Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до пункту 4 розділу ХХІ ''Прикінцеві та перехідні положення Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації проектів (програм) за рахунок міжна (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення зміни до пункту 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів, ініціативи країн Великої вісімки “Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення”
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт 4 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України (із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 pоку № 5043-VI) доповнити підпунктом 10 такого змісту:
“10) до 1 січня 2020 року — товари, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів, ініціативи країн Великої вісімки “Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення”, крім підакцизних товарів та товарів груп 1—24 згідно з УКТЗЕД.
Перелік та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.”.
 
3. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
4.

 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.