Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності капеланів в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо регулювання діяльності капеланів в органах та установах, що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України)
 
3.

 
4. Верховна Рада України постановляє:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. Кримінально-виконавчий кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 3-4, ст. 21) доповнити статтею 128-1 такого змісту:
 
7. «Стаття 128-1. Організація душпастирської опіки засуджених
 
8. 1. Душпастирська опіка засуджених - систематична діяльність в установах виконання покарань священнослужителів (капеланів), уповноважених релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, спрямована на задоволення релігійних потреб засуджених, їх духовне виховання.
 
9. 2. Для координації заходів душпастирської опіки засуджених центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, створює дорадчий орган із включенням до його складу представників заінтересованих релігійних центрів і управлінь, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку.
 
10. 3. Порядок спеціальної підготовки священнослужителів (капеланів) та надання повноважень на здійснення заходів душпастирської опіки засуджених погоджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.
 
11. 4. Заходи душпастирської опіки не повинні порушувати встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок виконання і відбування покарань.
 
12. 5. Зустрічі священнослужителів (капеланів) із засудженими надаються у вільний від їх роботи (навчання) час без обмеження кількості побачень у визначеному адміністрацією установи місці.
 
13. 6. Адміністрація установ виконання покарань сприяє забезпеченню конфіденційності зустрічей засуджених з священнослужителями (капеланами).
 
14. 7. Священнослужителі (капелани) можуть відвідувати установи виконання покарань для проведення заходів душпастирської опіки за спеціальним дозволом адміністрації цих установ у завчасно погоджений з адміністрацією установи час».
 
15. 2. У Законі України «Про попереднє ув'язнення» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 35, ст.360):
 
16. 1) частину першу статті 9 доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:
 
17. «на душпастирську опіку, яка здійснюється священнослужителями (капеланами)».
 
18. У зв’язку з цим, абзаци дев’ятий - одинадцятий, відповідно вважати абзацами десятим - дванадцятим;
 
19. 2) статтю 12 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
20. «Особи, взяті під варту, мають право на побачення з священнослужителями (капеланами), уповноваженими релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, для задоволення своїх релігійних потреб без обмеження кількості побачень, у вільний від виконання слідчих дій час. Повноваження священнослужителів (капеланів) підтверджуються офіційним зверненням релігійної організації до адміністрації установи. Адміністрація установи сприяє забезпеченню конфіденційності побачень».
 
21. 3. У Законі України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 30, ст.409) статтю 23 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
22. «8. Керівний склад органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України сприяє проведенню священнослужителями (капеланами)заходів душпастирської опіки з персоналом».
 
23. 1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
24. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цього Закону:
 
25. - привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
26. - забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.