Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу'' (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (Відомості Верховної Ради, 2002, № 24, ст. 167) такі зміни:
 
4. 1. Пункт 3 статті 1 викласти в такій редакції:
 
5. «3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, зазначені у пункті 1 цієї статті, що виготовляються підприємствами України та підприємствами - резидентами на території України, в тому числі відповідно до ліцензійних договорів, укладених з юридичними особами.».
 
6. 2. Статтю 2 викласти в такій редакції:
 
7. «Стаття 2. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу
 
8. Вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу - сукупність промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форм власності, які забезпечують системний підхід до створення, проведення випробувань, організації виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів з метою забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у вітчизняній техніці і обладнанні для агропромислового комплексу.».
 
9. 3. У абзаці першому частини першої статті 8 слова і цифри «протягом 2003-2010 років» виключити.
 
10. 4. У частині першій статті 12 слова і цифри «на 2003-2010 роки» виключити.
 
11. 5. Статтю 14 викласти у такій редакції:
 
12. «Стаття 14. Закупівля техніки на умовах фінансового лізингу
 
13. Кошти державного бюджету, що спрямовуються на заходи, пов'язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу, та кредити, надані сільськогосподарським товаровиробникам за умови часткової компенсації за рахунок державного бюджету ставки по кредитах банків та лізингових платежів, спрямовуються виключно на закупівлю вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу.».
 
14. ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.