Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Цивільного та Господарського кодексів України (щодо договорів комерційної концесії) (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Цивільного та Господарського кодексів України (щодо договорів комерційної концесії)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. У Цивільному кодексі України (ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356, з наступними змінами):
 
6. 1. У статті 1118:
 
7. частину 2 викласти у такій редакції:
 
8. «2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.»
 
9. частину 3 виключити.
 
10. частину 4 вважати частиною третьою.
 
11. 2. частину другу статті 1122 викласти у такій редакції:
 
12. «2. Нікчемними визнаються наступні умови договору комерційної концесії:
 
13. 1) Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни.
 
14. 2)Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.»
 
15. 3. частину третю статті 1122 виключити.
 
16. 4. У Господарському кодексі України (ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 з наступними змінами):
 
17. частину 2 статті 367 викласти у наступній редакції:
 
18. «2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності.»
 
19. ІІ. Прикінцеві положення
 
20. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
22. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
23. забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.