Кількість абзаців - 8 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19) такі зміни:
1. Частину п’яту статтю 16 доповнити реченням наступного змісту:
 
4. “Не підлягають акредитації аптечні заклади, які здійснюють діяльність на підставі відповідної ліцензії”.
 
5. ІІ. Прикінцеві положення
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.