерей в Україні здійснюється на засадах державної монополії на запровадження лотерей, добровільності, соціальної спрямованості, гласності, рівності умов участі в лотереї, захисту інформації та попередньої сплати ставки.
 
33. 2. Принцип державної монополії на запровадження лотерей полягає у забороні запровадження та проведення на території України усіх лотерей, крім державних лотерей, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення у порядку, визначеному цим Законом та обмеженні конкуренції між діючими операторами лотерей.
 
34. 3. Принцип добровільності передбачає самостійність і добровільність прийняття гравцем рішення про участь у лотереї. Проведення лотерей на примусовій основі забороняється. До примусових також відносяться лотереї, участь у яких є обов’язковою передумовою для набуття гравцями матеріальних або нематеріальних благ чи прав, які не є призами.
 
35. 4. Принцип гласності передбачає попереднє розігруванню обов’язкове оприлюднення правил проведення лотереї та інформації щодо призів (призового фонду), наявність незалежного громадського контролю за розігруванням призів (проведенням тиражів), а також обов’язкове оприлюднення результатів тиражів.
 
36. 5. Принцип рівності умов участі в лотереї передбачає рівність шансів на виграш призу в лотерею у гравців, які зробили однакові ставки; обов’язкове застосування механізму розігрування призів на умовах випадковості, незалежно від волі оператора лотереї, гравців або інших осіб.
 
37. Механізм розігрування призів не може містити умов, за якими гравці, які мають спеціальні знання стосовно предмету або механізму розігрування, можуть суттєво впливати на вірогідність виграшу.
 
38. 6. Принцип захисту інформації передбачає обов’язковий технологічний і фізичний захист розігрувальних пристроїв і засобів зняття, зберігання, вводу і виводу інформації, пов’язаної з рухом коштів і лотерейних білетів, від несанкціонованого доступу третіх осіб, організацію періодичного контролю за їх справністю.
 
39. 7. Принцип попередньої сплати ставки передбачає повне і таке, що передує розіграшу внесення ставки розповсюджувачу лотереї. Не дозволяється продаж лотерейних білетів або прийняття ставок в кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою за виставленими рахунками, включно з телефонними, комп’ютерними та іншими електронними засобами прийняття ставок, окрім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок при наявності авторизації платежу.
 
40. 8.Принцип соціальної спрямованості передбачає використання відрахувань від проведення державних лотерей виключно на фінансування соціальної сфери держави у напрямках, визначених цим Законом, та законами України про державний бюджет на кожний рік. Відрахування від проведення державних лотерей здійснюються операторами лотерей до спеціального фонду державного бюджету.
 
41. 9. Лотереї, правила проведення яких суперечать цьому Закону, або які проводяться особами іншими, ніж оператори лотерей, є забороненими на території України.
 
42. Стаття 4. Державна монополія на організацію лотерей
 
43. 1. В Україні забороняється:
 
44. організація, реклама, розповсюдження лотерей, які не мають статусу державних, а також участь в них;
 
45. розповсюдження лотерей, організованих за межами України, включно з їхньою рекламою, а також участь в них;
 
46. організація та проведення ігор участь в яких приймають особи, що знаходяться поза межами приміщення, де проводиться гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;
 
47. організація і проведення ігор з накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місця приймання плати за участь у грі розташовані поза межами одного приміщення і така гра не має статусу державної лотереї.
2. Особливості запровадження та проведення державних благодійних лотерей визначаються Законом України "Про благодійництво та благодійні організації". Особливості запровадження та проведення державних спортивних лотерей визначаються Законом України "Про фізичну культуру і спорт".
 
48. Стаття 5. Вимоги до державних лотерей
 
49. 1. Державні лотереї проводяться відповідно Порядку проведення державних лотерей.
 
50. Порядок проведення державних лотерей, у тому числі вимоги до захищеності лотерейних білетів, розміру ставки, виплати призів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
51. 2. Оператор лотерей зобов’язаний забезпечити формування призового фонду лотереї в розмірі не менше 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок.
 
52. 3. Лотерея, набуває статус державної з моменту опублікування затверджених оператором лотерей умов проведення лотереї.
 
53. За поданням оператора державна лотерея підлягає обов’язковому внесенню спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні до Єдиного реєстру лотерей, запроваджених в Україні. Внесення лотереї спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності до Єдиного реєстру лотерей, запроваджених в Україні здійснюється протягом 10 днів з дати одержання подання оператора лотерей.
 
54. 4. Забороняється використання слова «лотерея» та словосполучень "державна лотерея", "національна лотерея", "українська лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах в рекламі окремих видів підприємницької діяльності (товарів, робіт, послуг) або в назвах юридичних осіб, якщо такі особи не мають статусу оператора лотереї або розповсюджувача державної лотереї відповідно до цього Закону.
 
55. 5. Кількість операторів лотерей, що здійснюють діяльність в Україні одночасно визначається Кабінетом Міністрів України таким чином, щоб забезпечити додержання принципу державної монополії на запровадження лотерей.
 
56. 6. Оператори лотерей не можуть проводити лотереї спільно з іншими юридичними особами, крім інших операторів лотерей.
 
57. Кількість та види лотерей, що проводяться операторами лотерей не обмежуються.
 
58. 7. Розповсюдження державних лотерей здійснюється на всій території України.
 
59. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні може прийняти рішення про розповсюдження державних лотерей за межами території України.
 
60. Територія розповсюдження державних лотерей, що проводяться повністю або частково через електронну мережу "Інтернет" не обмежується.
 
61. Забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей в тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження лотерей, крім випадків, якщо розповсюдження лотерей порушує громадський порядок та становить небезпеку для життя чи здоров’я громадян.
 
62. 8. Державні лотереї запроваджуються на невизначений термін без обмеження максимальної кількості тиражів. Термін дії державної лотереї може бути обмеженим оператором лотерей.
 
63. 9. Державна лотерея не може містити умов її проведення, за якими витрати на її організацію, а також виплати призового фонду здійснюються за рахунок Державного бюджету України, цільових державних фондів або кошторисів на утримання органів державного управління чи заснованих ними установ, організацій і підприємств.
 
64. 10. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні веде Єдиний реєстр лотерей, запроваджених в Україні. Перелік відомостей, які відображаються в єдиному реєстрі лотерей України, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні. Єдиний реєстр лотерей ведеться в електронній формі і є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього.
 
65. Стаття 6. Оператори лотерей
 
66. 1.Операторами лотерей можуть бути юридичні особи, зареєстровані на території України, які відповідають вимогам, викладеним в цьому Законі.
 
67. 2.Оператор лотерей має забезпечувати діяльність, спрямовану на проведення державних лотерей на всій території України. Оператор лотерей повинен мати постійно діючі балансові підрозділи (філії, представництва тощо) у кожному населеному пункті України з населенням понад 500 тисяч осіб, а також розповсюджувачів лотерей в кожному населеному пункті з населенням понад 5 тисяч осіб.
 
68. Електронна система прийняття ставок оператора лотерей повинна включати не менше 5000 постійно працюючих електронних терміналів, що належать оператору лотерей на праві власності.
 
69. Мережа розповсюджувачів лотерей оператора лотерей повинна бути не меншою 5000 точок розповсюдження лотерей.
 
70. 3. Виключними напрямами діяльності операторів лотерей є:
 
71. розроблення та затвердження умов проведення державних лотерей;
 
72. створення належних умов для бажаючих взяти участь у державній лотереї;
 
73. створення мережі прийому ставок та видачі призів;
 
74. ввезення на митну територію України бланків лотерейних білетів без одержання дозволів (ліцензій);
 
75. проведення державних лотерей;
 
76. визначення переможців державних лотерей відповідно до умов проведення державних лотерей;
 
77. розробка та впровадження нових технологій проведення державних лотерей;
 
78. забезпечення рекламою державних лотерей;
 
79. здійснення інших функцій, необхідних для проведення державних лотерей.
 
80. Оператор лотерей не має права провадити підприємницьку діяльність не пов’язану з проведенням державних лотерей.
 
81. 4.Оператори лотерей забезпечують ведення та подання статистичної та бухгалтерської звітності щодо проведення державних лотерей, руху лотерейних білетів та коштів у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
82. 5. Власний капітал оператора лотерей не може бути меншим 100 мільйонів гривень на кінець кожного календарного року.
 
83. Статутний капітал оператора лотерей не може бути меншим за розмір статутного капіталу, що встановлений Національним банком України для банків, які провадять діяльність на всій території України. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу операторів лотерей кошти із непідтверджених джерел.
 
84. 6. Оператор лотерей на момент звернення з заявою про участь у конкурсі з відбору операторів лотерей, а також постійно протягом п’яти років з часу подачі заяви зобов’язаний забезпечити постійну наявність на банківському рахунку гарантійного фонду в національній або іноземній валюті обсязі, еквівалентному 100 мільйонам гривень за курсом Національного банку України на кожну звітну дату. Режим використання оператором лотерей гарантійного фонду встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні. Порушення режиму використання оператором лотерей гарантійного фонду є підставою для його позбавлення статусу оператора лотерей.
 
85. Оператор лотерей, що провадить діяльність з випуску і проведення лотерей протягом більше 5 років зобов’язаний застрахувати ризики неодержання гравцями призів в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, на суму, що на 50% перевищує суму призового (виграшного) фонду, виплаченого оператором лотерей упродовж попереднього календарного року, що звільняє його від обов’язкового додержання нормативу, вказаного в абзаці першому частини 6 статті 6 цього Закону.
 
86. Оператор лотерей забезпечує додержання інших фінансово-економічних, технологічних та організаційних нормативів, встановлених Порядком проведення державних лотерей.
 
87. 7. Керівник оператора лотерей, особи, що виконують обов’язки керівника оператора лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні лотерей, повинні відповідати вимогам щодо стажу роботи, ділової репутації та іншим кваліфікаційним вимогам, визначеним Порядком проведення державних лотерей.
 
88. Керівник оператора лотерей, особи, що виконують обов’язки керівника оператора лотерей у разі його відсутності, а також посадові особи, відповідальні за здійснення технологічного процесу при проведенні лотерей можуть бути відсторонені від виконання посадових обов’язків у порядку, передбаченому Порядком здійснення контролю у лотерейній сфері на підставі наказу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, що приймається за рекомендацією Дорадчо-консультативного органу у випадку порушення такими особами законодавства про лотереї.
 
89. 8. Оператор лотереї щомісяця надає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні інформацію щодо проведення лотереї за встановленою формою та щоквартально надає баланс і звіт про фінансові результати за встановленими формами.
 
90. 9. Оператор лотереї відповідає всім належним йому майном за зобов’язаннями, які виникають перед державою або третіми особами внаслідок виконання його функцій. Для усунення ризиків втрати державного майна або бюджетних коштів, оператором лотереї не може бути орган державного управління, а також будь-яка установа, організація чи підприємство, створені таким органом, у разі, коли їх повне або часткове утримання здійснюється за рахунок кошторису такого органу, у тому числі за рахунок коштів Державного бюджету України або Пенсійного фонду України.
 
91. 10. Органи місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади України зобов’язані сприяти розвитку і поширенню державної лотереї на відповідних територіях. Діяльність оператора лотерей та інших осіб з розповсюдження лотерей не підлягає ліцензуванню, квотуванню або іншим обмеженням.
 
92. Стаття 7. Порядок використання коштів, отриманих від проведення державних лотерей
 
93. 1. Частина валового грального доходу в розмірі відрахувань, визначених Податковим кодексом України, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України та використовуються на фінансування культури, спорту, туризму та відновлення пам’ятників старовини.
 
94. 2. Конкретні цільові бюджетні програми, на фінансування яких використовуються кошти за напрямами, визначеними в частині 1 статті 7 цього Закону, визначаються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.
 
95. Стаття 8. Дорадчо-консультативний орган
 
96. 1. Кабінет Міністрів України у порядку, передбаченому Законом України «Про Кабінет Міністрів України» створює дорадчо-консультативний орган з метою розробки рекомендацій в межах своєї компетенції стосовно розробки та впровадження нових лотерей; застосування в діяльності з випуску і проведення державних лотерей новітніх технологій та виконання інших повноважень, передбачених цим Законом та положенням про дорадчо-консультативний орган,
 
97. 2. Порядок створення та положення про дорадчо-консультативний орган розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
98. Стаття 9. Організація державних лотерей
 
99. 1. Організатором державних лотерей є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, який проводить конкурс з відбору операторів лотерей.
 
100. 2. Конкурс з відбору операторів лотерей проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні один раз на дванадцять років. У випадку, коли оператор лотерей позбавляється свого статусу з підстав, викладених в цьому Законі, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні може провести конкурс з відбору оператора лотерей після прийняття остаточного рішення про позбавлення статусу оператора лотерей, яке не підлягає подальшому оскарженню.
 
101. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні проводить одночасний розгляд усіх заявок на отримання статусу оператора лотерей не раніше ніж через один календарний місяць від дня проголошення дати проведення конкурсу
 
102. Форма заявки на участь у конкурсі визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
103. 3. Для проведення відкритого конкурсу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні з числа працівників та членів дорадчо-консультативного органу (за їх згодою) формує конкурсну комісію. Інформація про дату та умови проведення відкритого конкурсу, а також вимоги до його учасників мають бути оприлюднені у трьох послідовних випусках офіційного друкованого засобу масової інформації центральних органів виконавчої влади України, перший з яких має надійти у розповсюдження не раніше 60 календарних днів до дня проведення конкурсу. Заявки на участь у конкурсі приймаються конкурсною комісією не пізніше вісімнадцятої години третього календарного дня до дня проведення конкурсу, без врахування дня його проведення.
 
104. Для включення юридичної особи до складу конкурсантів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні здійснює експертизу поданих юридичною особою документів за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні. Юридична особа, чий статус або запропоновані нею умови проведення державних лотерей не відповідають вимогам цього Закону або Порядку проведення державних лотерей, до конкурсу не допускається.
 
105. 4. Підставами для визначення переможця (переможців) конкурсу є наявність досвіду роботи на лотерейному ринку, кількість видів лотерей, досвід з проведення яких має конкурсант, вартість балансових активів конкурсанта, стаж роботи в лотерейній сфері працівників конкурсанта, рівень його технічного оснащення, залучені у діяльність підприємства інвестиційні кошти.
 
106. Додаткові критерії, за якими визначається переможець (переможці) конкурсу за умови рівності показників основних критеріїв відбору, термін проведення конкурсу, а також порядок підтвердження законності походження коштів, що використовуються для формування статутного фонду конкурсанта, встановлюються Порядком визначення операторів лотерей.
 
107. 5. Порядок засідання та результати прийнятих рішень оформлюються протоколом засідання конкурсної комісії. Конкурсна комісія не пізніше наступного робочого дня рекомендує спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні надати переможцю (переможцям) статус оператора лотерей.
 
108. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні не пізніше, ніж на десятий день з дня надходження рекомендації конкурсної комісії видає свідоцтво оператора лотерей.
 
109. 6. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені у судовому порядку встановленому законодавством.
 
110. 7. Юридична особа - переможець конкурсу набуває статусу оператора лотерей на термін 12 років з дати видачі свідоцтва оператора лотерей.
 
111. Стаття 10. Позбавлення оператора лотерей його статусу.
 
112. 1. Оператор лотерей може бути позбавлений статусу оператора лотерей у випадках коли:
 
113. 1) оператор тиражних лотерей не проводить більше ніж три послідовних тиражі у строки, визначені в умовах проведення лотереї, за винятком випадків коли затримка в такому проведенні викликана обставинами непереборної сили (форс-мажору);
 
114. 2) оператор лотерей протягом більше шести місяців не виконує технологічні, фінансово-економічні та інші нормативи та кваліфікаційні вимоги, встановлені Порядком проведення державних лотерей, або не подає інформацію щодо її проведення, баланс і звіт про фінансові результати;
 
115. 3) оператор лотерей систематично (більше трьох разів на рік) порушує строки внесення до бюджету коштів, отриманих від проведення лотерей в обсягах, визначених законодавством;
 
116. 4) оператор лотерей прострочує без будь-яких об’єктивних підстав більше, ніж на 3 місяці терміни виплат призів переможцям у лотереї.
 
117. Позбавлення особи статусу оператора лотерей здійснюється за рішенням суду за позовом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, ініційованим за рекомендацією дорадчо-консультативного органу.
 
118. 2. Оператор лотерей позбавляється свого статусу у випадку подання ним заяви про припинення проведення державних лотерей до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, а також у випадку визнання оператора лотерей банкрутом.
 
119. Заява про припинення проведення державних лотерей повинна бути подана до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні не пізніше, ніж за шість місяців до дати припинення проведення лотерей, однак не пізніше, ніж до 1 липня року, що передує року, з якого діяльність оператора лотерей буде припинена.
 
120. 3. Порядок припинення проведення державних лотерей операторами лотерей розробляється і затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
121. Стаття 11. Розповсюдження державних лотерей
 
122. 1. Розповсюджувач державної лотереї виконує такі функції:
 
123. здійснює прийом ставок від гравців і передає їх оператору лотерей;
 
124. видає призи переможцям державних лотерей у випадках, передбачених умовами проведення лотереї;
 
125. веде облік і надає оператору лотерей звітність про рух лотерейних білетів і виручки;
 
126. забезпечує вільний доступ громадянам до придбання лотерейних білетів і отримання призів;
 
127. проводить популяризацію державної лотереї та роз’яснює правила участі в ній;
 
128. виконує інші функції, визначені в укладеному між розповсюджувачем та оператором договорі про розповсюдження державних лотерей.
 
129. 2. З розповсюджувачами державної лотереї - юридичними чи фізичними особами оператор лотерей укладає письмові договори.
 
130. 3. Юридичні або фізичні особи мають право здійснювати розповсюдження державної лотереї при наявності посвідчення, виданого оператором лотерей, форма якого визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
131. 4. Розповсюджувачами державних лотерей на території України можуть бути юридичні особи - резиденти, які не мають на момент укладення з оператором лотерей договору про розповсюдження державних лотерей заборгованості з податків, зборів (обов’язкових платежів), а також інших видів простроченої заборгованості перед бюджетами. Форма довідки, що підтверджує факт відсутності заборгованості затверджується центральним податковим органом.
 
132. 5. Розповсюджувач державної лотереї не має право без згоди оператора лотерей передавати надані договором про розповсюдження лотерей обов’язки з розповсюдження лотереї на третіх осіб.
 
133. Розповсюджувачі не можуть змінювати встановлений оператором лотерей розмір ставки у лотереї і (або) ціну лотерейного білета (іншого документа, що засвідчує участь у грі і забезпечує право на отримання призу у випадку виграшу).
 
134. 6. Розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів. Розповсюдження державних лотерей не є підприємницькою діяльністю. Держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.
 
135. 7. Розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб не заборонений законодавством. Розповсюджувачі державних лотерей самостійно обирають місця для такої діяльності.
 
136. 8. Оператор лотерей не несе відповідальності за порушення розповсюджувачами законодавства про розповсюдження державних лотерей, якщо інше не встановлено угодою, укладеною між розповсюджувачем та оператором лотерей.
 
137. 9. З урахуванням норм цієї статті, оператор лотерей самостійно визначає розповсюджувачів державної лотереї.
 
138. Стаття 12. Гравці у державній лотереї
 
139. 1. Держава гарантує дотримання прав гравців державних лотерей, визначених цим Законом.
 
140. 2. Гравцем у державній лотереї може бути фізична особа, яка досягла 18 років та самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу державної лотереї.
 
141. 3. Будь-яка фізична особа, котра до закінчення терміну прийняття ставок, встановленого умовами проведення лотереї, оплачує вартість лотерейного білету або робить ставку в іншій формі, набуває статус гравця.
 
142. 4. Прийняття оплати вартості лотерейного білету або ставки гравця в іншій формі, засвідчує факт укладення угоди між оператором лотереї та цим гравцем. Оператор лотерей зобов'язаний перевіряти право гравця на одержання призу в порядку, встановленому умовами проведення державної лотереї.
 
143. 5. Оператор тиражних лотерей забезпечує трансляцію розігрувань тиражів державних лотерей на загальнонаціональному телевізійному каналі. Розіграші тиражів проводяться у присутності тиражної комісії, яка формується оператором.
 
144. 6. Результати розігрування кожного тиражу державної лотереї мають бути доступні в пунктах її розповсюдження.
 
145. 7. У разі, коли наступне законодавство звузить права або погіршить умови участі у грі гравців державних лотерей, це наступне законодавство поширюватиметься тільки на осіб, які набули статусу гравців у державну лотерею після набрання чинності таким законодавством.
 
146. 8. Відомості про участь гравця в лотереї та одержання ним призу не підлягають розголошенню інакше як у випадках, встановлених законодавством або за згодою гравця.
 
147. Стаття 13. Реклама лотерей
 
148. 1. Оператор лотерей здійснює рекламу державних лотерей у порядку встановленому законодавством про рекламу.
 
149. 2. В місцях розповсюдження державних лотерей повинна бути загальнодоступною інформація про математично розраховану вірогідність отримання призу в лотерею (щодо тиражних лотерей - вірогідність, обрахована на прикладі проведення лотереї у попередньому році).
 
150. Стаття 14. Призовий фонд державної лотереї
 
151. 1. Виплата призів здійснюється за рахунок коштів призового фонду, накопиченого оператором лотерей.
 
152. Протягом перших п’яти років діяльності з проведення державних лотерей оператору лотерей забороняється виплата призів за рахунок коштів, отриманих оператором лотерей в кредит, позику, довірче управління чи за іншими підставами, відмінними від прийняття ставок і власних коштів цього оператора лотерей, вільних від зобов’язань.
 
153. 2. На кошти, накопичені розповсюджувачами державної лотереї від прийняття ставок, не можуть бути направлені будь-які стягнення, накладені відповідно до законодавства на цих розповсюджувачів або на банки, в яких вони обслуговуються.
 
154. 3. На кошти призового фонду або кошти, які підлягають перерахуванню державі та обліковуються на рахунку оператора лотерей, не можуть бути направлені будь-які стягнення, накладені відповідно до законодавства на оператора лотерей або на обслуговуючий банк, в якому обліковуються такі кошти.
 
155. 4. З метою організації виплати готівкових призів, на оператора лотерей не розповсюджуються обмеження, встановлені законодавством щодо граничних розмірів виплат готівкою, термінів оприбуткування готівки в касу, а також дотримання лімітів готівки в касі.
 
156. 5. Виплата грошових призів державних лотерей здійснюється виключно в національній валюті України.
 
157. Розігрування призів, виражених у іноземній валюті або в міжнародних розрахункових одиницях, забороняється. Це правило не стосується державних лотерей, сфера розповсюдження яких повністю знаходиться за межами території України.
 
158. 6. Виплата призів державних лотерей здійснюється у строки і в порядку, визначених умовами проведення державних лотерей.
 
159. 7. Виплата призів здійснюється через каси операторів лотерей (їх відокремлених підрозділів чи уповноважених ними осіб) у готівковому вигляді або за бажанням переможця - у безготівковому вигляді на його банківський рахунок за рахунок суми призу.
 
160. 8. Вимога гравця про виплату призу може бути пред’явлена для оплати у терміни, визначені умовами проведення лотереї. У разі, якщо протягом зазначених в умовах проведення державної лотереї строків лотерейний білет (або інший документ, що посвідчує право на отримання призу) не пред’являється для оплати, сума призу, що припадає на такий білет, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Порядок та напрями використання залишкового фонду лотереї визначаються Порядком проведення державних лотерей.
 
161. 9. Виплата призів державної лотереї здійснюється виключно на підставі пред’явленого лотерейного білету, або іншого документу, що відповідно до умов проведення лотереї посвідчує право гравця на отримання призу. Передумовою видачі призу є проведення оператором лотерей або уповноваженою ним особою експертизи лотерейного білету, або іншого документу, що відповідно до умов проведення лотереї посвідчує право гравця на отримання призу, що підтверджує або спростовує його дійсність.
 
162. Вимоги щодо надання документів, які посвідчують особу, або щодо підписання переможцем фінансових або інших документів, допускаються у випадках, встановлених законодавством у сфері протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом. У разі, коли переможець бажає підтвердити джерело отриманих ним доходів, за його добровільним запитом видається довідка, в якій зазначаються паспортні дані такого переможця, сума призу, а також дата його отримання. Зазначена довідка складається в двох примірниках, один із яких видається такому переможцю, а інший передається до центрального статистичного (бухгалтерського) органу оператора лотерей та є документом суворої звітності, який складає комерційну таємницю. Порядок випуску та обліку зазначених довідок встановлюється центральним податковим органом України.
 
163. Стаття 15. Державний контроль в сфері лотерейної діяльності
 
164. 1. Головним органом державного контролю за проведенням лотерей в Україні є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
165. 2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні здійснює контроль у формі проведення планових та позапланових перевірок операторів лотерей.
 
166. 3. Планові перевірки операторів лотерей проводяться не рідше одного разу на 24 місяці.
 
167. 4. Позапланові перевірки операторів лотерей проводяться виключно з таких підстав:
 
168. оператором лотерей не подано в установлений строк звітність до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні, якщо її подання передбачено цим законом;
 
169. виявлено недостовірність даних, що містяться у звітності, поданій оператором лотерей, якщо оператор лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;
 
170. оператор лотерей подав у встановленому Порядком проведення державних лотерей порядку скаргу про порушення законодавства посадовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні під час проведення планової чи позапланової перевірки, в якій вимагає повного або часткового скасування результатів відповідної перевірки;
 
171. у разі виникнення потреби у перевірці відомостей, отриманих від гравця, якщо оператор лотерей не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні протягом тридцяти робочих днів з дня отримання запиту;
 
172. 5. Порядок здійснення спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні функції контролю за проведенням лотерей в Україні визначається Порядком здійснення контролю в лотерейній сфері, що затверджується Кабінетом Міністрів за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державного регулювання лотерейної діяльності в Україні.
 
173. 6. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» застосовується в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
174. 7. Від імені Верховної Ради України контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, отриманих від проведення лотерей, здійснює Рахункова палата.
 
175. Стаття 16. Відповідальність
 
176. 1. За неповне або несвоєчасне відрахування до державного бюджету коштів, отриманих від проведення державних лотерей, в обсязі відрахувань, визначених Податковим кодексом України, винна особа несе відповідальність на рівні відповідальності за несвоєчасну або неповну сплату податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджету, встановлену законодавством.
 
177. 2. До суб’єктів господарювання, які організовують і проводять на території України ігри, що відповідають визначенню лотереї, крім випадків, якщо така гра проводиться особою, що одержала статус оператора лотерей застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
 
178. Застосування санкцій, зазначених у абзаці першому частини 2 статті 16, здійснюється за рішенням суду, ухваленим за позовом органів державної податкової служби.
 
179. 3. За використання словосполучень "лотерея" у будь-яких відмінках і контекстах при проведенні окремих видів господарської діяльності юридичними чи фізичними особами або в їх назвах, які не мають статусу оператора лотерей або розповсюджувача відповідного виду лотереї, зазначені особи позбавляються державної реєстрації відповідно до закону.
 
180. Стаття 17. Перехідні та прикінцеві положення
 
181. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
182. 2. Оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набуття чинності цим Законом на підставі ліцензій, виданих Міністерством фінансів України, та не набули статусу операторів лотерей за результатами проведення відкритого конкурсу, продовжують здійснення діяльності з випуску і проведення державних лотерей до завершення терміну дії зазначених ліцензій у порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску і проведення лотерей.
 
183. 3. Організатори будь-яких ігор, що проводяться ними на момент набуття чинності цим Законом, правила (умови) проведення яких відповідають ознакам лотереї, зобов’язані припинити їх проведення протягом одного календарного місяця з дня набуття чинності цим законом. При цьому, всі угоди, укладені між гравцями у такі ігри та їх організаторами внаслідок прийняття останніми плати за участь в іграх (ставок тощо) з перебігом строку, зазначеного в цьому пункті вважаються нікчемними.
 
184. 4. Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 357).
 
185. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
186. 1) Главу 35 Господарського кодексу України (Офіційний вісник України, 2003, N 11 (28.03.2003), ст. 462, Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18 (02.05.2003), ст. 144, Відомості Верховної Ради України, 2003, N 19-20 (16.05.2003), ст. 144, Відомості Верховної Ради України, 2003, N 21-22 (30.05.2003), ст. 144) доповнити новим параграфом 5 такого змісту:
 
187. «Параграф 5. Лотерейна діяльність
 
188. Стаття 365-1. Лотерейна діяльність в Україні
 
189. 1. В Україні діє державна монополія на організацію і проведення лотерей та на будь-яку лотерейну діяльність.
 
190. 2. Проведення в Україні будь-яких інших лотерей, крім державних, заборонено.
 
191. 3. Відносини в сфері лотерейної діяльності регулюються цим Кодексом та Законом України «Про державні лотереї в Україні»;
 
192. 2) пункт 24 частини 3 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105, № 49, ст. 259; 2002 р., №1, ст.1, № 6, ст. 39, № 17, ст. 121, № 20, ст. 134, № 30, ст. 207, № 31, ст. 214; 2003 р., № 23, ст.145) виключити;
 
193. 3) частину першу статті 7 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 із наступними змінами) доповнити пунктом 45 такого змісту:
 
194. «45) страхування ризиків неодержання гравцями призів у разі виникнення обставин неплатоспроможності оператора лотерей чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом»;
 
195. 4) у пункті 1 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» (Урядовий кур'єр від 16.11.2010 - № 214) слова «та абзацу тридцять дев'ятого підпункту 4 пункту 11 розділу І цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей), який набирає чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» виключити.
 
196. 6. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін:
 
197. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
198. забезпечити перегляд і скасування органами державної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.