Кількість абзаців - 540 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У пункті 21 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №14, ст.87 із наступними змінами) слова „Державна податкова служба України, Державна митна служба України» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
6. 2. У Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №28, ст.205 із наступними змінами):
 
7. 1) у тексті Закону слова «орган державної податкової служби України», «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних відмінку і числі;
 
8. 2) у частині другій статті 12 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
9. 3. У Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, №46, ст.345 із наступними змінами):
 
10. 1) у тексті Закону слова «орган державної податкової служби України» та «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі;
 
11. 2) у частині дев'ятнадцятій статті 15 слова «податкової служби» замінити словами «доходів і зборів».
 
12. 4. У Законі України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №40, ст.364 із наступними змінами):
 
13. 1) у частині п’ятій статті 4 слова «Державні податкові інспекції» замінити словами «Органи доходів і зборів»;
 
14. 2) у частині третій статті 6 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
15. 5. У тексті Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р, , додаток до №50, ст.375) слова «службові особи митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання» у всіх відмінках замінити словами «службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання» у відповідних відмінках, а слова «органів державної податкової служби» ? словами «органів доходів і зборів».
 
16. 6. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст.1122):
 
17. 1) назву та абзац перший частини першої статті 188-23 викласти в такій редакції:
 
18. «Стаття 188-23. Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок
 
19. Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок, пов'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також дій, що перешкоджають уповноваженим особам Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом»;
 
20. 2) статтю 234-2 викласти в такій редакції:
 
21. «Стаття 234-2. Органи доходів і зборів
 
22. Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 163-13), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 163-15), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (стаття 165-1), порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 166-6), перешкоджанням у проведенні перевірок (стаття 188-23).
 
23. Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та їх заступники»;
 
24. 3) статтю 244-2 викласти в такій редакції:
 
25. «Стаття 244-2. Органи Пенсійного фонду України
 
26. Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з поданням недостовірних відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (стаття 165-1), та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України у проведенні перевірок (стаття 188-23)»;
 
27. 4) у тексті Кодексу слова «орган державної податкової служби», «орган податкової служби», «державна податкова служба», «орган державної податкової служби України» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі, а слова «митна установа» у всіх відмінках замінити словом «митниця» у відповідному відмінку.
 
28. 7. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №6, ст.56):
 
29. 1) пункт 2 частини другої статті 54 викласти в такій редакції:
 
30. «2) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб'єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків за його наявності»;
 
31. 2) у частині першій статті 116 слова «місцевих органів державної податкової служби» замінити словами «територіальних органів доходів і зборів».
 
32. 8. У тексті Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№47-52, ст.349) слова «митні органи» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
33. 9. У тексті Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №№3-4, ст.27) слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».
 
34. 10. У тексті Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№40-44, ст.356) слова «орган державної податкової служби» « у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
35. 11. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№18-22, ст.144):
 
36. 1) у частині третій статті 86 слова «завіреною відповідним податковим органом» вилучити;
 
37. 2) у частині першій статті 210 слова «визначені законом органи справляння податків, зборів (обов'язкових платежів)» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
38. 3) у частині другій статті 250 слова «органи державної податкової служби та митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
39. 4) у тексті Кодексу слова «орган державної податкової служби», «податковий орган», «державний податковий орган» у всіх відмінках і числах замінити словами „орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
40. 12. у частині третій статті 368 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-41, 42, ст.492) слова «місцевих органів державної податкової служби» замінити словами «територіальних органів доходів і зборів».
 
41. 13. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№35-37, ст.446):
 
42. 1) у частині третій статті 253 слова «місцевих органів державної податкової служби» замінити словами «територіальних органів доходів і зборів»;
 
43. 2) у тексті Кодексу слова «органи державної податкової служби», «орган державної податкової служби, митного органу» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
44. 14. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011р., №№48-49, ст.536):
 
45. 1) пункт 31 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
 
46. «державне повітряне судно ? повітряне судно, що застосовується у військовій, прикордонній службі, службі цивільного захисту, в органах внутрішніх справ та органах доходів і зборів»;
 
47. 2) у частині четвертій статті 70 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
48. 3) у тексті Кодексу слова «митні органи», «митні органи України» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
49. 15. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9-10, ст.88)
 
50. 1) у частині першій статті 41 слова «органів Державної митної служби України» виключити;
 
51. 2) абзац п’ятий пункту 1 розділу Х «Прикінцеві положення» виключити.
 
52. 16. В абзаці третьому статті 14? Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, №21, ст.252 із наступними змінами) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
53. 17. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №29, ст.377 із наступними змінами):
 
54. 1) у частині шостій статті 9 слова «Державна митна служба України» замінити словами «Органи доходів і зборів»;
 
55. 2) у частині сорок четвертій статті 16 слова «державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
56. 3) у частині четвертій статті 17 слова «митні органи України» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
57. 4) у частині четвертій статті 23 слова «органи державної митної служби» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
58. 5) у першому реченні частини другої статті 37 слова «органів державної податкової» замінити словами «органів доходів і зборів», а слово «митних» - виключити.
 
59. 18. У пунктах 4 та 5 частини 2 статті 12-2 Закону України „Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №47, ст.646 із наступними змінами) слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
60. 19. У статті 10 Закону України «Про державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №2, ст.5 із наступними змінами) слова «митні установи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
61. 20. У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №22, ст.303 із наступними змінами):
 
62. 1) у статті 3 після слово «та Митний кодекси України» доповнити словами «Податковий та Митний кодекси України»;
 
63. 2) у статті 5:
 
64. абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:
 
65. «органів доходів і зборів ? оперативними підрозділами податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою «;
 
66. абзац десятий частини першої виключити;
 
67. 3) у частині четвертій статті 7 слова «Державної податкової служби України» замінити словами «органів доходів і зборів», а слова «Державної митної служби України» виключити;
 
68. 4) у статті 8:
 
69. у пункті 2 частини першої слова «Державної податкової служби України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Державної митної служби України» виключити;
 
70. у частині шостій після слів «у сфері податкового» доповнити словами «та митного»;
 
71. 5) у статті 9:
 
72. у частині першій слова «органу державної митної служби» виключити;
 
73. у частині другій після слів «Міністерством внутрішніх справ України» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Державною митною службою України», «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» виключити;
 
74. у частині восьмій слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Державна митна служба України або» виключити;
 
75. 6) у статті 9-1:
 
76. 1) у частині другій слова «Головою Державної митної служби України» замінити словами «уповноваженим керівником органу доходів і зборів»;
 
77. 2) у частині третій слова «першим заступником керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «Головою Державної митної служби України» виключити.
 
78. 21. У Законі України „Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №24, ст.348 із наступними змінами):
 
79. 1) у підпункті «а» частини 2 статті 5 слова «і митних органів» замінити словами «та органів доходів і зборів»;
 
80. 2) в абзаці п’ятому частини 1 статті 12 слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
81. 22. У тексті Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №24, ст.350 із наступними змінами) слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
82. 23. В абзаці п’ятому пункту 2 частини першої статті 37 Законі України „Про військовий обов'язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №27, ст.385 із наступними змінами) слова «Державної податкової адміністрації України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
83. 24. У Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №27, ст.382 із наступними змінами):
 
84. 1) в абзаці першому статті 17 слова «митними органами України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
85. 2) у пункті 1 частини другої статті 25 слово «митних» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
86. 25. У тексті Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №31, ст.440 із наступними змінами) слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
87. 26. У Законі України «Про ветеринарну медицину» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №36, ст.531 із наступними змінами):
 
88. 1) у частині третій статті 41 слова «митної служби» виключити, а слова «державної податкової адміністрації» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
89. 2) у статті 93 слова «митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
90. 27. У частині другій статті 15 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №47, ст.642 із наступними змінами) слова «державних податкових органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
91. 28. У Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №13, ст.110 із наступними змінами):
 
92. 1) у частині першій статті 7 слова «державною податковою службою» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
93. 2) у пункті 5 частини п’ятої статті 11 слова «державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
94. 29. У Законі України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №35, ст.358 із наступними змінами):
 
95. 1) у частині третій статті 5:
 
96. пункт «в» викласти в такій редакції:
 
97. «органи доходів і зборів, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фінансового контролю»;
 
98. пункт «г» виключити;
 
99. 2) у пункті першому статті 17 слова «Державним митним комітетом України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
100. 3) у статті 18:
 
101. частину другу викласти в такій редакції:
 
102. «2. Органи доходів і зборів зобов'язані:
 
103. а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки і платежі та негайно повідомляти про це відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;
 
104. б) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку своєчасності надання і вірогідності документів, пов'язаних з обчисленням платежів у бюджет, одержувати документи про платежі, що підлягають оплаті, та ті, що фактично надійшли в бюджет, здійснювати з цією метою входження в інформаційну систему, зв'язану з підприємництвом;
 
105. в) негайно повідомляти про всі випадки перереєстрації підприємства у зв‘язку із зміною власника відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;
 
106. г) надавати необхідну допомогу при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю;
 
107. ґ) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку законності дій організацій і громадян, пов'язаних з переміщенням предметів і речовин через митний кордон, та здійснювати комплексний контроль разом з Національним банком України за їх валютними операціями;
 
108. д) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю забезпечувати контрольовані поставки наркотичних і психотропних засобів, а також зброї та інших предметів, що використовуються організованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди»;
 
109. частину третю виключити;
 
110. 4) в абзаці третьому частини першої статті 19 слова «Державного митного комітету України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слово «податкових» виключити.
 
111. 30. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст.383 із наступними змінами):
 
112. 1) у частині сьомій статті 8 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
113. 2) у частині п’ятій статті 24 слова «державну податкову інспекцію» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
114. 3) у частині п’ятій статті 44 слова «органів державної податкової служби» замінити словами „органів доходів і зборів».
 
115. 31. У Законі України „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №11, ст.50 із наступними змінами):
 
116. 1) у пункті першому частини першої статті 2 слова «митні органи» виключити, а слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
117. 2) у пункті «а» частини першої статті 14 слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
118. 32. У частині другій статті 17 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №15, ст.86 із наступними змінами) після слів «не поширюються на працівників» доповнити словами «органів доходів і зборів», а слова «податкових органів» виключити.
 
119. 33. У статті 12-1 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №12, ст.81 із наступними змінами) слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
120. 34. У Законі України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №10, ст.62):
 
121. 1) у частині третій статті 3 після слів «Генеральна прокуратура України» доповнити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова „державної митної справи» виключити;
 
122. 2) у частині третій статті 4 слова «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
123. 3) у частині першій статті 7 після слів «оперативно-розшукову діяльність, банки» доповнити словами ‘„органи доходів і зборів», а слово „митні» виключити.
 
124. 35. У тексті Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №10, ст.60 із наступними змінами) слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» у всіх відмінках і числах замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідних відмінках і числі, а слова «митний орган України» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
125. 36. У Законі України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №17, ст.121 із наступними змінами):
 
126. 1) у частині першій статті 28 слова «Про банкрутство» замінити словами «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
 
127. 2) у статті 35:
 
128. в абзаці четвертому частини першої слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів»;
 
129. у частині п’ятій слова «Органи державної податкової служби» замінити словами «Органи доходів і зборів», а слово «позачергової» виключити.
 
130. 37. У частині четвертій статті 40 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №18, ст.78 із наступними змінами) слова «органи державної податкової та митної служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
131. 38. У пункті 13 частини першої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №24, ст.137 із наступними змінами) слово «податкових» замінити словами «органів та органів доходів і зборів».
 
132. 39. У пункті 37-10 частини другої статті 7 Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №51, ст.292 із наступними змінами) слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
133. 40. У підпункті 2 пункту «б» частини першої статті 35 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст.170 із наступними змінами) слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
134. 41. Частину другу статті 14 Закону України «Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №23, ст.121 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
135. «Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування здійснюють органи доходів і зборів; ведення персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування ? Пенсійний фонд України відповідно до законодавства».
 
136. 42. У Законі України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №№27-28, ст.182):
 
137. 1) в абзаці восьмому розділу ІІІ слова «податкової адміністрації та митної служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
138. 2) у статті 6 розділу VІ:
 
139. в абзаці першому слова «податкової адміністрації» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
140. в абзаці другому слова «Державної податкової адміністрації» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
141. 43. У Законі України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №40, ст.249 із наступними змінами) слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
142. 44. У тексті Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №46, ст. 280 із наступними змінами) слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
143. 45. У Законі України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №9, ст.65 із наступними змінами):
 
144. 1) у частині першій статті 3 слова «Державною митною службою України (далі ? Службою)» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
145. 2) у пункті 2 частини 4 статті 27 слова «митних органів» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
146. 3) у тексті Закону слово «Служба» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідних відмінку.
 
147. 46. У Законі України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №12, ст.80 із наступними змінами):
 
148. 1) у частині другій статті 3 слова «Державній митній службі України (далі ? Служба)» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
149. 2) у тексті Закону:
слово «Служба» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку;
 
150. 47. У Законі Україні «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №11, ст.78 із наступними змінами):
 
151. 1) у частині другій статті 3 слова «Державній митній службі України (далі ? Служба)» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
152. 2) у тексті Закону:
 
153. слово «Служба» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку;
 
154. слова „митний орган України» та „митний орган» у всіх відмінках замінити словами „орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
155. 48. У Законі України „Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №5, стаття 44 із наступними змінами):
 
156. 1) у статті 2:
 
157. в абзаці другому частини четвертої слова «митного органу» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
158. в абзаці третьому частини четвертої слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
159. 2) частини четверту і п’яту статті 3 викласти в такій редакції:
 
160. «4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити орган доходів і зборів ? митницю (якщо імпортуються або експортуються за таким договором товари) або державну податкову інспекцію (якщо імпортуються або експортуються за таким договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).
 
161. Митниці здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним договором та інформують органи доходів і зборів про порушення строків надходження товарів, передбачених частиною першою статті 2 цього Закону.
 
162. Державні податкові інспекції здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерним договором та інформують митниці про фактичний експорт робіт і послуг для забезпечення контролю за своєчасним надходженням товарів, що повинні бути імпортовані.
 
163. «5. Органи доходів і зборів мають право за результатами документальних перевірок стягувати у безспірному порядку з суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України пеню, передбачену цією статтею».
 
164. 49. У пункті 10 частини 2 статті 25 Закону України „Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №14, ст.81 із наступними змінами) слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
165. 50. У частині другій статті 35 Закону України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №22, ст.198 із наступними змінами) слова «державної митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
166. 51. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №24, ст.207 із наступними змінами):
 
167. 1) у частині першій статті 3 слова «податковими органами» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
168. 3) пункт 3 частини першої статті 44 після слів «пов'язані з трудовими правовідносинами» доповнити словами «та зобов’язання за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 
169. 4) статтю 65 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
170. «8. У разі виконання судового рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці у заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, боржник є податковим агентом, який виконує судове рішення з відрахуванням податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із сум, які належать до виплати стягувачу»;
 
171. 5) у частині першій статті 70 після слів «що залишається після утримання податків» доповнити словами «зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 
172. 52. В абзаці другому частини сьомої статті 17 Закону України „Про архітектурну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №31, ст.246 із наступними змінами) слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».
 
173. 53. У Законі України „Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №48, ст.405 із наступними змінами):
 
174. 1) у частині другій статті 8 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
175. 2) у статті 21:
 
176. у частині першій слова «митному органу» замінити словами «органу доходів і зборів», слова «митними органами України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
177. у частині другій слова «митними органами» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
178. 3) у частині першій статті 22 слова «митними органами України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
179. 4) у частині першій статті 28 слово «митними» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
180. 54. У тексті Закону України «Про транзит вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.446 із наступними змінами) слова «митні органи» у всіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
181. 55. У тексті Закону України „Про гуманітарну допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.451 із наступними змінами) слова „митними і податковими органами України», митні органи», «митний орган України», «державна податкова служба» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
182. 56. У статті 4 Закону України «Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №51, ст.454 із наступними змінами):
 
183. 1) у частині першій слова «центральним органом митної служби України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
184. 2) у частині другій слова „митними органами України» замінити словами „органами доходів і зборів».
 
185. 57. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №22, ст.171 із наступними змінами):
 
186. 1) в абзаці одинадцятому частини 1 статті 11 після слів «соціального захисту населення» доповнити словами «та органу доходів і зборів»;
 
187. 2) у пункті 5 частини другої статті 12 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
188. 3) в абзаці другому частини 1 статті 20 слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
189. 58. У частині другій статті 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст.298 із наступними змінами) після слів «державної податкової» доповнити словами «та митної».
 
190. 59. У частині п’ятій статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №35, ст.290 із наступними змінами) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
191. 60. У статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №5, ст.30 із наступними змінами) слова «органам державної податкової служби» замінити словами «органам доходів і зборів».
 
192. 61. У пункті 2 частини 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №14, ст.71 із наступними змінами) слова «державних податкових органів» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
193. 62. В абзаці третьому підпункту 14.19 пункту 14.1 статті 14 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №29, ст.137 із наступними змінами) слова «Державна податкова служба України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
194. 63. У Законі України «Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №24, ст.128 із наступними змінами):
 
195. 1) в абзаці третьому частини третьої статті 5 слова «органом державної податкової служби» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
196. 2) у частині другій статті 13-1 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
197. 64. У статті 6 Закону України „Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105 із наступними змінами) слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
198. 65. У пункті 6 частини третьої статті 6 Закону України «Про політичні партії в України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №23, ст.18 із наступними змінами) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
199. 66. У Законі України „Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №50, ст.262 із наступними змінами):
 
200. 1) у статті 4-1:
 
201. у частині другій слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
202. у частині п’ятій слова «державної податкової служби» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
203. 67. В абзаці другому частини 5 статті 21 Закону України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №15, ст.101 із наступними змінами) слова «органам державної податкової служби» замінити словами «органам доходів і зборів».
 
204. 68. У Законі України „Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №17, ст.121 із наступними змінами):
 
205. 1) в абзаці третьому частини першої статті 6 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
206. 2) у частині шостої статті 9 слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
207. 69. У Законі України «Про Товариство Червоного Хреста України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №5, стаття 47 із наступними змінами):
 
208. 1) у статті 18 слова «митних органів» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
209. 2) у статті 24 слова «органах державної податкової служби» замінити словами «органах доходів і зборів».
 
210. 70. У Законі України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №17, ст.140):
 
211. 1) у статті 14 слова «Центральний орган виконавчої влади з питань митної служби здійснює митний контроль» замінити словами „ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
212. 2) в абзаці п’ятому статті 32 слова «територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань митної служби» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
213. 3) у статті 52 слова «центральним органом виконавчої влади з питань митної служби» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
214. 4) у статті 58 слова «центрального органу виконавчої влади з питань митної служби» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
215. 71. У частині другій статті 21 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №23, ст.148 із наступними змінами) слова «митні органи України» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
216. 72. У статті 4 Закону України „Про боротьбу з тероризмом» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №25, ст.180 із наступними змінами) слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» виключити.
 
217. 73. У Законі України „Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №27, ст.208 із наступними змінами):
 
218. 1) у частині першій статті 20:
 
219. у пункті 9 слова «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
220. у пункті 19 слова «Державної митної служби України» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
221. у пункті 33 слово «митними» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
222. 2) у тексті Закону слова «митні органи України» та «митні органи» у всіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
223. 74. У тексті Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №31, ст.263 із наступними змінами): слова «державної податкової служби» замінити словами «податків і зборів», слова «орган державної податкової служби» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі, а слова «центральний орган державної податкової служби» замінити словами „центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
224. 75. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49, ст.376 із наступними змінами):
 
225. 1) у статтях 11, 14, 21, 40 слова «фіксований податок» виключити;
 
226. 2) у статті 21:
 
227. в абзаці п’ятому частини першої статті 21 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
228. в частині другій слова «постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів» замінити словами «реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)».
 
229. 76. У статті 22 Закону України «Про поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №7, ст.47 із наступними змінами) слова «митний орган» замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних відмінках та множині.
 
230. 77. У Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №12, ст.155 із наступними змінами):
 
231. 1) у частині другій статті 38 після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «митної справи» виключити;
 
232. 2) у пункті 9 частини першої статті 39 після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «митної справи» виключити.
 
233. 78. У статті 15 Закону України «Про захист суспільної моралі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №14, ст.192, 2010 р., № 10, ст.105) слова «Державна митна служба України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
234. 79. В абзаці четвертому підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №49, ст.527 із наступними змінами) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
235. 80. У тексті Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №51, ст.553 із наступними змінами) слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
236. 81. У статті 24 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №6, стор. 267, ст.147 із наступними змінами) слова «митні органи» у всіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
237. 82. У частині шостій статті 15 Закону України „Про театри і театральну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №26, ст.350 із наступними змінами) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
238. 83. У частині п’ятій статті 15 Закону України «Про виноград та виноградне вино» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №31, стор. 1238, ст.419 із наступними змінами) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
239. 84. У частині другій статті 3 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №27, стор. 990, ст.230 із наступними змінами) слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
240. 85. В абзаці четвертому частини 1 статті 42 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, стор. 1126, ст.268 із наступними змінами) слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
241. 86. У Законі України «Про управління об'єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №46, ст.456 із наступними змінами):
 
242. 1) у статті 11:
 
243. в абзаці восьмому частини 5 слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів»;
 
244. у частині 11 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
245. 2) в абзаці першому частини 2 статті 12 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
246. 87. У частині другій статті 3 Закону України „Про заборону грального бізнесу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., №38, ст.536 із наступними змінами) слова «органів державної податкової служби» замінити словами „органів доходів і зборів».
 
247. 88. У Законі України «Про прикордонний контроль» (Відомості Верховної Ради України, 2010, №6, ст.46 із наступними змінами):
 
248. 1) у пункті 19 частини першої статті 1 слова «начальником митного органу» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
249. 2) в абзаці другому частини четвертої статті 5 слова «керівником митного органу» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
250. 3) в абзаці другому частини шостої статті 6 слова «із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи» замінити словами «з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
251. 4) в абзаці другому частини другої статті 25 слова «керівником митного органу» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
252. 5) у тексті Закону слова «митний орган» у всіх відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку.
 
253. 89. У частині 2 статті 43 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№35, 36 стор.1220, ст.491 із наступними змінами) слова «органами державної податкової служби» замінити словами «органами доходів і зборів», а слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
254. 90. У Законі України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №21, ст.144 із наступними змінами):
 
255. 1) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:
 
256. «2. Розподіл повноважень, передбачених частиною першою цієї статті, між органами доходів і зборів визначається законодавством»;
 
257. 2) частину другу статті 38 викласти в такій редакції:
 
258. «2. Рішення про призупинення митного оформлення продукції приймає орган доходів і зборів»;
 
259. 3) у тексті Закону слова «митний орган» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
260. 91. У Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №40, ст.404 із наступними змінами):
 
261. 1) у статті 4:
 
262. у підпункті «е» пункту 1 частини першої слова «митної служби, державної податкової служби» замінити словами «доходів і зборів»;
 
263. 2) у частині третій статті 12 слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів»;
 
264. 3) в абзаці другому примітки 3 додатку слова «орган державної податкової служби» замінити словами «орган доходів і зборів».
 
265. 92. Пункт 1 частини 11 статті 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №1, ст.2 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
 
266. «1) для фізичної особи ? прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з'ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів доходів і зборів про відмову від одержання реєстраційного номера облікової картки платника податків».
 
267. 93. В абзаці шостому частини 1 статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№19 - 20, ст.179 із наступними змінами) слово «митних» замінити словами «доходів і зборів».
 
268. 94. У тексті Закону України «Про Фонд державного майна України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №28, ст.311) слова «центральним органом державної податкової служби» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
269. 95. У частині 3 статті 23 Закону України «Про громадські об'єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №1, ст.1) слова «органах державної податкової служби» замінити словами «органах доходів і зборів».
 
270. 96. В абзаці чотирнадцятому частини четвертої статті 9 Закону України «Про особливості приватизації вугледобувних підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 2013, № 8, ст.66) слова «органу державної податкової служби» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
271. 97. У пункті 7 Закону України «Про правила етичної поведінки» від 17 травня 2012 року № 4722-VІ слова «державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
272. 98. У Законі України «Про морські порти України» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р. № 7, ст.65):
 
273. 1) у частині другій статті 11 слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
274. 2) у тексті Закону слова «митний орган» замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних відмінках та множині.
 
275. 99. У тексті статті 8 Закону України «Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні» 21 червня від 2012 р, № 4999-VІ слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «митний орган України» та «митний орган» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
276. 100. У тексті Закону України «Про індустріальні парки» від 21 червня 2012 року № 5018-VІ слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику», «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»/
 
277. 101. Пункт 18 частини 2 статті 22 Закону України «Про зайнятість населення» 5 липня 2012 року № 5067-VІ викласти в такій редакції:
 
278. «18) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом України. Таке розслідування здійснюється шляхом звіряння даних, зазначених у документах страхувальника, з базою даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійного фонду України, а в разі потреби ? шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників».
 
279. 102. В абзаці другому частини другої статті 14 Закону України «Про державні лотереї в Україні» 6 вересня 2012 року № 5204-VІ слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
280. 103. У Законі України «Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 року№ 5479-VІ слова «органи державної податкової служби» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
281. 104. У Законі України Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст.145) слова «митних органів» замінити словами „органів доходів і зборів».
 
282. 105. У Законі України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст.755 із наступними змінами) слово «митниці» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
283. 106. У Закону України „Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 15, ст.193:
 
284. 1) у пункті 1 слова «збору на обов’язкове державне пенсійне страхування» замінити словами «єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», слова «акцизного збору» ? словами «акцизного податку», слова «податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» ? словами «збору за першу реєстрацію транспортного засобу», слова «державного мита» ? словами „мита», слова «збору за спеціальне використання природних ресурсів» ? словами „збору за спеціальне використання води» та «збору за спеціальне використання лісових ресурсів»;
 
285. 2) пункт 2 викласти у такій редакції:
 
286. «2) уповноваженими органами України у розумінні підпункту "d" пункту 1 статті 3 Конвенції (додаток В) є:
 
287. центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику (в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску) та забезпечує її реалізацію».
 
288. 107. У частині другій статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст.389 із наступними змінами) слова «валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» замінити словами «контролю органами доходів і зборів, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства».
 
289. 108. У статті 21 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст.258 із наступними змінами) слова «митного органу» замінити словом «митниці».
 
290. 109. У статті 26 Закону України «Про поштовий зв'язок» (Відомості Верховної Ради України, , 2002 р., № 6, ст.39 із наступними змінами) слова «митний орган» замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних відмінках та множині.
 
291. 110. У статті 45 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст.64 із наступними змінами) слова «митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
292. 111. У статті 19 Закону України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст.162 із наступними змінами) слова «митними органами» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
293. 112. У статті 44 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 19, ст. 98 із наступними змінами) слова «митні органи» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
294. 113. У статті 15 Закону України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №19, ст.80 із наступними змінами) слова «податкові та митні органи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
295. 114. У Законі України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №4, ст. 18 із наступними змінами):
 
296. 1) у пункту 11 статті 7 слова «плати за замелю та сплати земельного податку» замінити словами «плати за землю»;
 
297. 2) у статті 30 слова «сплати земельного податку» замінити словами «плати за землю».
 
298. 115. У статті 38 Закону України «Про карантин рослин» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №34, ст.352 із наступними змінами) слова «митними органами» замінити словами «органами доходів і зборів».
 
299. 116. У тексті Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України від 28.07.1992 - 1992р., №30, ст.416) слова «митні органи» у всіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
300. 117. У частині третій статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року № 15-93 слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику» замінити словами «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
301. 118. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13-17, ст.112 із наступними змінами):
 
302. 1) у статті 1:
 
303. у частині 1:
 
304. у пункті 1 після слів «Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування» доповнити словами « (далі - Державний реєстр)»;
 
305. доповнити пунктом 3? такого змісту:
 
306. «3?) органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику (в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску) та забезпечує її реалізацію (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику) та його територіальні органи»;
 
307. у пункті 6 слова «територіальними органами Пенсійного фонду України» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
308. доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
309. «6?) основне місце обліку платника єдиного внеску - місцезнаходження юридичної особи, відокремленого підрозділу юридичної особи, місце проживання фізичної особи на підставі відомостей що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;
 
310. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
311. «7) Пенсійний фонд України (далі - Пенсійний фонд) -орган, уповноважений відповідно до цього Закону вести реєстр застрахованих осіб Державного реєстру та виконувати інші функції, передбачені законом»;
 
312. 2) у статті 5:
 
313. у частині першій:
 
314. абзац перший викласти в такій редакції:
 
315. «1. Облік осіб, зазначених у частині першій статті 4 цього Закону, ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
316. в абзаці другому слова «Пенсійним фондом» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
317. в абзаці сьомому слова «Пенсійним фондом» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
318. у частині другій:
 
319. в абзаці першому слова «Пенсійним фондом» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
320. доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
 
321. «Органи доходів і зборів повідомляють Пенсійний фонд про взяття на облік як платників єдиного внеску зазначених осіб, на підставі чого Пенсійний фонд вносить відповідні відомості до реєстру застрахованих осіб;
 
322. Порядок здійснення такого повідомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом»;
 
323. у частині третій:
 
324. абзац перший викласти в такій редакції:
 
325. «3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4, 5 та 8 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом, , безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік, в якому для платників, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, зазначається клас професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника. Клас професійного ризику виробництва визначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»;
 
326. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
327. «Порядок надання органом доходів і зборів відомостей про клас професійного ризику виробництва визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України»;
 
328. 3) у статті 6:
 
329. у частині першій:
 
330. у пункті 1 слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів та Пенсійного фонду у межах їх компетенції»;
 
331. у пункті 2 слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
332. у пункті 3 слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів та Пенсійного фонду у межах їх компетенції»;
 
333. у пункті 4 слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів та Пенсійного фонду»;
 
334. у частині другій:
 
335. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
336. «3) допускати посадових осіб органу доходів і зборів до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, а до проведення перевірки щодо достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, та для призначення пенсій - посадових осіб органів Пенсійного фонду України, за наявності направлення та/або наказу на перевірку та посвідчення осіб, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають у процесі перевірки»;
 
337. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
338. «4) подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, в порядку та за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування»;
 
339. у пункті 5 слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
340. у пункті 8 слова «територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «орган доходів і зборів»;
 
341. у пункті 10 слова «Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «Державного реєстру»;
 
342. у пункті 11 слова «у територіальному органі Пенсійного фонду» замінити словами «в органах доходів і зборів»;
 
343. 4) у статті 8:
 
344. друге речення частини другої виключити;
 
345. частину четверту викласти в такій редакції:
 
346. «4. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається цим Законом, Податковим кодексом України, у частині адміністрування, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
347. у частині двадцять восьмій після слів «за пропозицією» доповнити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
348. 5) у статті 9:
 
349. у частині третій:
 
350. в абзаці першому слова «територіальний орган Пенсійного фонду» у всіх відмінках і числах замінити словами «до органів Міністерства доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі;
 
351. доповнити частиною 3? такого змісту:
 
352. «3?. Звітність подається платниками єдиного внеску до органу доходів і зборів:
 
353. 1) особисто платником єдиного внеску або уповноваженою на це особою;
 
354. 2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 
355. 3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку визначеному законодавством»;
 
356. у частині п’ятій слова «територіальних органів Пенсійного фонду» замінити словами «Державного реєстру»;
 
357. у частині шостій:
 
358. в абзаці першому слова «органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
359. абзац другий викласти в такій редакції:
 
360. «Обслуговування коштів єдиного внеску здійснюється згідно з положенням про рух коштів, що затверджується центральними органами виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
361. в абзаці третьому слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
362. у частині восьмій:
 
363. в абзаці другому слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
364. в абзаці п’ятому слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
365. у частині десятій:
 
366. у пункті 1 слова «Пенсійного фонду» у всіх відмінках і числах замінити словами «органу доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі;
 
367. частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
368. «13. Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
369. у частині чотирнадцятій слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів», слова «Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «реєстру страхувальників Державного реєстру»;
 
370. 6) у статті 10:
 
371. у частині третій:
 
372. в абзаці першому слова «Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
373. в абзаці другому слова «Територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «Орган доходів і зборів»;
 
374. в абзаці третьому слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів», слова «Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
375. у частині шостій слова «Територіальний орган Пенсійного фонду» замінити словами «Орган доходів і зборів»;
 
376. у частині сьомій:
 
377. у пункті 2 слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
378. 7) у статті 11
 
379. частину першу викласти в такій редакції:
 
380. «1. Страхові кошти, акумульовані на централізованих рахунках органів доходів і зборів, автоматично перераховуються не пізніше наступного операційного дня після їх зарахування на централізовані рахунки Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на рахунки Накопичувального пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів відповідно до визначених законом пропорцій.
 
381. Обмін інформацією перерахованих на рахунки органів доходів і зборів здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом та зазначеними фондами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
382. у частині другій:
 
383. в абзаці першому слова «Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
384. у пункті 1 після слів «на рахунки» доповнити словами «Пенсійного фонду»;
 
385. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
386. «3. Порядок повернення органами доходів і зборів надміру або помилково сплачених сум, безпідставно стягнених сум єдиного внеску та їх повернення платнику єдиного внеску встановлюється за порядком визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
387. 8) назву Розділу ІV викласти в такій редакції:
 
388. «Розділ ІV. Повноваження органів доходів і зборів, пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску»;
 
389. 9) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
390. «Стаття 12. Завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику
 
391. 1. Завданнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику є забезпечення адміністрування єдиного внеску, шляхом його збору, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску.
 
392. 2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику відповідно до покладених на нього завдань:
 
393. аналізує та спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску;
 
394. забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску;
 
395. здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску;
 
396. встановлює форми, строки і порядок прийняття та обробки звітності, зокрема в електронній формі, від платників щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску;
 
397. формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру, здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру відповідно до цього Закону;
 
398. взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 
399. узагальнює практику застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
400. надає роз'яснення з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
401. здійснює інші функції, передбачені законодавством»;
 
402. 10) доповнити розділ ІV статтею 12? такого змісту:
 
403. «Стаття 12?. Функції Пенсійного фонду
 
404. 1. Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань:
 
405. формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру, здійснює заходи щодо надання інформації з Державного реєстру відповідно до цього Закону;
 
406. взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 
407. здійснює контроль за достовірністю відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 
408. здійснює інші функції, передбачені законодавством»;
 
409. 11) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
410. «Стаття 13. Права органу доходів і зборів
 
411. 1. Органи доходів і зборів мають право:
 
412. 1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску, а також інші відомості, необхідні для виконання органами доходів і зборів функцій, передбачених цим Законом;
 
413. 2) проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.
 
414. Документальні та камеральні перевірки проводяться у порядку, встановленому Податковим кодексом України;
 
415. 3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб - підприємців усунення виявлених порушень законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
416. 4) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок;
 
417. 5) звертатися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство платника єдиного внеску;
 
418. 6) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;
 
419. 7) стягувати з платників несплачені суми єдиного внеску;
 
420. 8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;
 
421. 9) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів;
 
422. 10) здійснювати інші функції, передбачені законодавством».
 
423. 12) доповнити розділ ІV статтею 13? такого змісту:
 
424. «Стаття 13?. Права Пенсійного фонду та його територіальних органів
 
425. 1. Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право:
 
426. 1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості, необхідні для виконання органами Пенсійного фонду функцій, передбачених цим Законом;
 
427. 2) приймати участь у перевірках які проводяться органами доходів і зборів для перевірки достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
428. 3) надавати консультації з питань відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та ведення цього реєстру;
 
429. 4) у разі виявлення за результатами перевірки поданих страхувальником недостовірних відомостей про застрахованих осіб, видавати приписи щодо усунення цих порушень, у разі їх не виконання у місячний строк - вносити відповідні зміні до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
430. 5) Притягувати до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушеннях, пов’язаних з поданням недостовірних відомостей, що використовуються у реєстрі застрахованих осіб;
 
431. 6) здійснювати інші функції, передбачені законодавством»;
 
432. 13) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
433. «Стаття 14. Обов'язки органу доходів і зборів
 
434. 1. Органи доходів і зборів зобов'язані:
 
435. 1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту населення в порядку, визначеному Міністерством доходів і зборів за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;
 
436. 2) щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про основні показники сплати єдиного внеску. Перелік показників, порядок та строки інформування визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
437. 3) здійснювати контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог цього Закону;
 
438. 4) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру страхувальників Державного реєстру
 
439. 5) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру страхувальників Державного реєстру;
 
440. 6) надавати безоплатно платникам єдиного внеску в усній та письмовій формі консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз'яснювати їхні права і обов'язки;
 
441. 7) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, проводити звірення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску»;
 
442. 14) доповнити розділ ІV статтею 14? такого змісту:
 
443. «Стаття 14?. Обов'язки Пенсійного фонду та його територіальних органів
 
444. 1. Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов'язані:
 
445. 1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру органам доходів і зборів, фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування, в порядку визначеному Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що формує та реалізовує державну податкову та митну політику та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
446. 2) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
447. 3) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;
 
448. 4) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру».
 
449. 15) статтю 15 виключити;
 
450. 16) у статті 16:
 
451. у назві статті слова «загальнообов'язкового державного соціального страхування» виключити;
 
452. у частині першій:
 
453. абзац перший викласти в такій редакції:
 
454. «1. Державний реєстр створюється для забезпечення»;
 
455. частину третю викласти в такій редакції:
 
456. «3. Ведення реєстру страхувальників Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 
457. Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
458. 17) у статті 17:
 
459. частину другу викласти в такій редакції:
 
460. «2. Між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом, що ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
461. частину третю виключити;
 
462. частину четверту викласти в такій редакції:
 
463. «4. Інформація з Державного реєстру надається на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом»;
 
464. частину п‘яту викласти в такій редакції:
 
465. «5. Надання доступу до інформації з Державного реєстру здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійним фондом»;
 
466. 18) у статті 18:
 
467. у частині першій:
 
468. абзац перший викласти в такій редакції:
 
469. «1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійного фонду від»;
 
470. в абзаці сьомому слова «органів державної податкової служби» замінити словами «органів доходів і зборів та уповноважених суб’єктів для обліку даних Єдиного державного демографічного реєстру»;
 
471. 19) у статті 19:
 
472. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
 
473. «Реєстр страхувальників формує та веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, користувачами якого є органи доходів і зборів, Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового соціального страхування»;
 
474. б) у пункті першому частини другої слова «Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення» замінити словами «центральним органом державної влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення та Пенсійним фондом»;
 
475. 20) частину першу статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
476. «Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами якого є органи доходів і зборів та фонди загальнообов’язкового соціального страхування»;
 
477. 21) у статті 21
 
478. частину пепршу викласти в такій редакції:
 
479. «1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійний фонд забезпечують захист інформації Державного реєстру відповідно до законодавства»;
 
480. 22) назву розділу VІ викласти в такій редакції:
 
481. «Розділ VІ. Повноваження органів доходів і зборів, Пенсійного фонду та фондів у сфері збору та обліку єдиного внеску. Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску»;
 
482. 23) статтю 23 викласти в такій редакції:
 
483. «Стаття 23. Повноваження Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування
 
484. 1. На виконання своїх повноважень Пенсійний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування мають право безоплатно отримувати від органів доходів і зборів відомості про суми надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових санкцій та суми коштів, перерахованих на їхні рахунки, а в разі виявлення розбіжностей - письмову інформацію про причини таких розбіжностей.
 
485. Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування мають право безоплатно отримувати доступ до баз даних Державного реєстру в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
486. 2. Пенсійний фонд та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування зобов'язані:
 
487. 1) надавати центральному органу державної влади, що формує та реалізує державну податкову і митну політику відомості про свої рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для перерахування на них страхових коштів, та завчасно повідомляти про зміну таких рахунків;
 
488. 2) надавати центральному органу державної влади, що формує та реалізує державну податкову і митну політику відомості, необхідні для відкриття рахунків органам доходів і зборів у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідно до цього Закону;
 
489. 3) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну податкову та митну політику, Пенсійний фонд, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюють обмін інформацією також в інших випадках, передбачених цим Законом. Порядок здійснення такого обміну визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування»;
 
490. 24) у статті 24:
 
491. у частині першій слова «органі Пенсійного фонду» замінити словами «органі доходів і зборів», слова «у Пенсійному фонді України» замінити словами «в органі доходів і зборів»;
 
492. у частині другій:
 
493. в абзаці першому слова «правлінням Пенсійного фонду» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
494. в абзаці другому слова «органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
495. 25) у статті 25:
 
496. у частині першій слова «органами Пенсійного фонду» замінити словами «органами доходів і зборів та органами Пенсійного фонду»;
 
497. у частині четвертій:
 
498. абзац перший викласти в такій редакції:
 
499. «4. Орган доходів і зборів у порядку, за формою і в строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату»;
 
500. в абзаці третьому слова «робочих» замінити словами «календарних»;
 
501. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
502. «У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом доходів і зборів шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку»;
 
503. доповнити абзацами п’ятим - сьомим такого змісту:
 
504. «Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску з повідомлення про це органу доходів і зборів який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.
 
505. Орган доходів і зборів який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення органом доходів і зборів не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.
 
506. Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
507. Абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;
 
508. абзаци восьмий - дев‘ятий викласти в такій редакції:
 
509. «У разі якщо згоди з органу доходів і зборів не досягнуто, платник єдиного внеску зобов'язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти календарних днів з дня надходження рішення відповідного органу доходів і зборів або оскаржити вимогу до органу доходів із зборів вищого рівня чи в судовому порядку.
 
510. У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, орган доходів і зборів надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки»;
 
511. в абзаці десятому слова «в абзаці шостому» замінити словами «в абзаці дев’ятому», а слова «територіальний орган Пенсійного фонду» - «орган доходів і зборів»;
 
512. у частині п’ятій слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
513. у частині одинадцятій:
 
514. у пункті третьому слова «територіальним органом Пенсійного фонду» замінити словами «органом доходів і зборів»;
 
515. пункт четвертий виключити;
 
516. у частині 12:
 
517. в абзаці першому слова «Органи Пенсійного фонду» замінити словами «Органи доходів і зборів»;
 
518. у пункті 1 слова «органів Пенсійного фонду» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
519. у частині тринадцятій:
 
520. в абзаці другому слова «територіального органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів»;
 
521. у пункті 14:
 
522. в абзац першому слова «органу Пенсійного фонду» замінити словами «органу доходів і зборів», слова «Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
523. в абзаці другому слова «орган Пенсійного фонду» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі;
 
524. перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:
 
525. «Оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення органом доходів і зборів вищого рівня та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику або судом рішення у справі»;
 
526. доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
527. «Порядок, строки та процедура оскарження вимоги про сплату єдиного внеску розповсюджується на оскарження рішень органу доходів і зборів нарахування пені та застосування штрафів».
 
528. у частині п’ятнадцятій слова «територіальний орган Пенсійного фонду» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі;
 
529. частини вісімнадцяту та дев’ятнадцяту виключити;
 
530. 25) у статті 26:
 
531. у частині третій:
 
532. абзац перший викласти в такій редакції:
 
533. «3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за розголошення інформації про застрахованих осіб, невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, визначених цим Законом, несуть відповідальність згідно із законом»;
 
534. в абзаці другому слова «орган Пенсійного фонду» у всіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
535. ІІ. Прикінцеві положення
 
536. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку проведенням адміністративної реформи».
 
537. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
538. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
539. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.