Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України щодо об'єктів житлової нерухомості (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до статті 265 Податкового кодексу України щодо об’єктів житлової нерухомості
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. Внести до підпункту 265.2.2 пункту 265.2 статті 265 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
6. 1) у підпункті «ґ» слова «та прийомним сім’ям» замінити словами «, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів, піклувальників дітей»;
 
7. 2) доповнити підпункт підпунктом «е» такого змісту:
«е) об’єкти житлової нерухомості, які належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, але не більше одного такого об’єкта на дитину.».
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.