Кількість абзаців - 40 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) статтю 14 після слів «громадського порядку» доповнити словами
 
7. «, безпеки дорожнього руху»;
 
8. 2) частину восьму статті 121 після цифр «132-1» доповнити цифрами
 
9. «, 132-2»;
 
10. 3) статтю 132-1 викласти в такій редакції:
 
11. «Стаття 132-1. Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 
12. Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті, —
 
13. тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб — підприємців — у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
14. Рух великогабаритних і великовагових транспортних засобів без дозволу органу внутрішніх справ на участь у дорожньому русі чи документа про внесення плати за проїзд та/або порушення визначених у зазначеному дозволі умов та режиму проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами —
 
15. тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб —підприємців — у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
16. Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою — другою цієї статті, —
 
17. тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і фізичних осіб — підприємців — у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
18. 4) доповнити Кодекс статтею 132-2 такого змісту:
 
19. «Стаття 132-2. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами
 
20. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами —
 
21. тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і фізичних осіб — підприємців — у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
22. 5) у статті 222:
 
23. частину першу після цифр «128—129» доповнити цифрами «, 132-1, 132-2»;
 
24. у пункті 2 частини другої слово і цифри «статтею 132-1» замінити цифрами «132-1,- 132-2»;
 
25. 6) у статті 229:
 
26. у частині першій слово і цифри «стаття 119» замінити словом і цифрами «статті 119, 132-1, 132-2,»;
 
27. у пункті 1 частини другої слова «частини перша» замінити словами і цифрами «статті 132-1, 132-2, частина перша»;
 
28. 7) у частині першій статті 235-1 слово і цифри «статтею 132-1» замінити цифрами «132-1, 132-2»;
 
29. 8) перше речення частини першої статті 265-2 після цифр «132-1» доповнити цифрами «, 132-2».
 
30. 2. Пункт 21-1 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2012р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 21, ст. 208) після слів «уповноваженими на це державними органами;» доповнити словами «для здійснення габаритно-вагового контролю центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань наземного транспорту;».
 
31. 3. Статтю 33 Закону України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 556) викласти в такій редакції:
 
32. «Стаття 33. Організація руху транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують норми, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами
 
33. Рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, допускається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транспорту, за плату, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
34. Контроль за рухом транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування з метою забезпечення дотримання норм, встановлених державними стандартами та нормативно-правовими актами, щодо навантаження на вісь, загальної маси і габаритних параметрів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань наземного транспорту, як в режимі стаціонарного зважування і перевірки вагових та габаритних параметрів під час зупинки відповідним державним органом транспортного засобу, так і без зупинки транспортного засобу (в русі) шляхом зважування і визначення вагових та габаритних параметрів з автоматичною фіксацією результатів спеціальними технічними засобами.».
 
35. ІІ. Прикінцеві положення
 
36. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
37. 2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
38. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та прийняти акти, необхідні для його реалізації;
 
39. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.