Кількість абзаців - 9 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо обліку та технічної інвентаризації (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо обліку та технічної інвентаризації
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. 1. У частині першій статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., №№ 32-33, ст. 485; 2010 р., № 10, ст. 107; № 18, ст. 141; № 34, ст. 486):
 
5. 1) пункт «а» доповнити новим підпунктом 18 такого змісту:
 
6. «18) облік та технічна інвентаризація відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форми власності».
 
7. 2) підпункт 10 пункту «б» виключити.
 
8. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.