Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" щодо недопущення порушень прав власників квартир та нежилих приміщень (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України „Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (щодо недопущення порушень прав власників квартир та нежилих приміщень)
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78; 2006 р., N 4, ст. 60; 2011 р., N 6, ст. 41; Голос України, 2012 р., N 218-219):
 
4.

 
5. 1.Частину другу статті 9 після слова "добровільним" доповнити словами "та безкоштовним".
 
6. 2.частину третю статті 9 викласти в такій редакції:
Членство в об'єднанні розпочинається на підставі поданої письмової заяви власника за рішенням виконавчого органу об'єднання. Строк для ухвалення рішення встановлюється статутом та не може перевищувати десяти календарних днів з моменту подання відповідної заяви. Власник вважається членом об'єднання, якщо у встановлений строк не отримає письмової відмови. Відмова у прийнятті до складу членів об'єднання повинна бути мотивованою та може бути оскаржена у судовому порядку".
 
7. 3. Частину шосту статті 10 викласти в такій редакції:
"Рішення загальних зборів оприлюднюється у встановлений статутом спосіб. Копії рішень загальних зборів уповноважена особа об'єднання повинна надавати на вимогу члена об'єднання або власника, який не є членом об'єднання, не пізніше трьох робочих днів з моменту подання відповідної заяви".
 
8. 4. Частину чотирнадцяту статті 10 доповнити абзацом 8 такого змісту:
"ухвалення рішень про прийняття (відмову у прийнятті) власників до складу членів об'єднання".
 
9. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.