Кількість абзаців - 11 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо формування земельних ділянок та їх державної реєстрації на підставі документації із землеустрою, розробленої до 2013 року)
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
 
4. 1. Розділ X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити новим пунктом 20 такого змісту:
«20. Формування земельних ділянок, крім документів, визначених статтею 79-1 цього Кодексу, може здійснюватись на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, право користування земельними ділянками, розробленої до 2013 року на підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування»;
 
5. 2. Розділ VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61) після пункту 3 доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
«3-1. Технічні документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки, право користування земельними ділянками, розроблені до 2013 року на підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, є підставою для державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі».
 
6. ІІ. Прикінцеві положення
 
7. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
8. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
9. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
10. забезпечити перегляд і приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.