Кількість абзаців - 77 Розмітка (ліва колонка)


Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зміни ставок деяких податків і зборів) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
4.

 
5. 1. Пункт 214.2 статті 214 та 217.3 статті 217 виключити.
 
6. 2. Пункт 215.3 статті 215 викласти у такій редакції:
 
7. «215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
 
8. 215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
 
9. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,90
2204
(крім2204 10,
2204 2110 00,
2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
гривень за 1 літр 2,59
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 3,76
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр 2,59
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,51
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
 
10. 215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
11. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку
специфічнаадвалорна
одиниця
виміруставкаодиниця вимі
рустав
ка
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто)0
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто)185,71
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук53,39відсотків20
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук
119,38відсотків25
2403
(крім
2403 99 10 00,
2403 10) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто)66,33
2403 10 Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції гривень за 1 кілограм (нетто)92,85
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн гривень за 1 кілограм (нетто)26,53
 
12. 215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
 
13. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДМінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця вимірусума
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 76,27
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук 198,97
 
14. 215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
 
15. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка акцизного податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміруставка
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки гривень за 1000. кілограмів2061,97
2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 -»-2061,97
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00 уайт-спірит -»-2061,97
2710 11 25 00 інші спеціальні бензини -»-2243,24
Бензини моторні:
2710 11 31 00 бензини авіаційні -»-339,89
бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше:
2710 11 41 11,
2710 11 41 31,
2710 11 41 91,
2710 11 45 11,
2710 11 49 11 із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: -»-2243,24
2710 11 41 19,
2710 11 41 39,
2710 11 41 99,
2710 11 45 99,
2710 11 49 99 інші бензини гривень за 1000. кілограмів2243,24
2710 11 51 00
2710 11 59 00 з вмістом свинцю більш як 0, 013 г/л -»-2243,24
2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунів -»-339,89
2710 11 90 00 Інші легкі дистиляти -»-2243,24
Середні дистиляти:
2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки -»-2061,97
2710 19 15 00 для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 -»-2061,97
Гас:
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів -»-215,26
2710 19 25 00 інший гас -»-2061,97
2710 19 29 00 Інші середні дистиляти -»-2061,97
Важкі дистиляти (газойлі) з вмістом сірки:
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00 більш як 0, 2 мас. % -»-1110,29
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00 більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. % -»-849,71
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20 більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. % гривень за 1000. кілограмів 770,41
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10 не більш як 0, 005 мас. % -»-521,16
 
16. 215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10
- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00
- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням
7,36 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 10 18 00
- - інші
7,36 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00
- - - нові
0,57 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90
- - - що використовувалися:
8703 21 90 10
- - - - не більш як п’ять років
12,35 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30
- - - - понад п’ять років
15,41 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 22
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00
- - - нові
0,34 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90
- - - що використовувалися:
8703 22 90 10
- - - - не більш як п’ять років
15,41 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30
- - - - понад п’ять років
18,47 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад
1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см
1,81 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см
7,36 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19
- - - - інші:
8703 23 19 10
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см
1,47 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см
1,47 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90
- - - що використовувалися:
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:
8703 23 90 11
- - - - - не більш як п’ять років
18,47 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13
- - - - - понад п’ять років
24,70 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31
- - - - - не більш як п’ять років
24,70 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33
- - - - - понад п’ять років
37,05 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 24
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00
- - - нові
12,35 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90
- - - що використовувалися:
8703 24 90 10
- - - - не більш як п’ять років
37,05 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30
- - - - понад п’ять років
43,17 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00
- - - нові
0,57 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90
- - - що використовувалися:
8703 31 90 10
- - - - не більш як п’ять років
15,41 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30
- - - - понад п’ять років
18,47 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 32
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
1,81 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00
- - - - інші
1,81 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90
- - - що використовувалися:
8703 32 90 10
- - - - не більш як п’ять років
21,64 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30
- - - - понад п’ять років
24,70 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 33
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
12,35 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00
- - - - інші
12,35 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90
- - - що використовувалися:
8703 33 90 10
- - - - не більш як п’ять років
30,82 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30
- - - - понад п’ять років
40,11 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 90
- інші:
8703 90 10 00
- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами
1234,92 гривень за 1 штуку
8703 90 90 00
- - інші
1234,92 гривень за 1 штуку
 
17. 215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8707 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів
товарних позицій
8701—8705:
8707 10 - кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
8707 10 10 - - для промислового складення:
8707 10 10 10 - - - укомплектовані 1234,92 гривень за 1 штуку
8707 10 10 20 - - - не укомплектовані 1234,92 гривень за 1 штуку
8707 10 90 - - інші:
8707 10 90 10 - - - що використовувалися п’ять років або менше 4939,66 гривень за 1 штуку
8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад п’ять років 4939,66 гривень за 1 штуку
8707 10 90 90 - - - інші 4939,66 гривень за 1 штуку
 
18. 215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см 2,49 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 куб. см 2,49 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски 124,62 гривень за 1 штуку
 
19. 215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8716 10 99 00 причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються 1234,92 гривень за 1 штуку».
 
20. 3. У пункті 218.2 статті 218 слова «у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України» виключити.
 
21. 4. У статті 234:
1) у пункті 234.1:
 
22. підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти в такій редакції:
«234.1.1. для мотоциклів:
 
23. ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 5003,53
25018005, 88
3понад 80011,75
 
24. 234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 10003,53
2100115005, 88
3150118008, 22
41801250011, 75
52501350029, 38
63501450047, 00
74501550052, 88
85501650064, 63
9понад 650070,50»;
 
25. у підпункті 234.1.3 цифри «0, 54» замінити цифрами «0, 58»;
 
26. у підпункті 234.1.4 цифру «5,45» замінити цифрами
«5, 88»;
 
27. у підпункті 234.1.5 цифри «2, 72» замінити цифрами «2, 93»;
 
28. підпункт 234.1.6 викласти в такій редакції:
«234.1.6. для вантажних вантажо-пасажирських автомобілів:
 
29. ГрупаОб’єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 820017,63
282011500023, 50
3понад 1500029,38»;
 
30. у підпункті 234.1.7 цифри «16,34» замінити цифрами «17,63»;
 
31. у підпункті 234.1.8 цифру «5,45» замінити цифрами
«5,88»;
 
32. у підпункті 234.1.9 цифру «5» замінити цифрами
«5,40»;
 
33. 2) підпункти 234.2.1 і 234.2.2 пункту 234.2 викласти у такій редакції:
 
34. «234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):
ГрупаПотужність двигуна, кВтСтавка збору, гривень
за 1 кВт потужності двигуна
1до 55 (включно)2,93
2понад 553,53
 
35. 234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
ГрупаДовжина корпусу судна, метрівСтавка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна
1до 7, 5 (включно)8,22
2понад 7, 516,45»;
 
36. 3) у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифру «1,09» замінити цифрами «1, 18».
 
37. 5. Пункти 243.1—243.4 статті 243 викласти в такій редакції:
«243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азоту оксиди1434,71
Аміак269,08
Ангідрид сірчистий1434,71
Ацетон538,16
Бенз (о)пірен1826401,21
Бутилацетат323,14
Ванадію п’ятиокис 5381,64
Водень хлористий 54,05
Вуглецю окис54,05
Вуглеводні81,08
Газоподібні фтористі сполуки3552,12
Тверді речовини 54,05
Кадмію сполуки11355,50
Марганець та його сполуки11355,50
Нікель та його сполуки57856,17
Озон1434,71
Ртуть та її сполуки60816,08
Свинець та його сполуки60816,08
Сірководень4610,83
Сірковуглець2996,33
Спирт н-бутиловий1434,71
Стирол10476,57
Фенол6512,02
Формальдегід3552,12
Хром та його сполуки38516,34
 
38. 243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечностіСтавка податку,
гривень за 1 тонну
І10261,55
ІІ2350,06
ІІІ350,16
ІV81,08
 
39. 243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:
 
40. Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук),міліграмів на 1 куб. метрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Менше ніж 0, 0001431955,50
0, 0001—0, 001 (включно)37009,95
Понад 0,001—0,01 (включно)5112,56
Понад 0, 01—0, 1 (включно)1434,71
Понад 0, 154,05
 
41. 243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0, 24 гривні за 1 тонну».
 
42. 6. Статтю 244 викласти у такій редакції:
«Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
 
43. 244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:
 
44. Вид паливаСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Бензин неетилований79,90
Бензин сумішевий65,80
Зріджений нафтовий газ108,10
Дизельне біопаливо68,15
Дизельне пальне з вмістом сірки:
більш як 0, 2 мас. %79,90
більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. %61,10
більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. %55,22
не більш як 0, 005 мас. %35,25
Мазут79,90
Стиснений природний газ54,05
Бензин авіаційний55,22
Гас68,15
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
Вид паливаКод товару згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару згідно
з УКТ ЗЕДСтавка податку, гривень
за 1 тонну
Бензин неетилований 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше79,90
Бензин сумішевий2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші 65,80
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
Зріджений нафтовий газ2711 11 00 00газ природний скраплений (зріджений)108,10
2711 12 11 00пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо
2711 14 00 00етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)
2711 19 00 00інші гази нафтові скраплені (зріджені)
Дизельне біопаливо3824 90 98 00біодизель68,15
Дизельне пальне із вмістом сіркиважкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 49 00більш як 0,2 мас. %79,90
2710 19 41 30
2710 19 45 00більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %61,10
2710 19 41 20більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %55,22
2710 19 41 10не більш як 0,005 мас. %35,25
паливо рідке (мазут)
2710 19 61 00не більш як 1 мас. %35,25
2710 19 63 00більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %55,22
2710 19 65 00більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %61,10
2710 19 69 00більш як 2,8 мас. %79,90
Бензин авіаційний2710 11 31 00бензини авіаційні55,22
Гас2710 19 21 00гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів68,15
2710 19 25 00гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів».
 
45. 7. Пункти 245.1 та 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:
«245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
 
46. Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азот амонійний942,38
Органічні речовини (за показниками БСК 5)377,19
Завислі речовини 27,03
Нафтопродукти5543,80
Нітрати 81,08
Нітрити4628,45
Сульфати27,03
Фосфати753,20
Хлориди 27,03
 
47. 245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу,
міліграмів на 1 літрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
До 0, 001 (включно)98741,38
Понад0,001—0,1 (включно)71592,29
Понад 0,1—1 (включно)12342,53
Понад 1—10 (включно)1256,11
Понад 10251,46».
 
48. 8. У статті 246:
1) у пункті 246.1:
у підпункті 246.1.1 цифри «469,36» замінити цифрами «506,44»;
у підпункті 246.1.2 цифри «8,17» замінити цифрами «8,81»;
 
49. 2) пункт 246.2 викласти у такій редакції:
«246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
 
50. Клас небезпеки відходівРівень небезпечності відходівСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Інадзвичайно небезпечні822,52
ІІвисоконебезпечні29,96
ІІІпомірно небезпечні7,52
ІVмалонебезпечні2,93
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості0,29».
 
51. 9. У пункті 247.1 статті 247 цифри «0,0069» замінити цифрами «0,0074».
 
52. 10. Статтю 248 викласти у такій редакції:
«Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
 
53. 248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
Категорія відходівСтавка податку
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання),
гривень за 1 куб. метрСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивні 352509,3011750,31
Середньоактивні та низькоактивні 6580,172350,06».
 
54. 12. Пункт 264.4 статті 264 викласти у такій редакції:
«264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
55. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
 
56. Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами,
гривень на рік
Використання підземного простору надр — пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів — колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму0,28
Використання підземного простору — спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів0,28
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів0,78
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин —»—0,45
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів —»—0,33
провадження іншої господарської діяльності —»—1,10».
13. Пункт 275.1 статті 275 викласти у такій редакції:
«275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи
населених пунктів з чисельністю населення, тис. осібСтавка податку,
гривень за 1 кв. метрКоефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
До 30,28
Від 3 до 100,56
Від 10 до 200,9
Від 20 до 501,41,2
Від 50 до 1001,691,4
Від 100 до 2501,971,6
Від 250 до 5002,262
Від 500 до 10002,822,5
Від 1000 і більше3,953».
 
57. 14. Статтю 320 викласти в такій редакції:
«Стаття 320. Ставки збору
 
58. Вид радіозв’язкуДіапазон радіочастотСтавка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби 0,03—300 ГГц0,42
2.Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб 0,03—470 МГц408,62
3.Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30—470 МГц408,62
4.Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів 30—470 МГц204,95
5.Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427—2400 МГц
2400—2483, 5 МГц
5150—5850 МГц10,32
6.Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DЕСТ 30—3000 МГц20,62
7.Транкінговий радіозв’язок 30—470 МГц1267,09
8.Пошуковий радіозв’язок 30—960 МГц16344,64
9.Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30—3000 МГц
3—30 ГГц41,24
10.Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30—3000 МГц
3—30 ГГц27,07
11.Стільниковий радіозв’язок 300—2200 МГц10183,17
12.Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2—7 ГГц
10—42,5 ГГц18,05
6,45
13.Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц—30 МГц
до 1 кВт включно 489,82
від 1, 1 до 10 кВт включно 736,03
від 10, 1 до 100 кВт включно 1 041,53
від 101 до 500 кВт включно 1 225,85
від 501 кВт і вище 2 036,63
14.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30—300 МГц
від 1 до 10 Вт включно 20,62
від 10, 1 до 100 Вт включно 61,88
від 101 Вт до 1 кВт включно 101,83
від 1, 1 до 5 кВт включно 163,71
від 5, 1 до 20 кВт включно 306,79
від 20, 1 кВт і вище 408,62
15.Передавання звуку залежно від потужності: 66—74 МГц
87,5—108 МГц
до 100 Вт включно 153,39
від 101 Вт до 1 кВт включно 306,79
від 1, 1 до 10 кВт включно 489,82
від 10, 1 кВт і вище 613,56
16.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300—880 МГц
до 10 Вт включно 14,18
від 10, 1 до 100 Вт включно 28,36
від 101 Вт до 1 кВт включно 61,88
від 1, 1 до 5 кВт включно 122,47
від 5, 1 до 20 кВт включно 244,91
від 20, 1 кВт і вище 306,79
17.Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1—16 цієї статті 9 кГц—400 ГГц613,56».
 
59. 15. Пункти 325.1—325.7 статті 325 викласти у такій редакції:
«325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод
 
60. Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавка збору,
гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від міста Києва (Прип’яті та Десни), включаючи місто Київ 32,84
Дніпра на південь від міста Києва (без Інгульця) 31,23
Інгульця 47,63
Сіверського Дінця 64,04
Південного Бугу (без Інгулу) 36,11
Інгулу 44,31
Дністра 19,68
Вісли та Західного Бугу 19,68
Пруту та Сірету 14,78
Тиси 14,78
Дунаю 13,17
Річок Криму 65,66
Річок Приазов’я 78,84
Інших водних об’єктів 36,11
 
61. 325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
Найменування регіонуСтавка збору,
гривень за 100 куб. метрів Автономна Реєстр.картка №34),48
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони52,49
інші адміністративно-територіальні одиниці області47,63
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони82,09
інші адміністративно-територіальні одиниці області45,99
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони38,16
інші адміністративно-територіальні одиниці області45,02
Кіровоградська60,73
Львівська47,63
Луганська68,94
Миколаївська68,94
Одеська57,47
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони35,51
інші адміністративно-територіальні одиниці області39,58
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони42,36
інші адміністративно-територіальні одиниці області49,20
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони39,58
інші адміністративно-територіальні одиниці області45,06
Тернопільська64,04
Харківська49,24
Херсонська49,24
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони41,06
інші адміністративно-територіальні одиниці області62,41
Черкаська35,51
Чернівецька57,47
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони49,24
інші адміністративно-територіальні одиниці області38,49
місто Київ49,05
 
62. 325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 6,38 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
 
63. 325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, становлять:
 
64. 325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, — 0,1094 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
 
65. 325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, — 0,0122 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
 
66. 325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:
 
67. 325.5.1. 33,51 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
 
68. 325.5.2. 40,29 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води.
 
69. 325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:
 
70. 325.6.1. 31,17 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
 
71. 325.6.2. 36,35 гривні за 1 куб. метр підземної води.
 
72. 325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води становить 7,22 гривні за 100 куб. метрів води».
 
73. 16. Пункти 331.1 та 331.2 статті 331 викласти в такій редакції:
«331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід
 
74. Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний
куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної з корою (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс
Сосна
185,6454,7721,062,17
260,8639,1215,211,66
349,1231,6412,21,33
436,9423,489,031
524,3415,646,020,67
Модрина
138,4732,612,72,83
227,7123,489,032,17
321,8618,97,191,66
416,314,035,351,17
511,089,463,680,84
Ялина, ялиця
153,1545,3217,382,01
239,4533,5913,041,33
331,6427,0710,361,17
423,8120,227,690,84
515,9813,375,190,67
Дуб (крім дуба коркового)
1224,69107,9735,953,68
2161,1777,4925,742,68
3129,0761,6820,732,17
496,9646,6515,551,51
563,5330,8410,361,17
Ясен, клен (крім явору)
184,2671,9735,953,68
260,4351,6625,742,68
348,441,1320,732,17
436,3531,115,551,51
523,8320,5710,361,17
Бук
1161,99104,234,783,17
2115,3674,1224,752,17
392,7859,4419,91,84
469,7144,3814,881,33
546,6529,729,870,84
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
112,5410,798,022,83
28,777,535,782,17
37,026,274,761,66
45,264,523,511,17
53,513,012,250,84
Осика, вільха сіра, тополя
17,266,274,762,01
25,264,523,261,33
34,273,512,771,17
43,262,772,010,84
52,011,751,260,33
Другий пояс
Сосна
173,0246,6317,891,84
251,7233,2612,871,33
341,2926,7310,361,17
431,2919,97,690,84
520,8713,375,190,5
Модрина
132,9428,3710,862,68
223,8120,227,691,84
318,915,986,181,51
414,0312,074,671,17
59,468,163,170,67
Ялина, ялиця
146,9440,1115,381,66
233,5928,6811,031,17
326,7322,828,861
420,2217,296,680,84
513,3711,424,340,5
Дуб (крім дуба коркового)
1191,2592,1630,753,01
2137,0965,8421,92,17
3109,0152,6717,381,66
481,5839,1213,221,33
554,8326,328,860,84
Ясен, клен (крім явора)
171,7261,4430,753,01
251,4143,8821,92,17
340,8735,1117,381,66
430,626,0813,221,33
520,5717,568,860,84
Бук
1137,9288,429,422,68
298,362,8321,061,84
378,7550,4116,891,51
459,1737,6112,71,17
539,6225,218,370,84
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
110,278,776,772,51
27,536,514,761,84
36,025,024,011,33
44,524,012,771,17
53,012,512,010,67
Осика, вільха сіра, тополя
16,275,514,011,66
24,524,012,771,17
33,513,262,511
42,772,251,750,84
51,751,751,260,5
 
75. 331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний
куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс
Самшит
1395,22337,78168,853,68
2282,36241,24120,72,68
3225,94193,0996,462,17
4169,52144,6972,391,51
5112,8596,5548,311,17
Бархат, горіх
1246,25210,65105,323,68
2176,05150,4675,232,68
3140,69120,3760,192,17
4105,5790,2845,31,51
570,4660,1930,091,17
Груша, кизил, явір
1197,61169,0284,433,68
2141,18120,6160,362,68
3112,8596,5548,312,17
484,7672,4836,281,51
556,4348,424,241,17
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня
1147,7126,1463,033,68
2105,5790,0444,962,68
384,2671,9735,952,17
463,4553,9126,921,51
542,1336,1118,061,17
Каштан, дуб корковий
1123,13105,3252,673,68
288,0275,2337,612,68
370,4660,1930,092,17
452,9245,1422,581,51
535,1130,0915,211,17
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
198,884,2642,33,68
270,4660,1930,092,68
356,1748,1524,072,17
442,1336,1118,061,51
528,3324,3312,21,17
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
173,9963,1931,593,68
252,9245,1422,582,68
342,1336,1118,062,17
431,8627,0813,711,51
521,3218,069,031,17
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
124,5721,0610,542,01
217,5615,057,531,33
314,0412,046,021,17
410,549,034,520,84
57,026,023,010,67
Другий пояс
Самшит
1334,77286,12143,113,01
2238,98204,38102,152,17
3191,34163,581,921,66
4143,43122,6361,351,33
595,7981,7540,960,84
Бархат, горіх
1209,64179,389,613,01
2149,7128,1464,032,17
3119,86102,3251,161,66
489,7777,2438,281,33
559,9351,4125,580,84
Груша, кизил, явір
1167,26142,9471,553,01
2119,62102,0651,162,17
395,7981,7540,961,66
471,7261,4430,751,33
547,9140,8720,390,84
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня
1125,89107,3353,843,01
289,7776,7338,282,17
371,7261,4430,751,66
453,9146,1323,071,33
535,8630,615,380,84
Каштан, дуб корковий
1104,8389,7744,963,01
274,9864,2032,12,17
359,9351,4125,581,66
444,938,3719,221,33
529,8425,5812,870,84
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
183,7671,4735,773,01
259,6951,1625,412,17
347,9140,8720,391,66
435,8630,615,381,33
523,8320,5710,210,84
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
162,9453,6626,923,01
244,938,3719,222,17
335,8630,615,381,66
426,8423,0711,531,33
518,0615,297,690,84
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
120,8117,88,861,66
215,0512,796,361,17
312,0410,275,191
49,037,773,850,84
56,025,022,680,5».
 
76. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.