Кількість абзаців - 17 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про захист економічної конкуренції"
 
4. ____________________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. Внести до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2005 р., № 26, ст. 348) такі зміни:
 
7. 1) частину четверту статті 19 викласти у такій редакції:
 
8. "4. Заборони, встановлені частинами першою та третьою цієї статті, застосовуються також до суб’єктів господарювання, якщо від них через відсутність альтернативних джерел надходження чи можливостей реалізації певного виду товарів залежать малі або середні підприємці. Продавець певного виду товарів вважається таким, що залежить від покупця, якщо покупець отримує від такого продавця, крім традиційних торговельних знижок чи винагороди в іншій формі, особливу винагороду, яку не отримують інші подібні покупці.";
 
9. 2) частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
 
10. "1. Концентрація може бути здійснена лише за умови надання попереднього дозволу Антимонопольним комітетом України чи адміністративною колегією Антимонопольного комітету України у разі, коли:
 
11. 1) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, який діяв в останній день фінансового року. При цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну чотирьом мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, який діяв в останній день фінансового року, у кожного;
 
12. 2) вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом Національного банку України, який діяв в останній день фінансового року. При цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, що визначена за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, який діяв в останній день фінансового року;
 
13. 3) частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків та концентрація здійснюється на цьому чи суміжному з ним ринку товару незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації.";
 
14. 3) частину першу статті 28 викласти у такій редакції:
 
15. "1. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органами Антимонопольного комітету України не виявлено підстав для заборони узгоджених дій, концентрації або необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи, вони у визначених Антимонопольним комітетом України випадках приймають рішення про видачу дозволу.
 
16. Рішення про видачу дозволу на узгоджені дії чи концентрацію вважається також прийнятим, якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію відповідно до частини першої статті 30 цього Закону."