Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Єдиного державного реєстру (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо включення відомостей про діючих юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців до Єдиного державного реєстру
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1) пункт 2 розділу VІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31—32, ст. 263; 2011 р., № 46, ст. 512) викласти в такій редакції:
 
6. «2. Усі діючі юридичні особи та фізичні особи — підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру, зобов’язані подати державному реєстратору відповідно до вимог статті 19 цього Закону реєстраційну картку для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор після отримання від юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців реєстраційної картки зобов’язаний включити відомості про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і видати їм виписку з Єдиного державного реєстру.»;
 
7. 2) пункти 2—4 і 7—9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 37, ст. 498; 2011 р., № 46, ст. 512) виключити.
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування.