Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності посадових осіб операторів електронних майданчиків (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності посадових осіб операторів електронних майданчиків
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) у другому реченні частини третьої статті 38 слово «статтею» замінити словами «частинами четвертою, п’ятою статті»;
 
6. 2) статтю 164-14 викласти в такій редакції:
 
7. «Стаття 164-14. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
 
8. Необґрунтована відмова від проведення реєстрації осіб, які бажають стати замовниками або учасниками процедури електронного реверсивного аукціону, а так само порушення регламенту електронного майданчика -
 
9. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб операторів електронних майданчиків від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
10. Необґрунтована відмова від організації чи проведення електронного реверсивного аукціону -
 
11. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб операторів електронних майданчиків від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
12. Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частинами першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -
 
13. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб операторів електронних майданчиків від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
14. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування визначених законом процедур; застосування процедур закупівлі з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, в тому числі оформлення документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, оцінка пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій) не за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), що міститься у документації конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), укладення з учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти за цінами і обсягами, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації); неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства; неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури; непроходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель відповідно до вимог закону; неподання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, -
 
15. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
16. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у частині четвертій цієї статті, -
 
17. тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
18. 3) у пункті 1 частини першої статті 255 в абзаці «органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3, 164-14, 166-1-166-4)» цифри «164-14, « виключити.
 
19. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.