Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до до статті 59 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо митного оформлення радіоактивних матеріалів (Друге читання)

0. Закон УкраЇни
 
1. Про внесення зміни до статті 59 Закону України
 
2. «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо митного оформлення
 
3. радіоактивних матеріалів»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Статтю 59 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2004 р.,
 
6. № 19, ст. 257) доповнити частиною такого змісту:
 
7. «Пропуск радіоактивних матеріалів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються митними органами за наявності отриманого з використанням засобів інформаційних технологій дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів у разі їх міжнародного перевезення.».
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.