Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення гарантій законної професійної діяльності журналістів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кримінальному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001, ст.131):
 
6. 1) назву розділу ХV після слів «об'єднань громадян» доповнити словами «злочини проти журналістів»;
 
7. 2) доповнити статтею 345-1 такого змісту:
 
8. «Стаття 345-1. Погроза або насильство щодо журналіста
 
9. 1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
10. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
 
11. 2. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
12. карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.
 
13. 3. Умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
14. карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
 
15. 4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
 
16. караються позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.»;
 
17. 3) доповнити статтею 345-2 такого змісту:
 
18. «Стаття 345-2. Погроза або насильство щодо журналіста з боку працівника правоохоронного органу, іншої службової особи
 
19. 1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна з боку працівника правоохоронного органу, іншої службової особи щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
20. карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років.
 
21. 2. Умисне заподіяння працівником правоохоронного органу, іншою службовою особою журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
22. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
 
23. 3. Умисне заподіяння працівником правоохоронного органу, іншою службовою особою журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
24. карається позбавленням волі на строк від семи до чотирнадцяти років.
 
25. 4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
 
26. караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.»;
 
27. 4) доповнити статтею 347-1 такого змісту:
 
28. «Стаття 347-1. Умисне знищення або пошкодження майна журналіста
 
29. 1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, у зв'язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
30. караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
 
31. 2. Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
 
32. караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.»;
 
33. 5) доповнити статтею 348-1 такого змісту:
 
34. «Стаття 348-1. Посягання на життя журналіста
 
35. Вбивство або замах на вбивство журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності -
 
36. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.»;
 
37. 6) доповнити статтею 349-1 такого змісту:
 
38. «Стаття 349-1. Захоплення журналіста як заручника
 
39. Захоплення або тримання як заручника журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї з метою спонукання цього журналіста вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника –
 
40. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.»;
 
41. 7) у абзаці першому частини другої статті 375 слова «чи в інших особистих інтересах» замінити словами «в інших особистих інтересах чи з метою перешкоджання законній професійній діяльності журналіста».
 
42. 2. У Законі України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» (Відомості Верховної Ради України, 1997, ст. 302):
 
43. 1) у статті 17:
 
44. доповнити частинами першою, другою такого змісту:
 
45. «Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності, житла, майна журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
46. Щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім’ї у зв’язку з здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності діє система особливих заходів державного захисту встановлена Законом України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів.».
 
47. У зв’язку з цим частини першу – шосту вважати відповідно частинами третьою – восьмою;
 
48. частину третю після слова «журналіста» доповнити словами «,його близьких родичів чи членів сім’ї»;
 
49. 2) статтю 18 доповнити частинами п’ятою, шостою такого змісту:
 
50. «У разі загибелі (смерті) журналіста під час виконання ним професійних обов'язків сім'ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям з Державного бюджету України виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цієї суми, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
51. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного журналісту під час виконання ним професійних обов’язків йому виплачується з Державного бюджету України одноразова грошова допомога в розмірі до 50-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати цієї суми, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
52. ІІ. Перехідні та прикінцеві положення:
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
54. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня офіційного оприлюднення цього Закону:
 
55. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
56. 2) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.