Кількість абзаців - 29 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3.

 
4.

 
5. І. Доповнити розділ ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) підрозділом 9-1 такого змісту:
 
6. «Підрозділ 9-1. Особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу
 
7. 1. Податковий компроміс - режим звільнення від фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності платників податків або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, завищення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми податку на додану вартість та від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за податкові періоди до 1 січня 2014 року. Платник податків під час дії податкового компромісу за такі податкові періоди подає відповідні уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість.
 
8. 2. Сума заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість сплачується в розмірі 15 відсотків. При цьому 85 відсотків такої суми вважаються погашеними, штрафні санкції не застосовуються та пеня не нараховується.
 
9. 3. Для застосування податкового компромісу центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, встановлює форму уточнюючого розрахунку податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість.
 
10. 4. Процедура досягнення податкового компромісу триває 60 днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку.
 
11. У разі подання уточнюючого розрахунку відповідно до цього підрозділу контролюючий орган проводить у порядку, визначеному цим Кодексом, зустрічну звірку.
 
12. Контролюючий орган надсилає протягом 10 днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, відповідний запит, який містить інформацію про можливі порушення платником податків вимог податкового законодавства. У разі коли такий запит не надіслано, сума податкових зобов’язань вважається узгодженою.
 
13. Платник податків після надходження запиту щодо подання податкової інформації для проведення зустрічної звірки надає відповідь протягом 10 днів. У разі ненадання відповіді протягом зазначеного строку компроміс вважається недосягнутим.
 
14. За результатами проведення зустрічної звірки складається довідка, яка підписується платником податків і посадовою особою контролюючого органу.
 
15. У разі виявлення факту заниження податкових зобов’язань контролюючий орган проводить перевірку, за результатами якої надсилає податкове повідомлення-рішення.
 
16. 5. У разі отримання платником податків довідки відповідно до пункту 4 цього підрозділу, яка підтверджує податкові зобов’язання, визначені в уточнюючому розрахунку, або у випадку, коли така довідка чи податкове повідомлення-рішення не надсилалося протягом 60 днів, сума вважається узгодженою.
 
17. 6. Уточнення платником податків податкових зобов’язань шляхом подання уточнюючого розрахунку не впливає на розмір податкових зобов’язань його контрагентів.
 
18. 7. Платник податків сплачує податкові зобов’язання, визначені в уточнюючому розрахунку та/або податковому повідомленні-рішенні, в розмірі, передбаченому пунктом 2 цього підрозділу, протягом 10 днів з дня узгодження.
 
19. 8. У разі коли платник податків розпочинає процедуру адміністративного та/або судового оскарження податкового повідомлення-рішення, яке прийнято за результатами розгляду контролюючим органом уточнюючого розрахунку згідно із цим підрозділом, податковий компроміс не застосовується до неузгодженої суми.
 
20. 9. Податковий компроміс вважається досягнутим після сплати платником податків узгоджених податкових зобов’язань згідно із цим підрозділом.
 
21. Після досягнення податкового компромісу згідно із цим підрозділом такі зобов’язання не підлягають оскарженню та їх розмір не може бути змінений платником податків в інших податкових періодах.
 
22. 10. У разі досягнення податкового компромісу перевірки за уточнені періоди з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість контролюючими органами в наступних податкових періодах не проводяться.
 
23. 11. Діяння, вчинене службовою особою платника податку, що призвело до заниження його податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, якщо такі податкові зобов’язання уточнені під час застосування податкового компромісу та сплачені до бюджетів, не вважається умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
 
24. 12. У разі коли великий платник податків не скористався податковим компромісом та не сплатив до бюджету податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за податкові періоди до 1 січня 2014 року, контролюючий орган після закінчення строку подання уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу проводить документальну перевірку такого платника податків.
 
25. 13. Податковий компроміс застосовується до правовідносин, що виникли до 1 січня 2014 року, та поширюється виключно на податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість незалежно від проведення контролюючим органом перевірок за такі періоди".
 
26. ІІ. Прикінцеві положення
 
27. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
28. 2. Платники податків мають право для застосування податкового компромісу подати уточнюючі розрахунки відповідно до положень Податкового кодексу України протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом.