Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" щодо посилення захисту прав позичальників (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» щодо посилення захисту прав позичальників
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. Внести до частини першої Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 28, ст.940) такі зміни:
 
5. 1) абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
 
6. «1) не може бути примусово або у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріусу стягнуте (відчужене без згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави згідно із статтею 4 Закону України "Про заставу" та/або предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України "Про іпотеку", а також не може бути проведене у будь-якому порядку примусове виселення мешканців такого житлового майна, якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що»;
 
7. 2) пункт 2 після слів «не може бути примусово» доповнити словами «або у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріусу».
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
9. 3. Кабінету Міністрів України протягом 30 днів привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.