Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про встановлення та/або використання спеціальних сигнальних пристроїв (Друге читання)

0. проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про встановлення та/або використання спеціальних сигнальних пристроїв)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Статтю 122-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
5. "Стаття 122-5. Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв
 
6. Надання посадовою особою неправомірного дозволу на встановлення та/або використання або зняття з транспортних засобів спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв -
 
7. тягне за собою накладення штрафу від чотирьох тисяч до чотирьох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
8. Порушення вимог законодавства щодо використання на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв -
 
9. тягне за собою накладення штрафу від трьох тисяч п’ятсот до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
 
10. Наявність на транспортних засобах спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв, які були встановлені з порушенням вимог законодавства або не були зняті відповідно до законодавства -
 
11. тягне за собою накладення штрафу від трьох тисяч до трьох тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв.
 
12. Примітка. Під спеціальним світловим сигнальним пристроєм слід розуміти світловий пристрій, що має змінну частоту світлових імпульсів та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні або спеціальні транспортні засоби.
 
13. Під спеціальним звуковим сигнальним пристроєм слід розуміти звуковий пристрій, що має змінну основну частоту (за винятком охоронної сигналізації) та який дозволяється встановлювати тільки на оперативні транспортні засоби."
 
14. ІІ. Прикінцеві положення:
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.