Кількість абзаців - 24 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів)(на заміну) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. .
;  
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112; Офіційний вісник України, 2012 р., №62, ст. 2510; 2013 р., № 1, ст. 7):
 
5. 1) у статті 200:
 
6. а) пункт 200.13 викласти у такій редакції:
 
7. „200.13. На підставі отриманого висновку відповідного органу державної податкової служби орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом п'яти операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби»;
 
8. б) підпункт 200.18.2 пункту 200.18 викласти у такій редакції:
 
9. „200.18.2. Орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби «;
 
10. 2) у підрозділі 10 розділу ХХ „Перехідні положення»:
 
11. а) у пункті 16:
 
12. підпункт 1.5 викласти у такій редакції:
 
13. „1.5. Збір сплачується щомісяця у строки, визначені цим Кодексом для місячного звітного періоду.
 
14. За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у порядку, визначеному цим Кодексом»;
 
15. підпункти 1.6 - 1.8 вилучити;
 
16. б) доповнити підрозділ пунктом 17 такого змісту:
 
17. „17. Установити, що до 1 січня 2014 року органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, на підставі отриманих висновків відповідних органів державної податкової служби із зазначенням сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню з бюджету, можуть відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік» за заявою платників податків видавати їм зазначені у висновках суми бюджетного відшкодування шляхом видачі фінансових казначейських векселів у строки, визначені пунктом 200.13 статті 200 цього Кодексу.
 
18. Видача казначейського фінансового векселя прирівнюється до видачі платнику податку суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів із бюджетного рахунку на рахунок платника податку «.
 
19. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
20. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
21. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
22. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши гарантії забезпечення рівності всіх платників податку, добровільності одержання бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість шляхом оформлення фінансових казначейських векселів;
 
23. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.