Кількість абзаців - 110 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни кодифікації видів економічної діяльності (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни кодифікації видів економічної діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. У підпункті 87.3.4 пункту 87.3 статті 87 слова і цифри « (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (30.11, 33.15 КВЕД ДК 009: 2010)».
 
6. 2. У пункті 154.6 статті 154:
 
7. у підпункті 2.5 слова і цифри « (гр. 65 - гр. 67 Секції J КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 64.91, 64.92, 64.99, 65.11, 65.12, 65.20, 65.30, 66.11, 66.12, 66.19, 66.21, 66.22, 66.29, 66.30 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
8. у підпункті 2.8 слова і цифри « (гр. 70, 71 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (41.10, 42.11, 42.12, 42.13, 42.21, 42.22, 42.91, 42.99, 68.10, 68.20, 68.31, 68.32, 77.11, 77.12, 77.21, 77.22, 77.29, 77.31, 77.32, 77.33, 77.34, 77.35, 77.39, 81.10 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
9. у підпункті 2.9 слова і цифри « (гр. 64 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (53.10, 53.20, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
10. у підпункті 2.17 слова і цифри « (гр. 74 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (02.40, 59.11, 59.20, 63.99, 64.20, 69.10, 69.20, 70.10, 70.21, 70.22, 71.11, 71.12, 71.20, 73.11, 73.12, 73.20, 74.10, 74.20, 74.30, 74.90, 77.40, 78.10, 78.20, 78.30, 80.10, 80.20, 80.30, 81.21, 81.22, 81.29, 82.11, 82.19, 82.20, 82.30, 82.91, 82.92, 82.99 КВЕД ДК 009: 2010)».
 
11. 3. У статті 209:
 
12. 1) у пункті 209.15:
 
13. у підпункті «б» підпункту 209.15.1:
 
14. в абзаці третьому цифри і слово « (01.41.0 КВЕД)» виключити;
 
15. в абзаці сьомому цифри і слово « (74.14.0 КВЕД)» виключити;
 
16. у підпункті 209.15.4:
 
17. у підпункті «а» цифри і слово « (05.02.0, 05.01.0 КВЕД)» замінити цифрами і словами « (03.12, 03.22 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
18. у підпункті «б» цифри і слово « (05.02.0, 05.01.0 КВЕД)» замінити цифрами і словами « (03.11, 03.21 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
19. 2) пункт 209.16 виключити;
 
20. 3) пункт 209.17 викласти в такій редакції:
 
21. «209.17. Дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства поширюється на:
 
22. 209.17.1. вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (01.11 КВЕД ДК 009: 2010);
 
23. 209.17.2. вирощування рису (01.12 КВЕД ДК 009: 2010);
 
24. 209.17.3. вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів (01.13 КВЕД ДК 009: 2010);
 
25. 209.17.4. вирощування тютюну (01.15 КВЕД ДК 009: 2010);
 
26. 209.17.5. вирощування прядивних культур (01.16 КВЕД ДК 009: 2010);
 
27. 209.17.6. вирощування інших однорічних і дворічних культур
 
28. (01.19 КВЕД ДК 009: 2010) (крім вирощування зрізаних квітів і квітів у бутонах);
 
29. 209.17.7. вирощування винограду (01.21 КВЕД ДК 009: 2010);
 
30. 209.17.8. вирощування зерняткових та кісточкових фруктів
 
31. (01.24 КВЕД ДК 009: 2010);
 
32. 209.17.9. вирощування ягід, горіхів та інших фруктів
 
33. (01.25 КВЕД ДК 009: 2010);
 
34. 209.17.10. вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур (01.28 КВЕД ДК 009: 2010) (крім вирощування наркотичних культур);
 
35. 209.17.11. вирощування інших багаторічних культур
 
36. (01.29 КВЕД ДК 009: 2010) (крім вирощування каучукових дерев для збирання латексу);
 
37. 209.17.12. відтворення рослин (01.30 КВЕД ДК 009: 2010) (крім вирощування рослин для декоративних цілей, у тому числі дернини для пересаджування);
 
38. 209.17.13. розведення великої рогатої худоби молочних порід
 
39. (01.41 КВЕД ДК 009: 2010);
 
40. 209.17.14. розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
 
41. (01.42 КВЕД ДК 009: 2010);
 
42. 209.17.15. розведення коней та інших тварин родини конячих
 
43. (01.43 КВЕД ДК 009: 2010);
 
44. 209.17.16. розведення овець і кіз (01.45 КВЕД ДК 009: 2010);
 
45. 209.17.17. розведення свиней (01.46 КВЕД ДК 009: 2010);
 
46. 209.17.18. розведення свійської птиці (01.47 КВЕД ДК 009: 2010);
 
47. 209.17.19. розведення інших тварин (01.49 КВЕД ДК 009: 2010):
 
48. - вирощування та розведення напівсвійських та інших тварин;
 
49. - одержування шкур хутрових сільськогосподарських тварин, шкіри плазунів і птахів у результаті діяльності з їх розведення на фермах;
 
50. - діяльність ферм із розведення хробаків, равликів, молюсків;
 
51. - розведення шовкопряда, одержування коконів шовкопряда;
 
52. - бджільництво, одержування меду та бджолиного воску;
 
53. - одержування сирої шкури свиней;
 
54. 209.17.20. змішане сільське господарство (01.50 КВЕД ДК 009: 2010);
 
55. 209.17.21. допоміжну діяльність у рослинництві
 
56. (01.61 КВЕД ДК 009: 2010);
 
57. 209.17.22. допоміжну діяльність у тваринництві
 
58. (01.62 КВЕД ДК 009: 2010) (крім діяльності ковалів з підковування коней);
 
59. 209.17.23. післяурожайну діяльність (01.63 КВЕД ДК 009: 2010) (крім очищення волокон бавовни, підготовку какао-бобів, наприклад очищення);
 
60. 209.17.24. оброблення насіння для відтворення
 
61. (01.64 КВЕД ДК 009: 2010);
 
62. 209.17.25. лісівництво та іншу діяльність у лісовому господарстві (02.10 КВЕД ДК 009: 2010);
 
63. 209.17.26. лісозаготівлі (02.20 КВЕД ДК 009: 2010);
 
64. 209.17.27. збирання дикорослих недеревних продуктів
 
65. (02.30 КВЕД ДК 009: 2010);
 
66. 209.17.28. надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
 
67. (02.40 КВЕД ДК 009: 2010) (крім консультування з питань ведення лісового господарства);
 
68. 209.17.29. прісноводне рибальство (03.12 КВЕД ДК 009: 2010)
 
69. (крім збирання прісноводних матеріалів);
 
70. 209.17.30. морське рибництво (аквакультура)
 
71. (03.21 КВЕД ДК 009: 2010):
 
72. - розведення риби в морській воді;
 
73. - одержування ікри двостулкових молюсків (мідій тощо), омарів, креветок, мальків риб та її ручне оброблення;
 
74. - вирощування червоних водоростей та інших їстівних морських водоростей;
 
75. - розведення ракоподібних, двостулкових молюсків, інших молюсків та інших водних тварин у морській воді;
 
76. - рибництво (аквакультура) у солоній воді;
 
77. - рибництво (аквакультура) у резервуарах із морською водою;
 
78. - функціонування рибоводних заводів із розведення морських видів риби;
 
79. 209.17.31. прісноводне рибництво (аквакультура)
 
80. (03.22 КВЕД ДК 009: 2010):
 
81. - розведення риби в прісній воді;
 
82. - розведення прісноводних ракоподібних, двостулкових молюсків, інших молюсків та інших водних тварин у прісній воді;
 
83. - функціонування рибоводних заводів із розведення прісноводних видів риби;
 
84. - розведення жаб;
 
85. 209.17.32. надання ландшафтних послуг (81.30 КВЕД ДК 009: 2010):
 
86. - рослини для:
 
87. - - водних об’єктів із проточною або стоячою водою (водойм, ставків, басейнів, канав, систем стічних вод від зрошення рослин);
 
88. - - захисту від шуму, вітру, ерозії, видимості та яскравості;
 
89. 209.17.33. обробку чи переробку продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, що вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб)
 
90. (03.11, 03.12, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.62, 10.71, 10.73, 10.81, 10.91 КВЕД ДК 009: 2010).».
 
91. 4. У статті 291:
 
92. 1) у першому реченні абзацу четвертого підпункту 2 пункту 291.4 слова і цифри « (група 70.31 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (68.31 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
93. 2) у підпункті 291.5.2 пункту 291.5 слова і цифри
 
94. « (група 74.3 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами
 
95. « (71.20 КВЕД ДК 009: 2010)».
 
96. 5. У Розділі ХХ «Перехідні положення»:
 
97. 1) у першому реченні абзацу першого пункту 1 підрозділу 3 слова і цифри « (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (30.11, 33.15 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
98. 2) у пункті 17 підрозділу 4:
 
99. у підпункті «а» слова і цифри « (група 55 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (55.10, 56.10, 56.21, 56.29, 56.30 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
100. в абзаці першому підпункту «б» слова і цифри « (група 17 - група 19 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити словами і цифрами « (групи розділів 13-15 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
101. у підпункті «в» слова і цифри « (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (35.11 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
102. у підпункті «г» слова і цифри « (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (30.11, 33.15 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
103. у підпункті «д» слова і цифри « (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (28.30 КВЕД ДК 009: 2010)»;
 
104. 3) у пункті 4 підрозділу 6 слова і цифри « (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009: 2005)» замінити цифрами і словами « (30.11, 33.15 КВЕД ДК 009: 2010)».
 
105. ІІ. Прикінцеві положення
 
106. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
107. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
108. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
109. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.