Кількість абзаців - 43 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4.

 
5. І. Внести зміни до Закону України «Про кінематографію» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №22, ст. 114):
 
6. 1) в статті 3:
 
7. абзац двадцять шостий після слів «аудіовізуальний твір кінематографії» доповнити словами «включаючи документальні фільми, телевізійні серіали та їх окремі серії»;
 
8. 2) в статті 15:
 
9. в частині третій:
 
10. доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
11. «наявність обставин, передбачених статтею 15-1 цього Закону»;
 
12. 3) доповнити Закон статтею 15-1 такого змісту:
 
13. «Стаття 15-1. Розповсюдження і демонстрування фільмів, в яких міститься популяризація деяких органів держави-окупанта та популяризуються цінності кримінальної субкультури.
 
14. 1. Будь-яке розповсюдження (показ) в Україні будь-яких фільмів (аудіовізуальних творів), в яких міститься популяризація, агітація, пропаганда тощо будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта заборонено.
 
15. 2. Для цілей цієї статті, під розповсюдженням (показом) фільмів розуміється будь-яке оприлюднення аудіовізуальних творів, включаючи художні чи документальні фільми (в тому числі багатосерійні), серіали тощо, в тому числі трансляція, ретрансляція, публічне сповіщення, інші способи передачі в ефір за допомогою радіохвиль (в тому числі з використанням супутників) чи передачі на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів), та демонстрація фільмів в кінотеатрах, та в мережі Інтернет.
 
16. 3. Фільм вважається таким, що містить популяризацію, агітацію, пропаганду тощо дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта у випадку, якщо в фільмі наявна принаймні одна з таких ознак:
 
17. а) головними героями або персонажами другого плану є співробітники (в тому числі колишні або нештатні) правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта, включаючи міліцію, поліцію, військово-морський флот, військово-повітряні війська, внутрішні війська, прикордонні війська, органи, служби державної (федеральної) безпеки тощо;
 
18. б) сюжет фільму прямо або опосередковано пов’язаний з будь-якими діями правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта, включаючи міліцію, поліцію, військово-морський флот, військово-повітряні війська, внутрішні війська, прикордонні війська, органи, служби державної (федеральної) безпеки тощо;
 
19. в) принаймні одним із головних героїв фільму або персонажів другого плану є особа, яка вчинила злочин або має намір його вчинити
 
20. 4. Загальні критерії, за якими визначаються фільми, що містять популяризацію, агітацію, пропаганду тощо дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта, визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.
 
21. 5. Державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених частиною першої цієї статті, не видаються.
 
22. 6. Розповсюдження (показ) будь-яких фільмів, зазначених в частині першій цієї статті Закону, тягне за собою накладення на відповідних суб’єктів, що здійснюють таке розповсюдження, штрафу в розмірі від 10 до 50 мінімальних заробітних плат на кожен випадок такого розповсюдження (показу).
 
23. Рішення про накладення штрафу приймає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії.
 
24. Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про кінематографію затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії.
 
25. Штраф сплачується до Державного бюджету України порушником добровільно. У випадку, якщо впродовж 30 днів від дати винесення рішення про накладення штрафу, штраф не був сплачений порушником добровільно, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, звертається до суду з відповідним позовом.»
 
26. ІІ. Внести зміни до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., №18, ст. 155):
 
27. 1) в статті 6:
 
28. в частині другій:
 
29. доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:
 
30. «трансляції або ретрансляції будь-яких творів, розповсюдження яких заборонено у відповідності до законодавства про кінематографію, в тому числі творів в яких міститься популяризація, агітація, пропаганда тощо будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта»;
 
31. У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим.
 
32. 2) в статті 70:
 
33. в частині першій:
 
34. абзац п’ятий після слів «демонстрування національних фільмів» доповнити словами «та щодо розповсюдження або демонстрування шляхом трансляції або ретрансляції телерадіоорганізаціями творів, розповсюдження яких заборонено у відповідності до законодавства про кінематографію, в тому числі творів, в яких міститься популяризація, агітація, пропаганда тощо будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил, інших збройних, військових чи силових формувань держави-окупанта»;
 
35. в частині шостій:
 
36. доповнити абзацом другим такого змісту:
 
37. «У разі виявлення Національною радою ознак порушення телерадіоорганізаціями заборон на розповсюдження або демонстрування шляхом трансляції або ретрансляції творів, розповсюдження яких заборонено у відповідності до законодавства про кінематографію, Національна рада складає про це відповідний акт та передає його центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії для вжиття заходів, передбачених законодавством»;
 
38. доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
39. «7. Національна рада застосовує передбачені цим Законом санкції за порушення вимог частини другої статті 6 цього Закону незалежно від притягнення телерадіоорганізації або її службових осіб до інших видів відповідальності згідно з іншим законодавством».
 
40. ІІІ. Прикінцеві положення
 
41. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
42. 2. Норми цього Закону не застосовуються щодо фільмів, які були вироблені до 1991 року.