Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України (щодо створення і функціонування індустріальних парків) (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Абзац четвертий частини шостої статті 287 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 p., № 44-48, ст. 552) викласти в такій редакції:
“Переліки такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, а також обсяги ввезення цих товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.”.
 
4.

 
5. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.