Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції) (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції)
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. В Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2004 р., № 13, ст. 181; 2007 р., № 9, ст. 67; 2010 р., № 33, ст. 471) пункт 2 частини п’ятої статті 14 та пункт 2 частини першої статті 16 після слова "надавати" доповнити словами "висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.".
 
6. 2. В статті 14 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 26, ст. 348) слова "Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України може" замінити словами "органи Антимонопольного комітету України можуть".
 
7. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.