Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров`я (Друге читання)

0. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я
 
2. Цей Закон встановлює мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я та скорочення працівників цих закладів.
 
3. Завданням Закону є забезпечення дотримання конституційного права громадян на охорону здоров’я незалежно від місця їх проживання та запобігання масовій ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров’я.
 
4. Стаття 1. Введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я
 
5. Ввести мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, що включає:
 
6. - безпосередню ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі, які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форм власності;
 
7. - реорганізацію закладів охорони здоров'я, що призводить до зміни їх головного призначення та/або скорочення кількості працівників і зменшення кількості ліжкомісць;
 
8. - інші форми реорганізації, направлені на закриття закладів охорони здоров’я та зменшення обсягів медичної допомоги населенню;
 
9. - скорочення режиму роботи медичних закладів.
 
10. Прикінцеві положення.
 
11. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
12. Кабінету Міністрів України доручити у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
13. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
14. підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» та інші законодавчі акти щодо кадрового забезпечення кваліфікованими спеціалістами закладів охорони здоров’я та з інших питань.