Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (щодо закупівель робіт, пов'язаних із діяльністю Національного банку України) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо закупівель робіт, пов’язаних із діяльністю Національного банку України)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до частини 3 статті 2 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 33, ст.471, зі змінами) такі зміни:
 
5. абзац другий після слова «товари» доповнити словом «роботи»;
 
6. абзац десятий після слова «товари» доповнити словом «роботи».
 
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.