Кількість абзаців - 14 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 34, ст. 482, ст. 486, № 38, ст. 510, № 48, ст. 566; 2011 р., № 21, ст. 144, № 23, ст. 160, № 48-49, ст. 536, № 50, ст. 543) такі зміни:
 
5. 1) у частині другій статті 2 слова «державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду,» виключити;
 
6. 2) у статті 4:
частину другу і п’яту викласти у такій редакції:
«2. У разі коли один суб’єкт господарювання підлягає проведенню планових заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількома органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року, такі заходи здійснюються комплексно за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).
Координація роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) створення та ведення загального реєстру проведення комплексних заходів органами державного нагляду (контролю) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) забороняється проведення планових заходів щодо одного суб’єкта господарювання протягом календарного року окремо різними органами державного нагляду (контролю), які брали участь у комплексних заходах»;
 
7. Відсутній.
 
8. «5. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання, що належать до високого ступеня ризику, зупиняється за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника.
 
9. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання, що належать до середнього та незначного ступеня ризику, зупиняється виключно за рішенням суду».
 
10. 3) статтю 6 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі відшкодування суб’єктом господарювання шкоди, завданої ним фізичним та юридичним особам, державі, за умови, що за допущені порушення вимог щодо провадження господарської діяльності не встановлено кримінальної відповідальності, позаплановий захід державного нагляду (контролю) не проводиться.».
 
11. ІІ. Прикінцеві положення
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
13. 2. Закони ті інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.