Кількість абзаців - 28 Розмітка (ліва колонка)


Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. Стаття 1. Встановлення додаткового імпортного збору
 
4. 1. Тимчасово, строком на 12 місяців, запровадити додатковий імпортний збір відповідно до статті ХІІ Генеральної угоди про тарифи й торгівлю 1994 року та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу.
 
5. 2. Додатковий імпортний збір справляється з товарів, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, незалежно від країни походження цих товарів та укладених Україною угод (договорів) про вільну торгівлю.
 
6. Стаття 2. Об’єкти оподаткування
 
7. 1. Об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором є товари, що визначені у частинах першій та другій статті 277 Митного кодексу України, крім життєво необхідних товарів згідно зі статтею 5 цього Закону.
 
8. Стаття 3. База оподаткування додатковим імпортним збором
 
9. 1. Базою оподаткування додатковим імпортним збором є митна вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, визначена відповідно до положень Митного кодексу України.
 
10. Стаття 4. Ставки додаткового імпортного збору
 
11. 1. Додатковий імпортний збір справляється за такими ставками:
 
12. 10 відсотків для товарів, що класифікуються у 1-24 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
 
13. 5 відсотків для товарів, що класифікуються у 25-97 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
 
14. 10 відсотків для товарів, що підлягають оподаткуванню ввізним митом відповідно до статті 374 Митного кодексу України.
 
15. Стаття 5. Життєво необхідні товари
 
16. 1. Життєво необхідними товарами є:
 
17. - нафта, що класифікується у товарній підкатегорії 2709 00 90 00 згідно із УКТЗЕД;
 
18. - газ природний, що класифікується у товарних підкатегоріях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
19. - неопромінені паливні елементи (твели), що класифікуються у товарній підкатегорії 8401 30 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
20. - електроенергія, що класифікується у товарній підкатегорії
 
21. 2716 00 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
22. - вугілля, що класифікується у товарних підкатегоріях 2701 11 00 00, 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2704 00 19 00, 2704 00 30 00, 2708 20 00 00, 2713 11 00 00, 2713 12 00 00 згідно із УКТЗЕД;
 
23. - бензини та дизпаливо, що класифікуються у товарній позиції 2710 УКТЗЕД, крім товарних підкатегорій 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00;
 
24. - товари, зазначені у пунктах 2-7, 9, 10, 12, 15, 18-20 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 4-1 Розділу ХХІ Митного кодексу України;
 
25. - товари, що безоплатно надаються Україні урядами інших країн або міжнародними організаціями в рамках міжнародних (міжурядових) угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
26. Стаття 6. Прикінцеві положення
 
27. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.