Кількість абзаців - 22 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» щодо використання персональних пристроїв безпроводового доступу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.194) такі зміни:
 
5. 1. У розділі 2 Статтю 59 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. «організовує зберігання батарей живлення персональних пристроїв безпроводового доступу військовослужбовців свого підрозділу та надає дозвіл на їх використання для організації зв’язку у вільний час та поза безпосереднім зіткненням з противником крім випадків втрати штатних засобів зв’язку та управління підрозділом згідно з додатком 20 до цього Статуту.
 
7. Особисто дотримується правил використання персональних пристроїв безпроводового доступу згідно вимог цього Статуту».
 
8. 2. Доповнити додатком № 20:
 
9. «Додаток 20 до Статуту внутрішньої служби (стаття 59)
ВИМОГИ щодо використання персональних пристроїв безпроводового доступу
 
10. 1. Військовослужбовець має право використовувати особисті пристрої безпроводового доступу до телекомунікаційних мереж (безпроводового доступу) тільки моделей із з’ємною батарею живлення.
 
11. 2. Військовослужбовець має право використовувати особисті пристрої безпроводового доступу у місцях розташування поза зіткненням з противником лише з дозволу командира підрозділу (відділення) при наявності відповідної зони для використання таких пристроїв або у місцях постійної дислокації або під час звільнення з розташування військової частини.
 
12. 3. В умовах поза зіткненням з противником під час обладнання місця розташування підрозділу командир підрозділу (роти, батальйону) за наявної можливості виділяє зону для використання персональних пристроїв безпроводового доступу, що розташована не менш як в 300 метрів від краю місця розташування підрозділу та організовує спостереження за нею та її охорону.
 
13. 4. З метою запобігання витоку службової інформації та розголошення військової таємниці, використання випромінення персональними пристроями безпроводового доступу противником для наведення вогневих засобів ураження військовослужбовцям Збройних Сил України категорично заборонено:
 
14. користуватися персональними пристроями безпроводового доступу під час несення добового наряду, на навчальних заняттях, бойовому чергуванні, а також під час перевезення військ;
 
15. використовувати функції геолокації на таких пристроях;
 
16. користуватися персональними пристроями безпроводового доступу на території полігонів (у таборах) за виключенням надзвичайної необхідності за дозволом командира підрозділу;
 
17. користуватися персональними пристроями безпроводового доступу під час безпосереднього зіткнення з противником за виключенням випадків втрати штатних засобів зв’язку та управління підрозділом;
 
18. мати при собі (зберігати) пристрої безпроводового доступу, що поєднані з батареєю живлення під час безпосереднього зіткнення з противником, на марші, походній охороні та розташуванні на місці (районі зосередження, вихідному районі, районі очікування, районі відпочинку та в інших районах) в межах території бойових дій.
 
19. 5. Командир підрозділу (відділення) за вимог, що визначені цим Статутом, може дозволити військовослужбовцю використання персонального пристрою безпроводового доступу шляхом видачі батареї живлення до такого пристрою безпроводового доступу.
 
20. 6. Військовослужбовець зобов’язаний після закінчення використання персонального пристрою безпроводового доступу від’єднати батарею живлення та повернути її на зберігання командиру підрозділу (відділення)».
 
21. ІІ. Кабінету Міністрів України:
у місячний термін з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:
привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти, а також нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.