Кількість абзаців - 113 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Офіційний вісник України, 2010 р. № 92, ст. 3248) такі зміни:
 
5. 1. Підпункт 14.1.57 пункту 14.1 статті 14 доповнити словами «а також за утилізацію транспортних засобів, знятих з експлуатації, для забезпечення екологічної безпеки, а також безпеки життя та здоров’я громадян».
 
6. 2. Статтю 240 доповнити пунктами 240.6 і 240.7 такого змісту:
 
7. «240.6. Платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є особи, які:
 
8. 240.6.1. здійснюють ввезення на митну територію України транспортних засобів та кузовів до них;
 
9. 240.6.2. здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України;
 
10. 240.6.3. придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками такого податку згідно з пунктом 240.7.1 цієї статті.
 
11. 240.7. Не є платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особи:
 
12. 240.7.1. які ввозять на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом згідно з загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також співробітникам таких представництв, установ, організацій і членам їх сімей;
 
13. 240.7.2. які ввозять на митну територію України транспортні засоби, раніше вивезені за межі митної території України, за наявності документів, що підтверджують їх попереднє вивезення;
 
14. 240.7.3. нерезиденти, які тимчасово ввозять на митну територію України транспортні засоби особистого користування;
 
15. 240.7.4. які ввозять на митну територію України транспортні засоби в режимі транзиту відповідно до Митного кодексу України;
 
16. 240.7.5. які ввозять на митну територію України та/або здійснюють продаж на митній території України транспортних засобів, з року випуску яких минуло 30 або більше років, що не призначені для комерційного перевезення пасажирів або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережені та відреставровані до оригінального стану, види та категорії яких визначаються Кабінетом Міністрів України;
 
17. 240.7.6. які виробляють (виготовляють) на території України транспортні засоби та включені до реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів»;
 
18. 240.7.7. які придбавають на території України транспортні засоби, що були придбані до 1 січня 2013 року, або інші транспортні засоби в осіб, які не є платниками такого податку згідно з пунктом 240.7.6 цієї статті».
 
19. 3. Статтю 242 доповнити пунктами 242.2 і 242.3 такого змісту:
 
20. «242.2. Об'єктом та базою оподаткування податком за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є:
 
21. 242.2.1. транспортний засіб, який ввозиться на митну територію України;
 
22. 242.2.2. транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України;
 
23. 242.2.3. транспортний засіб, придбаний в особи, яка не є платником такого податку згідно з підпунктом 240.7.1 пункту 240.7 статті 240 цього Кодексу;
 
24. 242.2.4. кузов для транспортного засобу, який ввозиться на митну територію України.
 
25. 242.3. Для цілей цього розділу транспортним засобом вважається транспортний засіб категорії М або N (далі в цьому розділі - «транспортний засіб»), визначений відповідно до законодавства».
 
26. 4. У статті 246:
 
27. назву статті доповнити словами «та утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів»;
 
28. доповнити статтю пунктом 246.6 такого змісту:
 
29. «246.6. Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів:
 
30. 246.6.1. підкатегорії М1 (легкові автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них - 5500 гривень;
 
31. 246.6.2. підкатегорій М2 та М3 (автобуси), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них - 38 000 гривень;
 
32. 246.6.3. категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них - 38 000 гривень;
 
33. 246.6.4. спеціальні та спеціалізовані підкатегорій М2, М3, N1, N2, N3, в тому в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них - 38 000 гривень;
 
34. 246.6.5. самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, та кузови до них - 38 000 гривень.
 
35. 246.7. До ставок податку, визначених пунктом 246.6 цієї статті, застосовуються такі коефіцієнти:
 
36. 246.7.1. на транспортні засоби підкатегорії М1 (легкові автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них:
 
37. Транспортні засоби підкатегорії М1 (легкові автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до нихновіщо використовувалися
Транспортні засоби з електричними двигунами,за винятком транспортних засобів з гібридною силовою установкою 0,865,3
Транспортні засоби з робочим об’ємом двигуна:
- не більше 1 000 см30,865,3
- понад 1 000 см3, але не більше 2 000 см31,348,26
- понад 2 000 см3, але не більше 3 000 см32,5616,12
- понад 3 000 см3, але не більше 3 500 см33,4728,5
- понад 3 500 см35,535,01;
 
38. 246.7.2. на транспортні засоби підкатегорій М2 та М3 (автобуси), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них:
 
39. Транспортні засоби підкатегорій М2 та М3 (автобуси), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до нихновіщо використовувалися
Транспортні засоби з робочим об’ємом двигуна:
- не більше 2500 см30,61,0
- понад 2 500 см3, але не більше 5 000 см31,23,0
- понад 5 000 см3, але не більше 10 000 см31,64,4
- понад 10 000 см32,05,2;
 
40. 246.7.3. на транспортні засоби категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами:
 
41. Транспортні засоби категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до нихнові що використовувалися
Транспортні засоби повною масою:
- не більше 2,5 тон0,50,88
- понад 2,5 тон, але не більше 3,5 тонн0,81,25
- понад 3,5 тон, але не більше 5 тонн1,01,6
- понад 5 тон, але не більше 8 тонн1,14,56
- понад 8 тон, але не більше 12 тонн1,346,91
- понад 12 тон, але не більше 20 тонн1,4710,06
- понад 20 тон, але не більше 50 тонн2,911,8.
 
42. При ввезенні на митну територію України транспортних засобів категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатних для руху поза дорогами, повною масою понад 50 тонн та поміщених у митний режим тимчасового ввезення, застосовується коефіцієнт 0, 25. Це правило не застосовується до таких транспортних засобів, що зареєстровані в країнах, де на дату їх ввезення на митну територію України не введено аналогічного податку (збору);
 
43. 246.7.4. на спеціальні та спеціалізовані транспортні засоби підкатегорій М2, М3, N1, N2, N3, в тому в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до них:
 
44. Транспортні засоби категорії N (вантажопасажирські та вантажні автомобілі), в тому числі придатні для руху поза дорогами, та кузови до нихнові що використовувалися
Транспортні засоби повною масою:
- не більше 2,5 тон0,50,88
- понад 2,5 тон, але не більше 3,5 тонн0,81,25
- понад 3,5 тон, але не більше 5 тонн1,01,6
- понад 5 тон, але не більше 8 тонн1,14,56
- понад 8 тон, але не більше 12 тонн1,346,91
- понад 12 тон, але не більше 20 тонн1,4710,06
- понад 20 тон, але не більше 50 тонн2,911,8.
 
45. 246.7.5. самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, та кузови до них:
 
46. Самоскиди, призначені для експлуатації
в умовах бездоріжжя, та кузови до нихнові що використовувалися
Самоскиди, призначені для експлуатації в умовах бездоріжжя, повною масою:
понад 50 тон, але не більше 80 тон13,630,98
- понад 80 тон, але не більше 350 тон25,032,0
- понад 350 тон37,040,0.
 
47. 246.8. Для цілей застосування коефіцієнтів, встановлених пунктом 246.7 цієї статті, транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які уповноваженими державними органами, в тому числі іноземними, були видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби».
 
48. 5. У статті 249:
 
49. у першому реченні пункту 249.1 слова « (крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу)» замінити словами « (крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.6.1 і 240.6.3 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу)»;
 
50. доповнити статтю пунктом 249.9 такого змісту:
 
51. «249.9. Суми податку, який справляється за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, обчислюється платниками, визначеними пунктом 240.6 статті 240 цього Кодексу, за формулою:
 
52. Пу = Н ( К ( Тр, де
 
53. Пу - сума податку, яка підлягає сплаті;
 
54. Н - відповідна ставка податку, визначена пунктом 246.6 статті 246 цього Кодексу;
 
55. К - відповідний коефіцієнт, визначений пунктом 246.7 статті 246 цього Кодексу;
 
56. Тр - кількість транспортних засобів (кузовів);
 
57. 249.9.1. датою виникнення податкового зобов’язання є:
 
58. 1) для транспортних засобів та кузовів, які ввозяться на митну територію України, -дата подання митному органу митної декларації на транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів);
 
59. 2) для транспортних засобів, вироблених в Україні, -дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такі транспортні засоби;
 
60. 3) для транспортних засобів, придбаних в осіб, які не є платниками такого податку згідно з пунктом 240.7.1 цієї статті, -дата подання заяви щодо перереєстрації транспортного засобу до органу внутрішніх справ;
 
61. 249.9.2. при обчисленні податку, який підлягає сплаті за транспортні засоби, вироблені в Україні, не враховуються транспортні засоби, призначені для постачання на експорт. Транспортні засоби вважаються експортованими платником податку за межі митної території України у податковому (звітному) періоді, якщо їх експортування засвідчене належно оформленою митною декларацією».
 
62. 6. У статті 250:
 
63. у пункті 250.2:
 
64. в абзаці першому слова «крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу» замінити словами «крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.6.1 і 240.6.3 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу»;
 
65. доповнити підпунктом 250.2.4 такого змісту:
 
66. «250.2.4. за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів - за місцем перебування платника податку на податковому обліку в органах державної податкової служби»;
 
67. у пункті 250.5:
 
68. слова «крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих та розміщення відходів» замінити словами «крім тих, які визначені пунктом 240.2 та підпунктами 240.6.1 і 240.6.3 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих, розміщення відходів та за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів»;
 
69. доповнити абзацами такого змісту:
 
70. «Платники податку, визначені підпунктом 246.6.1 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, сплачують екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання митної декларації.
 
71. Платники податку, визначені підпунктом 240.6.3 пункту 240.6 статті 240 цього Кодексу, сплачують екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання до органу внутрішніх справ заяви щодо перереєстрації транспортного засобу»;
 
72. доповнити статтю пунктами 250.13-250.19 такого змісту:
 
73. «250.13. Оформлення та видача довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів здійснюється у такому порядку:
 
74. 250.13.1. особа, яка включена до реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, порядок ведення якого визначено Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», на кожний транспортний засіб, вироблений (виготовлений) нею за технологією, визначеною Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», та реалізований нею на внутрішньому ринку України:
 
75. оформлює довідку про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі власнику транспортного засобу;
 
76. складає реєстр оформлених за податковий (звітний) квартал довідок про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
77. подає такий реєстр Міністерству внутрішніх справ України у строки, встановлені цим Кодексом, для подання податкової декларації з екологічного податку, а також органу державної податкової служби разом з податковою декларацією з екологічного податку;
 
78. 250.13.5. у разі виключення особи з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, порядок ведення якого визначено Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», така особа з дати виключення її з такого реєстру позбавляється права видавати довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та зобов’язана сплачувати екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів і видавати довідки про сплату такого податку у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом;
 
79. 250.14. Оформлення та видача довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів здійснюється у такому порядку:
 
80. 250.14.1. особа, яка здійснює на внутрішньому ринку України виробництво (виготовлення) та реалізацію транспортних засобів, визначених Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», та не брала на себе зобов’язання забезпечити утилізацію таких транспортних засобів або була виключена з реєстру осіб, які взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, на кожний реалізований нею транспортний засіб:
 
81. оформлює довідку про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої передачі власнику транспортного засобу;
 
82. складає реєстр оформлених за податковий (звітний) квартал довідок про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
83. подає такий реєстр Міністерству внутрішніх справ України у строки, встановлені цим Кодексом, для подання податкової декларації з екологічного податку, а також органу державної податкової служби разом з податковою декларацією з екологічного податку;
 
84. 250.14.2. у разі пропуску транспортного засобу (кузову) або партії транспортних засобів (кузовів) на митну територію України митний орган:
 
85. перевіряє правильність обчислення та повноту сплати особою, яка ввозить на митну територію України транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів), екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
86. проставляє у митній декларації на транспортний засіб (кузов) або у митній декларації на партію транспортних засобів (кузовів) відмітку про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
87. оформлює та видає на кожний транспортний засіб особі, яка ввозить на митну територію України такий транспортний засіб, довідку про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів для подальшої її передачі такою особою власнику придбаного транспортного засобу;
 
88. подає реєстр виданих довідок про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів Міністерству внутрішніх справ до 10 числа місяця, що настає за календарним місяцем;
 
89. 250.14.3. у разі перереєстрації транспортного засобу, придбаного в особи, визначеної підпунктом 240.7.1 пункту 240.7 статті 240 цього Кодексу орган внутрішніх справ:
 
90. перевіряє правильність обчислення та повноту сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;
 
91. оформлює та видає довідку про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів.
 
92. 250.15. При переході права власності на транспортний засіб, з якого було сплачено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або не сплачено такого податку у зв’язку із звільненням, попередній власник транспортного засобу передає наступному власнику довідку про сплату такого податку або довідку про звільнення від сплати такого податку.
 
93. 250.16. Форма довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та форма довідки про звільнення від сплати цього податку встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
94. 250.17. Довідка про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та довідка про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є документами суворої звітності.
 
95. 250.18. Ведення реєстру транспортних засобів, з яких сплачено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, здійснюється у такому порядку:
 
96. 250.18.1. реєстр транспортних засобів, з яких сплачено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстр транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, веде Міністерство внутрішніх справ України;
 
97. 250.18.2. у разі втрати або зіпсуття довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, власнику транспортного засобу органом внутрішніх справ за місцем реєстрації транспортного засобу видається безоплатно дублікат відповідної втраченої або зіпсутої довідки;
 
98. 250.18.3. орган внутрішніх справ здійснює державну реєстрацію (перереєстрацію) транспортних засобів на підставі довідки про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або на підставі довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Це правило не поширюється на перереєстрацію транспортних засобів, що були придбані до 1 січня 2013 року;
 
99. 250.18.4. порядок ведення реєстру транспортних засобів, з яких сплачено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, та реєстру транспортних засобів, на які поширюється звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, а також порядок взаємодії відповідних центральних органів виконавчої влади щодо обміну інформацією про видані довідки про сплату або звільнення від сплати такого податку встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
100. 250.19. Контроль та відповідальність платників
 
101. 250.19.1. контроль за правильністю обчислення сум екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, повнотою та своєчасністю їх сплати до бюджету здійснюється органами державної податкової служби, митними органами та органами внутрішніх справ в межах повноважень, визначених цим розділом;
 
102. 250.19.2. контроль за своєчасністю подання органам державної податкової служби податкової декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про сплату цього податку здійснюється органами державної податкової служби;
 
103. 250.19.3. контроль за правильністю видачі довідок особами, визначеними підпунктом 250.13.1 пункту 250.13 і підпунктом 250.14.1 пункту 250.14 цієї статті здійснюється органами державної податкової служби;
 
104. 250.19.4. особи, визначені підпунктом 250.14.1 пункту 250.14 цієї статті, несуть відповідальність за правильність обчислення сум екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, повноту та своєчасність їх сплати до бюджету, а також за своєчасність подання органам державної податкової служби податкової декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про сплату цього податку згідно з нормами цього Кодексу;
 
105. 250.19.5. особи, визначені підпунктом 250.13.1 пункту 250.13 цієї статті, несуть відповідальність за своєчасність подання органам державної податкової служби податкової декларації з екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та реєстру виданих довідок про звільнення від сплати цього податку згідно з нормами цього Кодексу.
 
106. 250.19.6. у разі встановлення факту видачі довідок про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів особами, які не мають на це право або втратили таке право в зв’язку з невиконанням або порушенням норм Закону України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів», органами державної податкової служби застосовується адміністративно-господарська санкція у вигляді вилучення отриманого (нарахованого) такими особами прибутку (доходу) від господарської діяльності за період видачі таких довідок. Нарахування адміністративно-господарської санкції не звільняє від обов’язку сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів з усіх транспортних засобів, на які було неправомірно оформлено довідки про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом».
 
107. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
108. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше, ніж через три місяці з дня набрання чинності Законом України «Про утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів».
 
109. 2. Дія цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які були ввезені на митну територію України або вироблені (виготовлені) на території України та реалізовані на внутрішньому ринку України до дня набрання чинності цим
Законом.
 
110. 3. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
111. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
112. 2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.