Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про реабілітацію осіб, які були незаконно засудженi (Повторне друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про реабілітацію осіб, які були незаконно засуджені
 
1. У період з березня 2010 року по лютий 2014 року в Україні здійснювалися масові переслідування осіб за їх громадську, опозиційну та політичну діяльність.
Саме в цей період відбувалися найбільш кричущі системні порушення прав людей на справедливий суд, внаслідок чого особи позбавлялися волі на підставі сфальсифікованих доказів.
З метою усунення негативних наслідків цим Законом визначається механізм реабілітації та відновлення прав осіб, незаконно засуджених у вказаний період.
 
2. Стаття 1. Дія Закону поширюється на осіб, які в період з березня 2010 року по лютий 2014 року були незаконно засуджені судами України.
 
3. Стаття 2. Для вирішення питань, пов’язаних із встановленням статусу реабілітованої особи, формується Комісія з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені (далі – Комісія).
 
4. Комісія складається з 15 осіб, 8 з яких обираються за пропозицією Ради суддів України із числа суддів (суддів у відставці) Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 7 – за пропозицією не менш 45 народних депутатів України, 2 з яких з числа зазначених суддів (суддів у відставці) та 5 – з представників громадськості. Представниками громадськості можуть бути громадяни України з вищою юридичною освітою, науковим ступенем кандидата юридичних наук або більш високим науковим ступенем та досвідом роботи у галузі права не менше 10 років.
 
5. Склад Комісії затверджується Верховною Радою України.
 
6. Стаття 3. Право на звернення до Комісії має особа, яка вважає, що її права були порушені у зв’язку із незаконним засудженням (далі – заявник). Заява може бути подана протягом двох місяців з дня початку діяльності Комісії. У заяві наводиться обґрунтування щодо ухвалення судового рішення.
 
7. Стаття 4. Комісія за результатами розгляду заяви і матеріалів справи приймає рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів або про відсутність таких ознак, яке протягом 5 днів надсилається заявнику.
 
8. З метою об’єктивного та всебічного розгляду питання Комісія витребовує матеріали справи, а також має право звертатися із запитами для отримання необхідної інформації до органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів і судів, а також підприємств, установ, організацій усіх форм власності.
 
9. Відповідь на запит Комісії подається у десятиденний строк з дня його отримання.
 
10. Стаття 5. Протягом двох місяців з дня отримання рішення Комісії про наявність ознак ухвалення судового рішення з політичних мотивів, заявник має право звернутися до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із заявою про перегляд судового рішення. У випадку, якщо остаточне рішення у справі приймалась цим же судом, то справа розглядається Верховним Судом України.
 
11. Заявник у разі прийняття Комісією рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
 
12. Стаття 6. Суд розглядає заяву у зв’язку з рішенням Комісії про наявність ознак ухвалення судового рішення за правилами, встановленими для перегляду справ за нововиявленими обставинами з особливостями, передбаченими цим Законом.
 
13. За результатами розгляду справи суд скасовує вирок і ухвалює новий вирок. У разі ухвалення виправдувального вироку суд визнає особу реабілітованою згідно з цим Законом.
 
14. Судове рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
 
15. Стаття 7. У разі реабілітації особи, вона має право на відшкодування (повернення):
 
16. -належного їй конфіскованого або зверненого в дохід держави судом майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна;
 
17. -сум сплачених штрафів, призначених як покарання;
 
18. -коштів у розмірі однієї мінімальної заробітної плати за кожний місяць перебування під вартою та у місцях позбавлення волі.
 
19. Відшкодування шкоди здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».
 
20. Прикінцеві положення
 
21. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім статті 3 цього Закону, яка набирає чинності з дня початку діяльності Комісії.
 
22. 2. Закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
23. 3. Кабінету Міністрів України протягом 5 днів з моменту початку діяльності Комісії з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені, забезпечити публікацію оголошення у газеті «Урядовий кур'єр»;
 
24. 4. Кабінету Міністрів України разом з Радою суддів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом прийняти Положення про Комісію з питань реабілітації осіб, що були незаконно засуджені.
 
25. 5. Раді суддів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо кандидатів до складу Комісії.
 
26. 6. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції.