Кількість абзаців - 29 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27; 2004 р., № 7, ст. 57; 2004 р., № 26, ст. 361; 2008 р., № 48, ст. 358; 2010 р., № 5, ст. 40; 2011 р., № 37, ст. 376; 2012 р., № 4, ст. 18; Офіційний вісник України, 2012 р., № 85, ст. 3425):
 
6. 1) у статті 118:
 
7. у третьому реченні частини шостої слова «викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали» замінити словами «графічні матеріали»;
 
8. частину сьому доповнити абзацом третім такого змісту:
 
9. «У разі якщо у місячний строк, з дня реєстрації клопотання, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то через десять робочих днів з дня закінчення зазначеного строку громадянин, зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, набуває право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу.»
 
10. 2) у статті 123:
 
11. частину першу викласти в редакції такого змісту:
 
12. «1. Надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
 
13. Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:
 
14. надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;
 
15. формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).
 
16. Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). В такому випадку розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, уповноваженим здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою.
 
17. Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у державній та комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті «а» частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування.
 
18. у другому реченні абзацу другого частини другої слова «викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали» замінити словами «графічні матеріали»;
 
19. частину третю доповнити абзацом третім такого змісту:
 
20. «У разі якщо у місячний строк, з дня реєстрації клопотання, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передає у власність або користування таку земельну ділянку не надав дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то через десять робочих днів з дня закінчення зазначеного строку особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки в користування, набуває право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу.»
 
21. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):
 
22. статтею 53-5 викласти в наступній редакції:
 
23. «Стаття 53-5. Порушення строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою
 
24. Порушення посадовою особою встановленого законодавством строку погодження (відмови у погодженні) документації із землеустрою -
 
25. тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
26. Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме порушення, -
 
27. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
 
28. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.