Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких про внесення змін до законів України щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо заснування релігійними організаціями навчальних закладів)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради, 1991 р., № 34, ст. 451 із наступними змінами):
 
6. 1) у статті 6:
 
7. а) у абзаці шостому після слів «релігійних організацій» доповнити словами в дужках « (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями)»;
 
8. б) у абзаці сьомому після слова «науковий» доповнити словами «а також», після слів «характер освіти» доповнити словами в дужках « (крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями)».
 
9. 2) у статті 18:
 
10. частину першу після слів «незалежно від форм власності,» доповнити словами «в тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
11. 2. У Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004 із наступними змінами)
 
12. 1) У статті 31:
 
13. пункт третій частини першої після слів «відповідно до закону» доповнити словами «, в тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
14. 3. У Законі України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 32, ст.215 із наступними змінами)
 
15. 1) У статті 20:
 
16. частину першу після слів «незалежно від форм власності та підпорядкування,» доповнити словами «в тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
17. 4. У Законі України «Про загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, №28, ст.230 із наступними змінами)
 
18. 1) У статті 11:
 
19. частину четверту доповнити реченням другим такого змісту: «Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних закладів».
 
20. 5. У Законі України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, №49, ст.259 із наступними змінами):
 
21. 1) у статті 11:
 
22. частину шосту доповнити новим абзацом другим такого змісту: «У дошкільних навчальних закладах допускається діяльність релігійних організацій за умови, що вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу».
 
23. 2) у статті 16:
 
24. а) частину третю доповнити новим абзацом другим такого змісту: «Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) приватних дошкільних навчальних закладів»;
 
25. б) у зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
26. 6. У Закону України «Про позашкільну освіту» (Відомості Верховної Ради, 2000 р., № 46, ст. 393 із наступними змінами)
 
27. 1) У статті 14:
 
28. частину четверту після слів «незалежно від форм власності та підпорядкування» доповнити словами «у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку».
 
29. ІІ. Прикінцеві положення
 
30. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
31. 2. Кабінету Міністрів України:
 
32. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
33. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.