Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. про внесення змін до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. У Законі України «Про зайнятість населення» (Офіційний вісник України, 2012, №63 (27.08.2012), ст.2565) абзац перший частини першої статті 26 викласти у такій редакції:
 
4. «1. Роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, зазначених у пунктах 1 - 3, 5, 6 частині першій статті 14 цього Закону, та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, або громадян, зазначених у пункті 4 частини першої статті 14 цього Закону, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений».
 
5. ІІ. Прикінцеві положення.
 
6. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
7. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін після набрання чинності цим Законом:
 
8. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
 
9. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.