Кількість абзаців - 6 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення зміни до статті 35 Бюджетного кодексу України" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення зміни до статті 35
Бюджетного кодексу України
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. 1. Статтю 35 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
3. "4. Якщо бюджетний запит передбачає надання підтримки суб’єктам господарювання за рахунок державного чи місцевого бюджету у будь-якій формі, головні розпорядники бюджетних коштів додають до бюджетного запиту копію рішення Уповноваженого органу з питань державної допомоги, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання", або письмово повідомляють про їх звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для звільнення.".
 
4.

 
5. 2. Цей Закон набирає чинності одночасно із Законом України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання".