Кількість абзаців - 10 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131) такі зміни:
 
5. 1) в абзаці першому частини третьої статті 402, частини другої статті 403, частини третьої статей 404 і 405, частини четвертої статті 407, частини третьої статей 408—411 і 413, частини другої статей 418, 420 і 421, частини третьої статей 425 і 426, частини другої статті 428, статті 435 слова «воєнного стану» замінити словами «особливого періоду, в тому числі воєнного стану,»;
 
6. 2) статтю 419 доповнити частиною другою такого змісту:
 
7. «2. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, в тому числі воєнного стану, або в бойовій обстановці, —
 
8. карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.».
 
9. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.