Кількість абзаців - 13 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до додатків №№ 3 та 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо зміни назви субвенції) (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до додатків №№ 3 та 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо зміни назви субвенції)
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (Відомості Верховної Ради України, № 5515-VI від 06.12.2012 р.) такі зміни:
 
3. у додатку № 3 назву бюджетної програми 2761530 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення» викласти у такій редакції:
 
4. .
;  
5. у додатку № 7 Субвенції з державного бюджету загального фонду на «капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення» викласти у такій редакції:
 
6. «нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення».
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України:
 
10. прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
 
11. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
12. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.