Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пені у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати або її затримки (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пені у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати або її затримки
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1.Пункт 3 статті 175 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131 із змінами ) викласти в такій редакції:
 
5. «3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам, а також сплачено у повному розмірі пеню за період затримки виплати.
 
6. Розмір пені, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати встановлюється в розмірі 0,5 відсотка від не отриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати.».
 
7. 2.Главу VІІ Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971, додаток N50, ст. 375 із змінами) доповнити статтею 115-1 такого змісту:
 
8. «Стаття 115-1. Виплата заробітної плати із порушенням строків
 
9. При виплаті заробітної плати із порушенням строків роботодавець здійснює компенсацію втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати та сплачує пеню працівникам.
 
10. Компенсація втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати провадиться роботодавцем відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
11. Розмір пені, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати заробітної плати встановлюється в розмірі 0,5 відсотка від не отриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати.».
 
12. 3.Статтю 34 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 17, ст. 121 із змінами) викласти у такій редакції:
 
13. «Стаття 34. Виплата заробітної плати із порушенням строків
 
14. При виплаті заробітної плати із порушенням строків працівникам провадиться компенсація втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством та сплачується пеня.
 
15. Розмір пені, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати заробітної плати встановлюється в розмірі 0,5 відсотка від не отриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати.».
 
16. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.